Gå till innehåll
Stapeldiagram

Indexnära aktiefonder

  • Varje fond strävar efter att efterlikna ett visst jämförelseindex
  • För dig som är beredd att ta hög risk och har en spartid på minst 5 år
  • Fossilfria fonder med hållbarhetsfokus

Här hittar du vårt utbud av indexnära aktiefonder. Månadsspara eller gör ett engångsköp.

Skandia Europa Exponering

Skandia Europa Exponering investerar i europeiska aktier, fördelat över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt jämförelseindex. Passar som basplacering i europeiska aktier. 

Den här indexnära fonden är fossilfri och har hållbarhetsfokus. Fondens skräddarsydda index utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Utöver det premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Läs mer om Skandia Europa Exponering

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar) 

Månadsspara i Skandia Europa Exponering Köp Skandia Europa Exponering

Skandia Global Exponering

Skandia Global Exponering investerar i globala aktier, fördelat över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt jämförelseindex. Passar som basplacering i globala aktier.

Den här indexnära fonden är fossilfri och har hållbarhetsfokus. Fondens skräddarsydda index utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Utöver det premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Läs vårt månadsbrev (september 2022)

Läs mer om Skandia Global Exponering

Faktablad A
Faktablad B
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Global Exponering Köp Skandia Global Exponering

Skandia Japan Exponering

Skandia Japan Exponering investerar i japanska aktier, fördelat över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt jämförelseindex. Passar som basplacering i japanska aktier.

Den här indexnära fonden är fossilfri och har hållbarhetsfokus. Fondens skräddarsydda index utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Utöver det premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Läs vårt månadsbrev (september 2022)

Läs mer om Skandia Japan Exponering

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Japan Exponering Köp Skandia Japan Exponering

Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Nordamerika Exponering investerar i nordamerikanska aktier, fördelat över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt jämförelseindex. Passar som en basplacering i nordamerikanska aktier.

Den här indexnära fonden är fossilfri och har hållbarhetsfokus. Fondens skräddarsydda index utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Utöver det premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Läs mer om Skandia Nordamerika Exponering

Faktablad 
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Nordamerika Exponering Köp Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Sverige Exponering

Skandia Sverige Exponering investerar i svenska aktier, fördelat över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen av sitt jämförelseindex. Passar som basplacering i svenska aktier. 

Den här indexnära fonden är fossilfri och har hållbarhetsfokus. Fondens skräddarsydda index utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Utöver det premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Läs mer om Skandia Sverige Exponering

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Sverige Exponering Köp Skandia Sverige Exponering

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera varje affär. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
  • Du betalar en årlig schablonskatt om 0,375 % (2022), jämfört med en värdepappersdepå där skatten är 30 % på vinsten
  • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte dina pengar
Öppna ISK