Gå till innehåll

Ny obligation ska bekämpa hunger och fattigdom

Vi investerar 900 miljoner kronor i en obligation för att bekämpa hunger och fattigdom, utfärdad av International Fund for Agricultural Development, IFAD. – Investeringar som denna bidrar till att uppnå värdeskapande och livskvalitet i ett bredare perspektiv, utöver att skapa avkastning till våra kunder och ägare, säger vår chef för ränte- och valutaförvaltning, Alexander Onica.

Investeringen innebär att Skandia, tillsammans med ytterligare investerare, köpt en sjuårig hållbar obligation på totalt en miljard svenska kronor för att stödja hållbar tillväxt och inklusive utveckling på landsbygden i utvecklingsländer.

Investeringarna i obligationerna kommer att stödja omvandlingen av livsmedelssystem i syfte att göra dem mer rättvisa och hållbara. Det inkluderar hjälp till småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringar, diversifiera sin livsmedelsproduktion och förbättra deras tillgång till marknader och teknik.

– Vi fortsätter med denna investering att bidra till en mer hållbar utveckling, i Sverige såväl som utomlands, säger Alexander Onica.

Genom emissionen säkrar IFAD en betydande del av sin finansieringsplan för 2024. Målet är att nå upp till motsvarande 3,4 miljarder amerikanska dollar för att bekämpa fattigdom, hunger och klimatförändringar i över 90 länder.

IFAD, som erhöll två AA+ kreditbetyg 2020, utfärdade sin första hållbara obligation 2022 för att utforska nya finansieringsmodeller och stödja sårbara befolkningsgrupper i låg- och medelinkomstländer. Organisationen blev därmed den första FN-fonden, utöver Världsbanksgruppen, som agerar på kapitalmarknaderna.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter