Gå till innehåll
Två pilar pekar åt motsatt håll

Vad är skillnaden mellan kapital­försäkring och inves­terings­sparkonto?

Vad är egentligen skillnaden mellan investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar? Vi förklarar skillnaderna och likheterna.

De 3 största skillnaderna

Ägg i en korg

1. Utbetalningen

Med en kapitalförsäkring kan du bestämma hur mycket som ska betalas ut och hur ofta.

  • Du kan välja antingen allt vid ett tillfälle eller månadsvisa utbetalningar under en viss period.
  • För månadsutbetalning kan du välja t.ex. 10, 15 eller 20 år
  • Praktiskt för pension – du får kontroll över hur mycket som kommer att betalas ut varje månad.

Med inves­terings­sparkonto har du inte månadsutbetalning som tillval, utan du bestämmer när du vill sälja av innehav för att komma åt pengarna. I vår app är det enkelt att sälja av innehav och pengarna brukar finnas tillgängliga efter ett par bankdagar.

Tre generationer av tjejer

2. Dina efterlevande

Med en kapitalförsäkring kan du styra vem som får dina pengar när du dör.

  • Det behöver inte vara dina närmaste och ni behöver inte vara släkt.
  • Praktiskt t.ex. vid nya relationer, särkullbarn eller om du vill ge pengarna till en välgörenhets­organisation.
  • Mottagaren får 101 % av försäkrings­­kapitalets värde när du dör.

Inves­terings­sparkonto är ingen försäkring och därför har du inte heller samma möjligheter att styra vem som får dina pengar när du dör – pengarna går automatiskt till dödsboet när du dör. Vissa justeringar går dock att göra i ett testamente. 

Vi har ett nära samarbete med Familjens Jurist där du som är eller blir kund hos oss kan få hjälp med familjejuridiska frågor.

Dator på skrivbord

3. Utbudet

När du väljer mellan inves­terings­sparkonto eller kapitalförsäkring hos oss väljer du också vilket utbud av placeringar du vill komma åt. 

Investeringssparkonto – spara i kvalitetsgranskade fonder, aktier och andra värdepapper i vårt bredaste utbud. Få möjlighet att gå på bolagsstämmor om du äger aktier.

Kapitalförsäkring Fond – spara i ett kvalitetsgranskat urval av fonder, som gör valet av fonder enklare. Historiskt sett har dessa fonder av­kastat bättre än jämförbara fonder inom samma kategori.

Kapitalförsäkring Traditionell – våra kapitalförvaltare placerar pengarna i räntor, aktier, fastigheter, onoterade tillgångar, infrastruktur och andra tillgångar. Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna.

Finns det några likheter, då?

Visst finns det likheter mellan kapital­försäkringar och investerings­sparkontot.

  • Du behöver inte betala skatt vid varje vinstförsäljning. Det skiljer sig från t.ex. en värdepappersdepå, där du betalar 30 % i skatt när du säljer av fonder eller aktier.
  • Du slipper momentet att behöva redovisa vinster och förluster i deklarationen.
  • Den enda skatten du betalar är den årliga schablon­skatten, oavsett om värdet ökar eller minskar. När du tar ut dina pengar är det skattat och klart.

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.