Gå till innehåll
Två pilar pekar åt motsatt håll

Kapital­försäkring eller ISK ?

Vi beskriver de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan att ha en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto (ISK).

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här

De 3 största skillnaderna


Ägg i en korg

1. Utbetalningen

Med en kapitalförsäkring kan du bestämma hur mycket som ska betalas ut och hur ofta.

 • Du kan välja antingen allt vid ett tillfälle eller månadsvisa utbetalningar under en viss period.
 • För månadsutbetalning kan du välja t.ex. 10, 15 eller 20 år
 • Praktiskt för pension – du får kontroll över hur mycket som kommer att betalas ut varje månad.

Med inves­terings­sparkonto har du inte månadsutbetalning som tillval, utan du bestämmer när du vill sälja av innehav för att komma åt pengarna. I vår app är det enkelt att sälja av innehav och pengarna brukar finnas tillgängliga efter ett par bankdagar.

Tre generationer av tjejer

2. Dina efterlevande

Med en kapitalförsäkring kan du styra vem som får dina pengar när du dör.

 • Det behöver inte vara dina närmaste och ni behöver inte vara släkt.
 • Praktiskt t.ex. vid nya relationer, särkullbarn eller om du vill ge pengarna till en välgörenhets­organisation.
 • Mottagaren får 101 % av försäkrings­­kapitalets värde när du dör.

Inves­terings­sparkonto är ingen försäkring och därför har du inte heller samma möjligheter att styra vem som får dina pengar när du dör – pengarna går automatiskt till dödsboet när du dör. Vissa justeringar går dock att göra i ett testamente. 

Vi har ett nära samarbete med både Verahill och Familjens Jurist där du som är eller blir kund hos oss kan få hjälp med familjejuridiska frågor.

Dator på skrivbord

3. Utbudet

När du väljer mellan inves­terings­sparkonto eller kapitalförsäkring hos oss väljer du också vilket utbud av placeringar du vill komma åt. 

Investeringssparkonto – flexibilitet i utbudet gör att det passar för den som t.ex. vill spara i fonder under många år, den som vill köpa och sälja aktier mer frekvent eller handla i andra typer av värdepapper. Få möjlighet att gå på bolagsstämmor om du äger aktier.

Kapitalförsäkring inom Skandia Link – spara i ett urval av våra kvalitetsgranskade fonder och anpassa portföljen med våra kostnadsfria tillval. Historiskt sett har våra kvalitetsgranskade och utvalda fonder presterat över förväntan.

Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – våra kapitalförvaltare sköter placeringarna, och investerar bl.a. i räntor, aktier, fastigheter, onoterade tillgångar, infrastruktur och andra tillgångar. Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning, med möjlighet till mer.

Kapitalförsäkring Depå – investera i fonder aktier och andra värdepapper själv eller tillsammans med rådgivare. Depåförsäkring är ett flexibelt sparande för den aktiva investeraren. 

Fler skillnader mellan kapitalförsäkring & investeringssparkonto

 • Kapitalförsäkringar  Investeringssparkonto (ISK)
  Vad kan jag spara i?

  Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – våra experter sköter förvaltningen åt dig

  Kapitalförsäkring inom Skandia Link – endast fonder

  Kapitalförsäkring Depå – fonder, aktier och andra värdepapper

  Investeringssparkonto (ISK) – Fonder, aktier och andra värdepapper

  Är jag garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning?

  Ja, för Kapitalförsäkring inom Skandia Liv (men inte om du tar ut i förskott). 

  Nej, inte för Kapitalförsäkring inom Skandia Link och Kapitalförsäkring Depå.

  Nej
  När kan jag ta ut pengarna?

  Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – Utbetalning sker vid avtalad tidpunkt (eller tidigare mot en avgift, men då gäller inte garantin)

  Kapitalförsäkring inom Skandia Link internet – När du vill

  Kapitalförsäkring Depå – När du vill

  När du vill
  Ingår investerar­skydd & insättnings­garanti?
  Nej

  Ja

  Kan jag själv välja vem som får mina pengar om jag dör i förtid?

  Ja, försäkringsskydd ingår och du kan välja förmånstagare

  Nej, kapitalet tillfaller dödsboet

  Kan jag välja en utbetalningsstjänst som t.ex. utbetalningar varje månad? 

  Ja, för Kapitalförsäkring inom Skandia Liv och Kapitalförsäkring inom Skandia Link. 

  Nej, inte för Kapitalförsäkring Depå.

  Nej
  Dras schablonskatt (avkastningsskatt)? 

  Ja

  Ja

  Har jag rösträtt på bolagstämmor om jag har aktier i min Kapitalförsäkring Depå eller på ISK-kontot?

  Nej

  Ja

  Läs mer om Kapitalförsäkring inom Skandia Liv
  Läs mer om Kapitalförsäkring inom Skandia Link
  Läs mer om Kapitalförsäkring Depå

  Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

   

Finns det några likheter, då?

Visst finns det likheter mellan kapital­försäkringar och investerings­sparkontot.

 • Du behöver inte betala skatt vid varje vinstförsäljning. Det skiljer sig från t.ex. en värdepappersdepå, där du betalar 30 % i skatt när du säljer av fonder eller aktier.
 • Du slipper momentet att behöva redovisa vinster och förluster i deklarationen.
 • Den enda skatten du betalar är den årliga schablon­skatten, oavsett om värdet ökar eller minskar. När du tar ut dina pengar är det skattat och klart.