Gå till innehåll

Marknadsbrev juni 2023: AI-hypen driver börsuppgången

Vad har hänt på aktiemarknaden? Är AI den nya framgångssagan eller en börsbubbla? Vad har hänt med den svenska kronan och vad kan vi förvänta oss på utlandssemestern? Hur ska du tänka som sparare och vilken typ av aktier kan vara bra att ha i portföljen just nu? Det tittar vi närmare på i denna utgåva av Skandia Marknadsbrev.

Den starka börsutvecklingen hittills har varit överraskande på många sätt. Trots ihållande hög inflation, fortsatta räntehöjningar från centralbankerna, avtagande ekonomisk tillväxt och bankoro så har börserna ångat på. 

Hittills i år har ett världsindex (MSCI World) stigit närmare 11 procent i lokala valutor, vilket kan likställas med en god årsavkastning. Uppgången har dessutom varit ännu större i svenska kronor till följd av den fortsatta kronförsvagningen. I svenska kronor har världsindex lyft hela 15 procent vilket gör att indexet nått en ny rekordnivå.  

För svenska investerare tog börsuppgångarna ytterligare fart under maj månad. Uppgången har framför allt drivits av USA trots turerna kring det amerikanska skuldtaket. Det faktum att börserna så tydligt rekylerat efter vårens bankturbulens vittnar om att marknaden, åtminstone en del av den, har lagt det som har med konjunkturförsvagning, hög inflation och bankoro bakom sig. I alla fall tillfälligt. 

Marknaden verkar även ha förtroende för att centralbankerna kommer att lyckas parera balansgången mellan inflationsrisker och den finansiella stabiliteten. Man kan därmed konstatera att den generella riskaptiten är god, trots allt. 

Teknikkoncentrerad uppgång

Årets börsuppgång har drivits av ett fåtal stora bolag och framför allt handlar det om en koncentrerad skara amerikanska teknikbolag. Genombrottet för AI (artificiell intelligens) som synliggjorts via chatboten ChatGPT har satt ytterligare fokus på sektorn. Bakom de stigande kurserna ligger förhoppningar om att AI ska bli den nya framgångssagan.  

Att aktiemarknadsuppgången varit koncentrerad kring ett fåtal amerikanska teknikbolag syns tydligt i avkastningen för tekniktunga Nasdaq-indexet. I svenska kronor mätt har Nasdaqbörsen avkastat en bit över 30 procent hittills i år, vilket är en enastående utveckling. Bland vinnarna finns välkända amerikanska teknikbolag bolag såsom Nvidia, Meta (Facebook), Microsoft, Tesla och Alphabet, för att nämna några. Bara i år har dessa bolag avkastat mellan 45–175 procent i svenska kronor. 

Många av dessa teknikjättar återfinns även i det bredare amerikanska indexet S&P 500, som avkastat närmare 16 procent i svenska kronor i skrivande stund. Avkastningen har dock kommit från de 7 största bolagen i indexet. Resterande 493 bolag har tillsammans faktiskt avkastat negativt hittills i år, vilket vittnar om att det inte är någon bred börsuppgång. 

Det är uppenbart att åsikterna är tudelade kring rådande AI-hype. En del pekar på att en ny AI-revolution är på ingång, medan andra drar paralleller till IT-bubblan på 2000-talet. Att avgöra vilket håll det lutar mot är i princip omöjligt. Däremot är de flesta överens om att hastigheten för den här koncentrerade börsuppgången inte hör till det vanliga.    

bild 1 text 1.PNG

Vad har hänt med den svenska kronan?  

Den svenska kronan fortsätter sin kräftgång och har framför allt försvagats mot euron på senare tid. I maj närmade sig kronan de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts mot euron och ligger just nu kvar kring bottennivåerna. Generellt brukar mindre valutor som den svenska kronan ta stryk när det är oroligt i omvärlden.   

Att kronan fortsätter att försvagas är givetvis problematiskt då det bland annat spär på inflationsuppgången. Även sommarsemestern i Europa kommer att bli en dyr historia. Men sett till avkastningen för svenska investerares utländska tillgångar har läget faktiskt aldrig varit bättre. Faktum är att ett världsindex mätt i svenska kronor nådde nya rekordnivåer i maj, detta till följd av den fortsatta kronförsvagningen.  

bild 2 text 1.PNG

Hur ska du tänka som sparare?  

Styrkan i den koncentrerade aktieuppgången har förvånat många. Som alltid när det har gått lite för snabbt behöver man fundera kring sin risknivå i portföljen. Att ha en allt för stor vikt av en specifik sektor kan ge större bakslag och i det här läget man bör se till att portföljen är väldiversifierad.  

Man ska heller inte bli förvånad om det kommer större sättningar på vägen. Snarare ska man förvänta sig det då nuvarande uppgång inte hör till det normala. I dagsläget är det därför extra viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och se till att man har en väldiversifierad portfölj.  

Hittills har kronförsvagningen agerat draglok för svenska investerares utländska tillgångar. Att kronan ska fortsätta försvagas härifrån är mindre troligt. Det vore även sorgligt och problematiskt. Valutautvecklingen gör att det nu är ett bra tillfälle att fundera kring hur stor andel svenska aktier man vill ha i sin portfölj. Vår syn är att svenska sparare bör ha en betydande del svenska aktier i portföljen. 

Avkastningssiffrorna är per den 9 juni.

Fler artiklar Marknadsbrev:

Var är lågkonjunkturen?

Tillväxten håller emot, trots allt. På senare tid har signaler om en inbromsning i konjunkturen blivit tydligare. Dock har den globala ekonomin visat sig vara mer motståndskraftig, trots stigande räntor, hög inflation och bankturbulens. När når vi inflationsmålet och är räntetoppen äntligen nära?

Läs artikeln

 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter