Gå till innehåll

Hur lägger du bäst upp sparandet 2023?

Ett synnerligen turbulent år går mot sitt slut. Efter ett år med tvära kast på såväl aktier som andra tillgångar är det sannolikt många portföljer som är ordentligt tilltufsade. Samtidigt är vår bedömning att det kommer dröja innan lugnet lägger sig på börsen. Så hur ska man se på sitt sparande inför 2023? Det ger vi vår syn på här.

Bland nedgångar och "bear market rallys"

Om några veckor kan vi stänga böckerna för 2022 och öppna ett nytt kapitel när räkneverken nollställs. Det ger oss åtminstone en mental chans att börja på ny kula även om nedgångarna från i år naturligtvis kommer att ligga kvar i portföljen.  

Apropå nedgångar; Nog för att det är rött på nära nog alla börsindex sedan årsskiftet, men under den senaste tiden har nedgångarna reducerats rejält. Stockholmsbörsen var som mest ned omkring 32 procent i höstas, och tangerade då storleken på raset 2020 när pandemin slog till. Men sedan dess har kurserna repat sig och nedgången summerar i skrivande stund till omkring 20 procent.  

Sådana bear market rallys – det vill säga tillfälliga uppgångar i en nedåtgående trend – har vi sett flera gånger under året. De är ett vanligt inslag under nedgångar.  

marknads dec 2022 marknad graf1.jpg

marknads dec 2022 marknad graf2.jpg

Det går naturligtvis inte att veta om den rekyl vi är mitt inne i nu innebär att vi har brutit den nedåtgående trenden eller om en ny utförslöpa står för dörren.  

Men låt oss skissa på olika scenarier inför 2023:

Optimisten: ”Happy days ahead” när inflationen sjunker 

Den optimistiska synen på utsikterna tar sin utgångspunkt i att inflationen har toppat i USA och är på väg att toppa i Europa. I takt med att inflationen sjunker tillbaka under 2023, kan centralbankerna avbryta sina räntehöjningar och istället börja sänka räntan så småningom.  

Det gör att en eventuell recession blir kortvarig, och eftersom börsen är framåtblickande, är läget ”här-och-nu” passé – fokus ligger på den positiva utvecklingen som väntar nästa år.  

I takt med att inflation och räntor sjunker nästa år, kommer konsumenternas köpkraft att återhämta sig, vilket gynnar bolagsvinsterna. 

Pessimisten: Inflationen är inte över, nya nedgångar kommer 

Om vi istället tar på oss de pessimistiska glasögonen börjar analysen också med inflationen. Nog för att den har eller är på väg att toppa, men den kommer inte sjunka tillbaka till 2 procent utan plana ut på en för hög nivå. Centralbankerna kommer därför behöva hålla räntan hög, länge, och kommer inte kunna stötta ekonomin när recessionen slår till.  

Vi går därför mot en tuff lågkonjunktur, med fallande bolagsvinster. Eftersom det inte reflekteras i börskurserna i dagsläget behöver aktiemarknaden ta höjd för sämre tider nästa år – och börsnedgången kommer att ta fart igen. 

Mer ner, sedan upp? 

Ytterligare ett scenario som vi kan skissa på, ligger någonstans emellan de två ovan. I det fallet utgår vi ifrån att börskurserna inte reflekterar den försvagning av konjunkturen som vi tror ligger framför oss. Därför blir det rimligt att förvänta sig att börsen letar upp en ny botten under nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att 2023 kommer att sluta på minus.  

Börsen är som bekant framåtblickande, och reflekterar en förväntansbild om vad som ska hända i ekonomin 6 till 9 månader framåt i tiden. Så om vi efter hand börjar få signaler om att konjunkturen är på väg att vända upp igen under 2024,  vore det också rimligt att förvänta sig att börsen vänder upp redan 2023.  

Vad vet vi egentligen? 

Som vi ser kan vi måla upp vitt skilda scenarier för börsen för nästa år, i hög grad utifrån olika antaganden om vad som ska hända med inflationen. Problemet är bara att ingen riktigt vet vad som ska hända med inflationen nästa år.  

marknads dec 2022 marknad graf3.jpg

Nära nog alla ekonomer har haft fel om inflationen i år, och många kommer nog ha fel i sina beräkningar om hur snabbt den kommer att minska nästa år. Och då har vi inte ens vägt in allt annat som kan dyka upp som överraskningar längs vägen. Kort sagt vet vi mycket lite om hur 2023 kommer se ut. Vi kan bara gissa. 

Höj blicken 

Men vi kan faktiskt skippa gissandet – det räcker med att konstatera att riskbilden är förhöjd inför 2023, något man behöver väga in om man vill äga aktier. Kortsiktiga pengar bör aldrig placeras på börsen, och det gäller särskilt just nu. Risken helt enkelt för stor att tidpunkten då du behöver pengarna sammanfaller med en nedgång på börsen.  

För den som ska ha pengarna placerade i 5 till 10 år, kvarstår faktum att aktier är svårslaget. Då gäller det att se bortom det oroliga läget just nu och snarare ta vara på oroliga perioder på börsen.  

Det behöver alltså inte vara fel att ha lite ”torrt krut” i form av räntefonder i portföljen inför nästa år. De står pall om börsen fortsätter ned och de ger en möjlighet att utnyttja eventuella fortsatta nedgångar till att köpa aktier till lägre kurser. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Fler artiklar i Marknadsbrevet

Så blir konjunkturen 2023 – besvärligt men ändå mild nedgång

Det fortsätter att komma in blandade signaler beträffande tillståndet i den globala ekonomin. Även om sprickorna i fasaden blir fler, så visar stora delar av världsekonomin på fortsatt motståndskraft. Det ändrar dock inte på utsikterna. 2023 blir ett svagt år för konjunkturen – såväl på hemmaplan som globalt.

Läs artikeln

Andra läser om

Se fler nyheter