Gå till innehåll

Riksbanken öppnar dörren för räntesänkningar

I mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad. Signalerna framåt är att räntesänkningar är i sikte, troligtvis redan i maj eller juni. Men finns det några orosmoln längst vägen och vad kan hindra att inflationen närmar sig inflationsmålet om 2 procent?

Räntesänkningar framåt ligger i korten 

I mars lämnade Riksbanken, som väntat, styrräntan oförändrad på 4 procent samtidigt som räntebanan reviderades ned ordentligt jämfört med den senaste prognosen från november. Riksbanken signalerar nu hög sannolikhet för tre sänkningar i år. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma framöver kan räntan komma att sänkas antingen i maj eller juni. Därefter väntas gradvisa räntesänkningar till en styrränta kring 2,50 procent fram till början av 2027. Under presskonferensen påpekade riksbankschef Erik Thedéen att en räntesänkning är trolig redan i maj men det förutsätter att inflation, tillväxt och arbetsmarknad utvecklas i linje med prognoserna. 

Riksbankens prognoser pekar på att inflationen kommer att närma sig målet i snabb takt framöver. Anledningarna till de förbättrade utsikterna är bland annat avtagande utbudsstörningar, måttliga löneökningar, väl förankrade inflationsförväntningar samt företagens prisplaner som nu är förenliga med en inflationstakt på 2 procent. Dessutom rapporterar många företag att det nu är mycket svårare att få igenom prishöjningar.   

Olika scenarier för styrräntan 

Trots att Riksbanken målar upp ett ljusare scenario för styrräntan framåt är omvärldsläget osäkert. Geopolitisk osäkerhet, högre efterfrågan i omvärlden och en svag svensk krona målas upp som potentiella orosmoln. Därför publicerade Riksbanken två ytterligare scenarier för styrräntan framöver.  
 
I det första scenariot antas inflationen bli högre än Riksbankens nuvarande prognos på grund av högre omvärldsefterfrågan, främst i USA. Det högre inflationstrycket förklaras av att globala priser ökar snabbare och att ett högre ränteläge i omvärlden bidrar till att kronan försvagas. Även nya globala utbudsstörningar antas bidra till ett högre inflationstryck. För att motverka utvecklingen av ett sådant scenario väntas Riksbanken höja räntan ytterligare en gång under året.  

I det andra scenariot antas inflationstrycket istället bli lägre än den nuvarande prognosen. Anledningen är bland annat en svagare utveckling för viktiga svenska exportmarknader som exempelvis Tyskland och Kina. Ett sådant scenario bidrar till att den svenska realekonomin försvagas ytterligare, inflationstrycket blir betydligt lägre än väntat och att arbetslösheten stiger ordentligt. Riksbanken väntas då sänka räntan i snabb takt till en nivå om 3 procent i slutet av 2024 och kring 2 procent under 2025.  

Det är viktigt att påpeka att en utveckling i linje med något av dessa alternativscenarier inte är helt omöjligt. Men utifrån nuvarande situation anser vi att Riksbankens huvudscenario är det mest troliga för penningpolitikens utformning framöver. 

Nu går vi mot ljusare tider 

Exakt när och hur snabbt räntan kan komma att sänkas framöver är osäkert. Flera faktorer kan påverka inflationens utveckling mot inflationsmålet. Skulle exempelvis den geopolitiska oron eskalera ytterligare, kronan försvagas kraftigt eller om företagens prissättningsbeteende inte normaliseras enligt förväntningar så kan Riksbankens planer om räntesänkningar ändras. Riksbanken vill få ytterligare bekräftelse på att inflationen kommer att stabiliseras nära målet. Kommande statistik kommer därför bli viktig för penningpolitikens väg framåt. 

Men med största sannolikhet kan man nu konstatera att det värsta ligger bakom oss och att räntesänkningar är nära till hands. Nu går vi mot ljusare tider.

image001.png

Få våra bästa spar- och placeringstips först!

Börja prenumerera på våra Marknadsbrev och Placeringsutsikter idag och var först med att få våra ekonomers analys av marknaden och spar- och placeringstipsHelt gratis och direkt i din inkorg. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter