Gå till innehåll
Hand lägger bollar i glasskål

Pensionsförsäkring Fond

 • Skandia ger dig ett kvalitetssäkrat fondutbud
 • Du kan under försäkringstiden byta mellan både fonder och risknivåer
 • Kostnadsfria tillval som hjälper dig med dina placeringar

Flytta din pension till oss och välj att spara i fonder – så får du själv bestämma vilka fonder och risker du vill satsa på i vårt urval.

Flytta din pension

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Så fungerar Pensionsförsäkring Fond

Med Pensionsförsäkring Fond sparar du till pensionen i fonder. Du väljer själv placeringsinriktning och risknivå. Inflyttat kapital är inte avdragsgillt. Avdragsrätten för premier till privat pensionsförsäkring har upphört.

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har du dock rätt till avdrag enligt särskilda regler, läs mer på skatteverket.se.

Efterlevandeskydd ingår – kan väljas bort

Efterlevandeskydd ingår automatiskt från start. Det innebär att om du dör under försäkringstiden betalas pengarna i stället till den förmånstagare som du valt. Du kan välja make, maka, registrerad partner, sambo eller barn som förmånstagare.

Saknar du förmånstagare enligt ovan eller vill av annan anledning avstå efterlevandeskydd är det möjligt att välja bort efter att din försäkring börjat gälla. I det fallet får du ta del av s.k. arvsvinster vilket är kompensation som betalas ut till pensionssparare som har valt att avstå efterlevandeskydd och på så sätt även beslutat att även det egna försäkringskapitalet ska tillfalla andra pensionssparare vid ett dödsfall.

Utbetalningar tidigast från 55 år


Utbetalningarna börjar vid 65 års ålder och pågår under 20 år. När din försäkring börjat gälla har du möjlighet att ändra till annan pensionsålder och utbetalningstid. Utbetalningarna får tidigast börja när du fyllt 55 år och kortast utbetalningstid är normalt 5 år. Hälsoprövning kan komma att krävas beroende på typ av ändring. Vid utbetalningarna betalar du inkomstskatt.

Vi gör det enkelt att välja fonder

 • En professionell förvaltare arbetar aktivt för att skapa varaktig lönsamhet
 • Satsar på värdepapper som kan ge dig mesta möjliga avkastning
 • Aktiva fonder i tre risknivåer som ger olika grad av avkastning – välj Försiktig, Balanserad eller Världen
Försiktig Balanserad Världen

Du kan även välja andra fonder

Till våra utvalda fonder

Vår tjänst Rebalansering kan automatiskt hålla din fondportfölj i balans

Vår kostnadsfria tjänst Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Läs mer om fördelarna med vår kostnadsfria tjänst Rebalansering.

 • Tjänsten Rebalansering kostar: 0 kr
 • Fonder köps och säljs automatiskt för att återgå till den fondfördelning du en gång valde för ditt sparande efter risk, tid och sparmål – din strategiska fördelning
 • Du kan välja tjänsten för fondförvaltning

Har du frågor om tjänsten? Ring oss på telefon, 0771-55 55 00, tryck 3 för försäkring & pension.

Logga in och anslut dig till tjänsten Rebalansering

Dags för utbetalning?

Koppla Skandiakontot till din Pensionsförsäkring Fond så får du ränta på dina utbetalningar. 

 • Ränta från första kronan
 • Fria uttag
 • Insättningsgaranti
Öppna Skandiakonto

Vanliga frågor om Pensionsförsäkring Fond

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet. Se nedan för mer info
  • Inbetalningar är inte avdragsgilla. Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning kan andra regler gälla, du kan läsa mer på skatteverket.se.
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

   

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.

  Kostnaden för skatten tas ut från försäkringskapitalet i varje försäkring genom att sälja det antal fondandelar som behövs. I ditt årsbesked ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital. 

 • Efterlevandeskyddet är ett skydd för efterlevande. Det innebär att dina pengar betalas ut till den eller de personer som du har valt som förmånstagare, om du dör under försäkringstiden.

  Du kan välja make, maka, registrerad partner, sambo eller barn som förmånstagare (du kan ändra mellan dessa under försäkringstiden, genom en undertecknad anmälan till oss).

  Om du dör innan pensionen börjar betalas ut får förmånstagaren/förmånstagarna 101 % av försäkringens värde. Utbetalningstiden är minst 5 år. För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskkostnad. Riskkostnaden är individuell och beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på din ålder. Riskkostnaden dras genom försäljning av fondandelar.

  Om du dör efter att pensionen har börjat betalas ut fortsätter utbetalningarna till förmånstagaren/förmånstagarna resten av utbetalningtiden.

 • I Kapitalförsäkring Link och Depå är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en fond eller aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

Alla frågor och svar

Kom igång direkt

 • Skandia ger dig ett kvalitetssäkrat fondutbud och vi blev Sveriges bästa fondanalysteam 2015
 • Du kan under försäkringstiden byta mellan både fonder och risknivåer
 • Kostnadsfria tillval som hjälper dig med dina placeringar
Flytta din pension

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.