Gå till innehåll

Vår hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa vinner innovationspris

När Insurance Evolution Award avgjordes i maj, utsågs vi och Akademikerförsäkring till vinnare för vår "Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa".

Nätverket Insurance Evolution har instiftat en ny utmärkelse för att belöna innovativa initiativ, både tekniska och marknadsmässiga, kopplade till försäkringsbranschen. I slutet av maj stod det klart att vi tillsammans med Akademikerförsäkring vinner utmärkelsen för vår produkt ”Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa”.

I motivering för priset går att läsa:
”Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som i dag står för en allt större andel av långtidssjukskrivningarna. Akademikerförsäkring har i samarbete med Skandia tagit fram en lösning där över 270 000 fackföreningsmedlemmar får möjlighet att utan extra kostnad ta hjälp av en psykolog – innan det går så långt som till sjukskrivning. Försäkringen ingår i medlemskapet för aktiva medlemmar i de fackförbund som står bakom Akademikerförsäkringar. Genom ett helt digitalt flöde är trösklarna låga för att utnyttja tjänsten i tid — vilket i sin tur kan bidra till att förenkla och bryta stigmat i samhället i att ta hjälp av en psykolog i tid och därmed bidra till minskad psykisk ohälsa och samhällsekonomiska vinster.”

 

Ett friskt företag är ofta ett lönsamt företag

För många leder stress till långtidssjuk­skrivningar. Med förebyggande stöd och rådgivning går det att minska sjukfrånvaron. Därför har vi på Skandia tagit fram en hälso­försäkring som täcker både "prehab" och rehab.

Läs om hälsoförsäkringen

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet