Gå till innehåll
Kvinna och barn sitter i soffa

Kapitalförsäkring Fond

Passar dig som vill spara långsiktigt i fonder med ett försäkringsskydd.

 • Enkelt att skräddarsy
 • Kvalitetsgranskade fonder
 • Flexibel utbetalning
Börja spara

Få alla fördelar

Man leder cykel

Utvalda fonder

Historiskt sett har våra kvalitetsgranskade och utvalda fonder presterat över förväntan. Det är förstås ingen garanti för framtida avkastning, men vi är stolta över att vår urvalsprocess ger resultat.

Man håller barn i famnen

Skydd till dina nära

Försäkringen du får med en kapitalförsäkring säkrar att 101 % av sparkapitalet går till dina nära och kära om du dör. Det skyddet får du inte med andra sparformer (som t.ex investeringssparkontot).

Kvinna med paraply

Enkelt pensionsspar

Anpassa portföljen med våra kostnadsfria tillval, t.ex. regelbunden balansering av innehavet och nedtrappning av risknivå inför utbetalning. Med Flexibel utbetalning väljer du själv hur du vill få dina uttag.

Kostar 0 kr att öppna

Det är kostnadsfritt att öppna en Kapitalförsäkring Fond på webben. Du slipper dessutom deklarationskrångel – i stället för att betala skatt på varje vinstförsäljning betalar du en årlig schablonskatt.

Välj utbetalningstakt

Med Kapitalförsäkring Fond kan du välja utbetalningstakt (till skillnad från ISK där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna). Det är guld värd oavsett om du sparar till pension eller något annat.

Du väljer förmånstagare

Du väljer själv vem eller vilka som ska få pengarna om du dör under försäkringstiden. Möjligheten att välja förmånstagare får du inte med andra sparformer, som t.ex. investerings­sparkontot.

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring Fond

 • Nedanstående avgifter gäller för närvarande.

  När du tecknar själv på internet
  Fast årlig avgift 0 kr
  Rörlig avgift per år 0 %
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2020) 0,375 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  När du tecknar via rådgivare
  Fast årlig avgift 360 kr
  Rörlig avgift per år 0,65 % av fondvärdet
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2020) 0,375 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  Insättningar
  Lägsta månadsspar 500 kr/månad
  Lägsta engångsinsättning 6 000 kr
   

  Avgifterna avser försäkringsprodukten. Fondavgifter tillkommer. Avgiften för respektive fond hittar du i fondlistan.

  För rådgiven försäkring kan en återköpsavgift tas ut. Återköpsavgiften tas för närvarande ut under försäkringens 5 första år och är maximalt 2 procent av återköpt belopp. Du kan avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger dina inbetalda premier. För internettecknad försäkring tas för närvarande ingen återköpsavgift ut.

  För fondförsäkring tecknad via rådgivare tillhandahåller vi rådgivning, men inte för den internettecknade.

 • En kapitalförsäkring är ett sparande med ett försäkringsskydd. I en Skandia Link väljer du själv vilka fonder du vill placera i, medan i en Kapitalförsäkring Fond låter du oss sköta placering och förvaltning.

  Läs mer om vad är en kapitalförsäkring.

  • Periodiska utbetalningar

  Med Kapitalförsäkring Fond kan du välja utbetalningstakt och belopp till skillnad från ISK där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna.

  • Återbetalningsskyddet

  En Kapitalförsäkring Fond ger ett högre efterlevandeskydd på 101 % till valfria förmånstagare. Motsvarande i ISK betalas 100 % av kapitalet till dödsboet.

  • Förmånstagare

  Möjligheten att välja vem eller vilka som ska få pengarna får du inte med investeringssparkontot.

  Läs mer om skillnaderna mellan kapitalförsäkring och ISK.

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Under 2020 är schablonskatten 0,375 % av försäkringens värde samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Fond gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna kan betalas ut som ett engångsbelopp eller månadsvis och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på den återstående delen av värdet. Försäkringen kan delåterköpas till max 90 % av värdet.

  För rådgiven försäkring kan en återköpsavgift tas ut. Återköpsavgiften tas för närvarande ut under försäkringens 5 första år och är maximalt 2 procent av återköpt belopp. Du kan avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger dina inbetalda premier. För internettecknad försäkring tas för närvarande ingen återköpsavgift ut.

 • I Kapitalförsäkring Fond är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper (t.ex. fonder) innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Om du har en kapitalförsäkring med angiven slutdag så kommer du att få ett brev inför utbetalning och i samband med det kan du meddela Skandia att du vill låta pengarna stanna kvar i Skandia.

Alla frågor och svar

Flexibel utbetalning

Planera dina pensionsutbetalningar efter din önskade livssituation och bestäm hur stor del av ditt försäkringskapital som ska betalas ut under olika perioder. Helt kostandsfritt!

 • Dela upp dina utbetalningar i olika perioder
 • Maximera nyttan av din pension
Så här fungerar det

Kom igång på 5 min

Öppna

Öppna en Kapitalförsäkring Fond och spara i fonder med ett försäkringsskydd.

Välj fonder

Gör val av fonder och skapa en Placeringsplan där du väljer hur du vill spara.

Klart!

Nu dras beloppet du valt direkt från kontot varje månad – helt automatiskt.

Tillval utan extra kostnad

Stapeldiagram

Behåll din risknivå

Med Rebalansering behålls din önskade risknivå automatiskt.

Håll din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. För att din portföljs risknivå inte ska förändras, återställs den automatiskt och med jämna intervall till ursprungligt skick.

Paraply

Trygga ditt sparande

Mildra konsekvenserna på din portfölj om börsen går ner med Placeringplan Entré.

Hela investeringen placeras i fonden Skandia Försiktig för att sedan omplaceras till de fonder du valt. På så sätt kan konsekvenserna på din portfölj mildras vid evt. kursfall.

Pajdiagram

Anpassa inför uttag

När du vill ta ned risken i din portfölj, t.ex. inför pensionen.

Placeringsplan Exit hjälper dig att successivt träda ur aktieplaceringar till förmån för ränteplaceringar för att trappa ned risknivån fram till sista utbetalningsdagen.

Man sitter i soffa med läsplatta

Kom igång direkt

 • Enkelt att skräddarsy
 • Kvalitetsgranskade fonder
 • Flexibel utbetalning
Börja spara i dag

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Tänk bara på att faktablad och informationsbroschyrer inte är samma sak som investeringsrekommendationer eller rådgivning. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.