Gå till innehåll

Riksbanken lämnar räntan oförändrad – vad händer nu?

Då svensk ekonomi visat på tydliga svaghetstecken och inflationen är på nedgång beslutade Riksbanken den 23 november att låta räntan vara oförändrad på 4,00 procent. Gissningsvis är räntetoppen nådd även om Riksbanken tydligt utrycker att ytterligare höjningar kan komma.

Tydlig avmattning i svensk ekonomi

Den höga inflationen i kombination med högre räntor fortsätter att tynga hushåll och skuldsatta företag. Siffror som vanligtvis ger en fingervisning om framtiden har fallit kraftig och ligger fortsatt på nivåer som vid en lågkonjunktur. Svensk BNP har trendmässigt sjunkit sedan slutet av 2022 och avmattningen väntas även fortsätta under nästa år.  

Det är tydligt att räntehöjningarna biter allt mer, och många hushåll och företag är ordentligt pressade. Hushållen köper färre varor och tjänster, bostadspriserna har fallit med cirka 12 procent sedan toppen i fjol och bostadsbyggandet har nästan kollapsat. Pessimismen inom byggbranschen är utbredd och det finns en allmän oro kring att byggandet ska stanna av helt och hållet. 

Arbetsmarknaden som tidigare stått emot avmattningen har efter sommaren visat tydliga tecken på försvagning. Varseltalen har gradvis ökat samtidigt som antalet lediga arbetstillfällen stadigt minskat. Dessutom har anställningsplanerna fallit tillbaka en hel del. Försvagningen på arbetsmarknaden är än så länge inte särskilt oroväckande, men vändningen är tydlig. Historiken påminner oss att inbromsningen på arbetsmarknaden kan gå ganska snabbt när den väl börjat.  

Fed och ECB har tryckt på pausknappen 

Centralbankernas stora och snabba räntehöjningar sedan början av förra året har bidragit till att konjunkturen dämpats och att den globala inflationen vikt ned tydligt. Tidigare i november valde den amerikanska centralbanken Fed att lämna räntan på oförändrad nivå, vilket blev det andra mötet i rad där Fed avstått från ytterligare räntehöjningar. Även den europeiska centralbanken ECB valde att trycka på pausknappen vid sitt senaste penningpolitiska möte.  

Båda centralbankerna har signalerat tydligt att penningpolitiken kommer att anpassas framöver. Även om räntetoppen troligtvis är nådd så stänger man inte dörren för ytterligare räntehöjningar framöver. Skulle inflationen inte falla tillbaka tillräckligt snabbt kommer centralbankerna vara redo att agera.  

Är räntetoppen nådd? 

Det var även budskapet från Riksbanken som antagligen höjt klart i den här konjunkturcykeln. Riksbanken poängterar att styrräntan nu ligger på en tillräckligt åtstramande nivå men på presskonferensen var Riksbankschefen Erik Thedéen tydlig i sin kommunikation: ”Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken till inkommande data” och påpekade att inflationstrycket är på väg ner men att risker finns.  

Efter novemberbeskedet kan man konstatera att räntetoppen troligtvis är nådd, även om Riksbankens räntebana signalerar en viss sannolikhet för ytterligare räntehöjningar under nästa år. Inkommande data kommer vara avgörande för penningpolitikens utformande framöver. Mycket kommer att handla om hur snabbt den trögrörliga kärninflationen (exklusive energipriser) närmar sig inflationsmålet och utvecklingen av den svenska kronan.

Riksbanken graf 1.png

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Se fler nyheter