Gå till innehåll

Pensionsspara till din pension

Räkna ut hur mycket du bör spara i månaden, baserat på ålder, inkomst och önskad pension. 

Tre generationer av tjejer

Räkna: Hur mycket bör du spara till pensionen?

Räkna ut hur mycket du bör spara i månaden, baserat på ålder, inkomst och önskad pension. 

Rubrik: Vilken sparform väljer du?

Kvinna med paraply

Låt oss sköta förvalt­ningen av ditt kapital

  • Spara med återbäringsränta – just nu  2 %
  • Garanterat belopp vid utbetalningen med möjlighet till mer

Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell 

Logga in & börja spara
Hand håller i mobil

Placera i kvalitets­granskade fonder

  • 90-tal utvalda fonder och hjälp på vägen
  • Chans att påverka sparandet – inriktning, risk, avkastning

Läs mer om Kapitalförsäkring Fond 

Logga in & börja spara

Tänk på

Återbäringsräntan i Kapitalförsäkring Traditionell kan variera över tid – de senaste 15 åren har den varit 5,8 % i genomsnitt.

En placering i Kapitalförsäkring Traditionell eller en placering i fonder inom Kapitalförsäkring Fond, är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. I Kapitalförsäkring Traditionell finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig.