Gå till innehåll

Ta ut din pension

Få hjälp att planera innan det är dags för pension – med checklistan eller med hjälp av en rådgivare. Har du fått information om att det är dags att göra val för pensionsuttagen? Logga in och göra dina val direkt.

Logga in och gör val

Du får alltid information från oss innan det är dags att göra val för uttag. Logga in för att hantera pensionen innan svarsdatumet löper ut.

Logga in

Guide – planera pensionen

Du har förmodligen flera pensioner med olika upplägg och valmöjligheter. I vår checklista får du koll på hur valen påverkar ditt pensionskapital.

Till guiden

Få hjälp av en rådgivare

Pensionsoptimering är en tjänst för dig som ska gå i pension inom de närmaste åren och handlar om hur du bäst ska ta ut din pension.

Få hjälp

Checklista inför pensionsuttag

Man leder cykel

1. Välj pensionsålder

Väljer du en  tidig pensionsålder börjar du med att kontakta ­den som han­terar din pension och prata med din arbetsgivare. Du behöver förmod­ligen komplettera den allmänna pensionen med privat pension och även tjänstepension.

Din allmänna pension blir ca 6 % lägre för varje år du väljer att ta ut din pension innan du fyllt 65 år. Denna lägre nivå gäller sedan livet ut. Hur tidigt du får ta ut allmän pension beror på reglerna – just nu pågår regeländringar för lägsta ålder.

65 år är fortarande vanligaste pensionsåldern, men arbetar du efter 65 finns det flera fördelar. Till exempel att du tjänar in mer till pensionen och får vissa skattelättnader. Hos oss har du valmöj­ligheten att skjuta upp pensionen ett år i taget. Läs mer om hur pensionsålder och fortsatt arbete kan påverka skatten.

När du väl påbörjat dina pensionsuttag är det sällan möjligt att stoppa utbetalningen eller göra ändringar. Kontakta oss innan du bestämmer dig, för att vara säker på vad som gäller i ditt fall.

Kalkylator

2. Sätt en månadsbudget

Innan du börjar planera pensionsuttagen behöver du ha koll på utgifterna. Ett tips är att räkna högt – vi underskattar ofta våra faktiska kostnader. 

 • Se över vilka utgifter och inkomster du haft senaste året
 • Titta igenom kontoutdragen från det senaste året och din deklaration
 • Börja med att dela in utgifterna i fasta (boende, mat och försäkringar) resp.varierande utgifter
 • Dela in kostnaderna i kategorier för en bättre överblick, t.ex. hushåll, semester, nöjen, fordon. 

Målet är att din pensionsinkomst ska täcka dina utgifter per månad. Med en budget blir det lättare att ta beslut – t.ex. om hur hög pensionsinkomst du egentligen behöver, om du ska jobba lite längre, om du behöver bo lite billigare, och om du bör ta ut pension på lång eller kort tid.

Tre generationer av tjejer

3. Se över skyddet för dina nära

Till din pension kan du ofta välja ett efterlevandeskydd. Det betyder att dina nära får återstoden av din pension om du skulle dö under försäkringstiden. 

Dina nära kallas förmånstagare och är i första hand maka, make, registrerad partner eller sambo, och i andra hand barn, om du inte gör ett annat val. 

 1. Se över vilka pensioner du har valt efterlevandeskydd för och vilka som inte har det (t.ex. allmän pension).
 2. Fundera på i vilken ordning du vill ta ut pensionerna. Pension utan skydd kan vara bra att ta ut före pension med efter­levande­skydd.
 3. Eftersom skyddet innebär att du får lite mindre i pension, kan du fundera på hur viktigt det är med ekonomisk trygghet för dina efterlevande.
 4. Bestäm dig också för om du ska behålla skyddet under hela utbetalningen – eller ta bort hela eller delar av om situationen förändras. 

Det är ofta svårt att lägga till efterlevandeskydd eller göra ändringar i efterhand. Därför är det bra att ha en plan från början – t.ex. om du vill ändra förmånstagare eller om det utbetalda kapitalet ska vara enskild egendom. I vissa fall kan du göra det möjligt för förmånstagaren att ändra längd och tidpunkt för utbetalningen. 

Frågor om efterlevandeskyddet? Ring oss på 0771-55 55 00 (tryck 3 för pensionsfrågor) eller kontakta en rådgivare för mer komplexa val.

Procenttecken

4. Ha koll på skatten

Pension beskattas på liknande sätt som inkomst av tjänst. Du betalar 29–35 % i kommunal inkomstskatt, beroende på kommun, och extra 20 % i statlig inkomstskatt om inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

Eftersom staten vill att det ska löna sig att arbeta, har man bestämt att den som jobbar ska få vissa skattelättnader. Det blir ännu förmånligare från och med året då du fyller 66 år. Då betalar du betydligt mindre i skatt än tidigare, tack vare ett förhöjt grundavdrag och jobb­skatte­avdrag.

Man har också bestämt att den som går i pension efter 65 års ålder ska betala mindre i inkomstskatt än den som går före. Till exempel är brytpunkten för statlig inkomstskatt mer tillåtande för personer över 65 år. 

Om du fortsätter jobba ökar möjligheten för din pension att öka i värde och det betalas det in mer till din allmänna pension. Men ju högre pension du får, desto viktigare blir det att ha koll på brytpunkten. Behöver du en hög inkomst och är villig att betala mer i skatt? Eller räcker en inkomst under brytpunkten för dina utgifter?

Även utbetalningstid påverkar – kort utbetalningstid innebär högre årsinkomst. Rent skattemässigt kan det vara bättre med en något lägre inkomst under en längre tid. Vid behov kan du kompensera med kapital som inte omfattas av inkomstskatt, om du t.ex. har ett annat sparande, säljer en bostad eller liknande. 

Eventuella förmånstagare beskattas på samma vis (gäller om du har efterlevande­skydd och dör under försäkrings­tiden).

Läs mer på Skatteverket: 1) statlig inkomstskatt 2) förhöjt grundavdrag 3) jobb­skatte­avdrag

Stapeldiagram

5. Skapa möjligheter för avkastning

Många upplever att pensionen inte riktigt räcker till och det är fullt normalt. Men kanske har du övrigt kapital som kan stärka upp din pension? En framtida bostadsförsäljning, ett arv eller privat sparande. Våra rådgivare hjälper dig med en långsiktig plan framåt. 

Vi kan också hjälpa dig att skapa förutsättningar för din pension att fortsätta växa. I många fall kan du ta ut pengarna som en kapitalförsäkring med fonder eller traditionell förvaltning. 

Gör valet utifrån din situation – har du råd med att utbetalningarna kan variera i värde? Fonder, särskilt aktiefonder har ofta en högre potential, men högre risk. Med traditionell förvaltning sköter vi placeringarna och du får en jämnare utveckling över tid. 

Kvinna med bowlingklot

6. Laborera på minpension.se

Ett tips för att få en bra översikt över din pension och hur olika val påverkar, är att logga in på minpension.se som vi och andra pensionsbolag samarbetar med. I simulatorn kan du laborera med ålder, uttagstakt osv. för att få en bild av din framtida månadsinkomst.

Vanliga frågor

 • Det är viktigt att du meddelar vilket konto du vill få pengarna insatta på. Gör du inga övriga val så kommer utbetalningarna starta enligt tidigare gällande avtal.

 • Det beror på vilken skattetabell du anger i svarsblanketten du får hem.

 • Det är inte säkert att du kan göra ändringar efter att du börjat ta ut din pension, därför är det bäst att se över dina behov och göra ändringar innan det är dags för utbetalning. 

  Är du osäker, kontakta din rådgivare.

 • Från Skandia senast 3 dagar efter utsatt utbetalningsdatum.

 • Ja, det går oftast bra. Som kund hos Skandia får du ett utbetalningsbrev innan du går i pension. Där har du oftast möjlighet att göra ett val. Tänk på att vissa förändringar kan medföra en hälsoprövning, som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill.

 • Ja, det är oftast inga problem. Kontakta din rådgivare för att få reda på vad som gäller just dig.

 • Ja, det går ofta bra. Om det gäller tjänstepension kan du behöva godkännande från din arbetsgivare.

 • Nej, du får hem ett brev inför utbetalning med information om vad som gäller och vilka val du kan göra.

 • Det beror mycket på vilket land du arbetat i. Börja med att vända dig till det landets pensionsmyndighet och det pensionsbolag där din pension finns.

Alla frågor och svar

Vad vill du göra nu?

Få hjälp av en rådgivare

Pensionsoptimering är en tjänst för dig som ska gå i pension inom de närmaste åren och handlar om hur du bäst ska ta ut din pension.

Logga in och gör val

Du får alltid information från oss innan det är dags att göra val för uttag. Logga in för att hantera pensionen innan svarsdatumet löper ut.

Få hjälp Logga in