Gå till innehåll

Bolagsstämma 2020

Skandias ordinarie bolagsstämma 2020 kommer att hållas på Skandias huvudkontor i Stockholm kl 16.00 den 6 maj 2020. Kallelsen till stämman kommer att ske den 3 april.

Det är bara fullmäktige som har rösträtt på stämman. Delägare och andra röstberättigade till fullmäktigeval har rätt att anmäla sig och närvara vid stämman samt få ett ärende behandlat på stämman. För att få ett ärende behandlat på stämman måste ärendet anmälas senast åtta veckor före stämman, dvs. senast den 11 mars 2020.

För att anmäla ett ärende till stämman, vänligen mejla till bolagsstamma@skandia.se

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand).
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören