Gå till innehåll
Tre portföljer

Skandia SMART – ett enkelt val

  • För dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka, har vi gjort valet enklare med våra tre Skandia SMART-fonder
  • Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan
  • Våra förvaltare placerar  i olika typer av tillgångar och regioner och förvaltningen anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda avkastningsmöjligheter

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att börja spara.

Börja månadsspara

Skandia SMART

Skandias egna SMART-fonder består av placeringar noggrant utvalda av kapitalförvaltare från vår traditionella förvaltning. De är ett blandfondskoncept där inte bara innehaven, utan även fördelningen mellan de olika tillgångsslagen påverkar avkastningen långsiktigt. Baserat på förutsättningarna på marknaden ändras fördelningen av tillgångarna över tiden. 

Fonderna investerar i olika tillgångsslag: svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar och penningmarknadsinstrument.

SMART står för Skandia Multi Asset Return Target.

Vilken SMART-fond passar dig?

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.
Välj SMART Försiktig

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier.
Välj SMART Balanserad

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %
Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
Kursfakta
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2020

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2020

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Faktablad

Informationsbroschyr

Årsberättelse 2019

Halvårsredogörelse 2020

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Informationen om SMART-fonderna tillhandahålls av Skandia Fonder. Jämförelsen bygger på den fakta som anges i respektive fonds faktablad.

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
  • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,375 % (2020), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
  • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK

Kapital­försäkring Fond

Passar dig som vill ha enkla val – du väljer bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder.

  • Med en kapitalförsäkring får du skattefria uttag och slipper kapitalvinstskatten
  • Vi har valt ut ett 90-tal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
  • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, kan du välja någon av våra SMART-fonder: Försiktig, Balanserad eller Offensiv
Läs mer om Kapitalförsäkring Fond

Tänk på

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet.

Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Ansvarsfulla investeringar

Skandia Fonder investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak eller bolag som bryter mot internationella normer (t.ex. FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar