Gå till innehåll

Valet 2024 avgjort – de väljs in i Skandias fullmäktige

Tack alla kunder och därmed också ägare som röstade i vårt fullmäktigeval. Totalt röstade 23 015 röstberättigade kunder, vilket innebär att vi skänker 230 150 kronor till vår stiftelse Idéer för livet, som bidrar till ökad trygghet och hälsa för barn och unga. Här är årets valresultat och de invalda ledamöterna.

Vi är ett kundägt bolag. Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får ta del av överskottet i Skandia, nominera kandidater till Skandias fullmäktige, rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige och delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag.

Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ som utövar ägarfunktionen i bolaget och pekar ut riktning och mål för bolaget. Fullmäktige utser också vår styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Vi har ett fullmäktige med bred kompetens som representerar våra kunder.

Tack alla som röstat och engagerat sig!

Mellan den 15 januari och den 15 februari pågick årets fullmäktigeval. Totalt 23 015 röstberättigade kunder engagerade sig genom att rösta och bidrog på så sätt till att påverka Skandias riktning och framtid.

– Då Skandia är ett ömsesidigt bolag, ägt av sina kunder, är det viktigt och glädjande att så många kunder engagerat sig genom att rösta även i årets val. De kandidater som valts in kommer att med sina olika erfarenheter och kompetenser bidra till en fortsatt bredd i ägarstyrningen av bolaget också från en värderingsbaserad utgångspunkt, säger Agneta Wallmark, ordförande i Skandias valberedning till fullmäktigeval.

Kandidaterna med flest röster som har blivit invalda

De fem kandidater som under valperioden fick flest röster kommer att bli nya ledamöter i vårt fullmäktige, av dessa är två kandidater omvalda och tre är nyvalda. De nya ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 6 maj i år och väljs för en femårsperiod.

Dan Brännström (omval)
Lena Larsson (omval)
Anna-Carin Alderin
Emma Ihre
Christina Munk Hemberg

De representerar Skandias fullmäktige 2024

Valresultatet innebär att fullmäktige efter bolagsstämman 2024 kommer att bestå av följande 17 representanter; Anki Ahrnell, Dan Brännström, Martin Bendixen, Magnus Henrekson, Kristina Hirschfeldt, Lena Larsson, Maria Larsson, Helena Nelson, Cecilia Sandberg, Ingela Tengelin, Christer Wachtmeister, Rose Marie Westman, Karin Lagerstedt Woolford, Lotta Widorson Lassfolk, Anna-Carin Alderin, Emma Ihre och Christina Munk Hemberg.

Varje röst bidrar!

För varje röst i fullmäktigevalet skänker vi 10 kronor till stiftelsen Idéer för livet, som bidrar till ökad trygghet och hälsa för barn och unga. Med totalt 23 015 röster innebär det att vi i år skänker 230 150 kronor till stiftelsen.

Läs mer om hur Skandia styrs här

 

Andra läser om

Fler nyheter