Gå till innehåll

John Mellkvist om pensionen: ”Förolämpning för lika många som en befrielse”

Var tredje person skulle väntat med att gå i pension om de bara fått frågan, i stället ska vi klämma in hela vår karriär, samtidigt som familjebildande och bostadsjakt under några år i tidiga medelåldern. Och sen då? Den frågan lyfter John Mellkvist, en stark röst i debatten kring ålderism. Nu delar han med sig av hur vi kan nå ett hållbarare liv och varför vi måste tänkta på hur vi pratar om pensionen.

Lyssna på hela samtalet med John Mellkvist i vår podd ovan.

– WHO har utlyst ålderism till en global utmaning. Studier visar hur mycket ålderismen kostar samhället och i USA kunde man se att under ett år så stod ålderismen som enskild merkostnad för 63 miljarder US dollar. Om fler kan komma i arbete och generera intäkter så kommer alla tjäna på det, förklarar framtidsspanaren John Mellkvist i vår podd En påse pengar

John är rådgivare på Kreab och har varit en ledande röst på sociala medier när det kommer till ålder. För cirka sju år beslutade han sig för att dagligen lyfta ämnet kring ålder och ålderism på hans kanaler. Men vad är egentligen ålderism och hur påverkar det vårt samhälle?

– Ålderism är kort sagt fördomar baserat på ålder som riskerar att leda till diskriminering. När fördomen leder till en exkludering så har det gått över till en olaglig handling,

Han menar att åldrande är högst individuellt ­och handlar mer om hur vi lever och utvecklas än vad som står i våra pass. Något som arbetsgivare bör ta mer hänsyn till när en anställd närmar sig pensionen.

– Vi hamnar otroligt lätt in i att alla ska behandlas på samma sätt. Jag brukar säga att det är en förolämpning för lika många som det är en befrielse med pensionen och att ens väcka frågan. Vi har ju en tendens att släcka ner människor för snabbt, säger John och fortsätter:

–Om det är något som blir tydligare och tydligare så är det hur individuellt åldrandet är. Det är någonting som man behöver ta hänsyn till när man diskuterar pensionsfrågor.

Jobba efter 65

John menar att det idag finns en stark tradition av att man nästan knuffas ur från arbetsmarknaden när man kommer upp i en viss ålder och hade hellre sett en öppnare arbetsmarknad för äldre. Där man kan bryta tankemönster som ”det är för sent för mig att byta jobb”.

– Vi gjorde nyligen en undersökning och då svarade en stor andel i stil med att ”hade jag bara fått frågan om jag ville fortsätta ett par år till så skulle jag göra det.” I stället väcks frågan om man ska sluta jobba betydligt tidigare. Redan i 60-årsåldern påminns man om pensionen, säger John.

Att lyfta ämnet kring ålder och ålderism är viktigt, menar John. Att ges möjligheter att jobba även efter man passerat riktåldern för pension gynnar inte bara individen utan också samhället i stort.

Vara ledig i 150 år

I takt med att människan lever allt längre kan det också vara läge att se över vår livscykel. Att sprida ut de stora händelserna i livet över en längre tidsperiod, och kanske arbeta längre upp i åldrarna än vi i regel gör idag kan vara ett måste, menar John.  

– Forskning visar att blivande 200-åringar redan kan vara födda och vad ska de då göra i 140-150 år om de inte får jobba, säger John.

Han menar i stället att det är viktigt att se till ett långsiktigt perspektiv och att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv.

– Vi måste börja tänka om kring hur vi disponerar vår tid. Vi kan inte bara ha en period i tidiga medelåldern då allting ska ske. Vi ska skaffa barn, bostad, karriär och gärna renovera i omgångar. Allting ska ske ungefär samtidigt och har det inte skett så blir vi stressade, säger han och fortsätter:

– Jag brukar säga att om man ska dra ut tiden för möjligheter så skulle våra liv bli mycket mer hållbara generellt sett. Man skulle absolut kunna byta karriär vid 55-60 år, det kanske är först då man vet vad man vill hålla på med.

 

Johns 3 tips för att bekämpa ålderism på arbetsplatsen

1. Se över formuleringar om ålder.

Formulerar ni er på ett sätt som är öppet, inkluderande och som gör att människor faktiskt inte på förhand tänker bort sig själv utan faktiskt söker jobben ni lägger ut. Framhäv personer med utstickande åldrar som på olika sätt visar att det är fullt möjligt att göra en karriär hos er. Det kan lätt bli en klyscha, men att man visar att företaget faktiskt lever upp till det också.

2. Lyfta frågan kring ålder

Att utgå från att människor faktiskt bryr sig om och tänker på både sitt eget åldrande och konsekvenserna av det. Var lyhörd för vart de anställda befinner sig i livet och karriären. Skapa möjligheter för personer att röra på sig inom företaget, även senare i karriären.

3. Mentorskap i alla former

Mentorskapet kan vara formellt eller informellt. Att se till att människor kan knyta an till varandra på olika sätt. Mentorskap mellan en äldre och en yngre kan också förlänga bådas karriärer. Den äldre kan addera kunskaper som är bra och relevant för karriären och den yngre kan få tips och råd kring en mer hållbar start på sin karriär och hur man kan avancera längre fram.

 

Färglatt hjärta

Tjänstepension med Hälsa

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför erbjuder vi dig och dina medarbetare en hel­täckande och prisvärd tjänstepension med extra fokus på hälsa.

Ta reda på mer

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet