Gå till innehåll

Oförändrad ränta – vad händer nu, och hur kan du tänka som sparare?

Är räntetoppen nådd? Hur ser marknaden ut, vilka placeringar har gått bra – och vad kan det vara läge att investera i? Här ger Maria Qundos och Seyran Naib på vår kapitalförvaltning sin syn på nuläget, vad du kan vänta för räntenivåer framöver och hur du kan tänka för att optimera ditt sparande nu.

Frågorna hopar sig efter Riksbankens räntebesked. Är räntetoppen nådd? Vad kan vi vänta oss av sparåret 2024? I vår podd En påse pengar ovan, pratar vi med vår makroekonom Seyran Naib, som betonar vikten av en långsiktig sparstrategi.

I ett globalt perspektiv ser den ekonomiska utvecklingen bättre ut än befarat. Den globala inflationen har tydligt kommit ner, men den globala konjunkturen har hittills visat sig vara relativt motståndskraftig, det konstaterar vår kapitalförvaltning i vår senaste rapport Skandia Marknadsbrev december 2023 (läs hela här).

I Sverige är dock den ekonomiska avmattningen tydlig, vilket i kombination med vikande inflationstryck gjorde att Riksbanken den 23 november valde att trycka på pausknappen och låta räntan vara kvar på oförändrad nivå på 4 procent.

– Det är tydligt att räntehöjningarna biter alltmer, säger vår makroekonom Seyran Naib.

Riksbanken har antagligen höjt klart i den här konjunkturcykeln, och deras besked är att styrräntan nu ligger på en tillräckligt åtstramande nivå, konstateras i Marknadsbrevet. Samtidigt påtalas även att Riksbanken inte stänger dörren för ytterligare räntehöjningar framöver, och skulle inflationen inte falla tillbaka tillräckligt snabbt kommer de vara redo att agera.

– Efter novemberbeskedet kan man konstatera att räntetoppen troligtvis är nådd, även om Riksbankens räntebana signalerar en viss sannolikhet för ytterligare räntehöjningar under nästa år. Mycket kommer att handla om hur snabbt den trögrörliga kärninflationen (exklusive energipriser) närmar sig inflationsmålet, och utvecklingen av den svenska kronan, säger Seyran Naib.

Se över andelen svenska tillgångar

Den svenska kronan har fått en rejäl skjuts de senaste veckorna. Det här är något som påverkar utländska placeringar negativt för svenska investerare, konstateras i Marknadsbrevet. När kronan försvagas stiger nämligen värdet på utländska aktiefonder, och när kronan stärks så drabbas avkastningen negativt. Något som också visade sig i att avkastningen från utländska tillgångar under november i princip helt uteblev i svenska kronor räknat.

–  Ett rimligt, och på många sätt önskvärt, scenario är att vi framöver får ytterligare kronförstärkning, säger vår fondförvaltare och allokeringschef Maria Qundos.

Hon påminner om man kan minska den negativa effekten som kronförstärkningen skulle kunna skapa i genom att välja att ha en större andel svenska tillgångar.

Sprid riskerna med flera tillgångar

Resultatet hittills i år är trots allt en god aktieavkastning från både svenska och utländska aktieinvesteringar.

– Aktiemarknaden fortsätter att gå hand i hand med räntemarknaden. När räntenivåerna stiger så tenderar aktier att falla och när räntorna faller så stiger aktiemarknaden. De senaste veckorna har präglats av en kraftig medvind för både aktier, krediter och statsobligationer. I princip alla tillgångar har gått starkt i november, säger Maria Qundos och tillägger:

– De senaste årens ränteuppgång har varit smärtsam för många. Men det har också bidragit till att räntebärande placeringar nu är ett betydligt mer attraktivt tillgångsslag än tidigare. Att man får ränta på sitt sparkonto och att längre ränteplaceringar nu också har högre avkastningspotential är välkommet på många sätt.

Det här kan alltså vara ett bra läge att sprida riskerna i sin portfölj genom att komplettera aktieplaceringar med räntebärande placeringar, som räntefonder och obligationsfonder.

– Värt att nämna är dock att den totala ränteuppgången sedan årsskiftet inte varit fullt så dramatisk för alla räntor. Det är främst de korta räntorna som uppvisat mycket kraftiga rörelser, påpekar Maria Qundos och tillägger:

– Efter de senaste två årens ränteuppgång betraktar vi nu obligationer som en betydligt mer intressant investering än tidigare.

Svårt tajma marknaden

Hon påminner om att det är det svårt att tajma köp- och säljtillfällen på marknaden. Att sprida ut sina investeringstillfällen med hjälp av månadssparande är därför fortfarande huvudtipset. Det här gäller även ränteplaceringar, där det är en god idé att öka mängden investeringar lite i taget, säger hon:

– Att invänta ”räntetoppen” i termer av fallande långräntor kan vara en vansklig övning. Med tanke på de stora rörelserna på räntemarknaden så kan man med fördel addera risken på sina investeringar succesivt.

4 medskick till dig som sparare

  1. Sprid riskerna i ditt sparande genom flera olika typer av investeringar.
  2. Sprid ut dina investeringstillfällen med hjälp av månadssparande, det är svårt att tajma marknaden.
  3. Ränteplaceringar kan nu vara värt att överväga, som räntefonder och obligationsfonder.
  4. Se över andelen svenska aktier i din portfölj, då avkastningen på utländska aktier kan ätas upp av en starkare krona.

Läs mer om vår syn på marknaden och hur du kan tänka som sparare i vårt senaste marknadsbrev.

Lyssna också på när vi pratar mer med Seyran Naib om detta i vår podd En påse pengar.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Andra läser om

Se fler nyheter