Gå till innehåll
Tre portföljer

Skandia Försiktig och Skandia Balanserad – ett enkelt val

  • För dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka, har vi gjort valet enklare med våra två utvalda fonder
  • Försiktig har lägst risk och Balanserad har en medelhög risk
  • Våra förvaltare placerar  i olika typer av tillgångar och regioner och förvaltningen anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda avkastningsmöjligheter

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att börja spara.

Börja månadsspara

Skandias enkla och bekväma fonder

Skandia Försiktig och Skandia Balanserad består av placeringar noggrant utvalda av kapitalförvaltare från vår traditionella förvaltning. De är ett blandfondskoncept där inte bara innehaven, utan även fördelningen mellan de olika tillgångsslagen påverkar avkastningen långsiktigt. Baserat på förutsättningarna på marknaden ändras fördelningen av tillgångarna över tiden. 

Fonderna investerar i olika tillgångsslag: svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar och penningmarknadsinstrument.

Vilken fond passar dig?

Skandia Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.
Välj Skandia Försiktig

Skandia Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier.
Välj Skandia Balanserad
SMART Försiktig SMART Balanserad
Risk
Måttlig Medelhög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år
Kursfakta
Skandia Försiktig Skandia Balanserad
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2021

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2020

Halvårsredogörelse 2021

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Informationen om fonderna tillhandahålls av Skandia Fonder. Jämförelsen bygger på den fakta som anges i respektive fonds faktablad.

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
  • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,375 % (2021), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
  • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK

Kapital­försäkring Fond

Passar dig som vill ha enkla val – du väljer bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder.

  • Med en kapitalförsäkring får du skattefria uttag och slipper kapitalvinstskatten
  • Vi har valt ut ett 90-tal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
  • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, kan du välja någon av våra SMART-fonder: Försiktig, Balanserad eller Offensiv
Läs mer om Kapitalförsäkring Fond

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet.

Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Ansvarsfulla investeringar

När våra fonder investerar ansvarsfullt beaktas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper vid val av fondens investeringar. Detta får effekt men är inte avgörande för vilka investeringar som väljs. Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågra-dersmål samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar