Gå till innehåll
Kvinna och barn sitter i soffa

Kapitalförsäkring inom Skandia Link

 • Enkelt att skräddarsy
 • Kvalitetsgranskade fonder
 • Tillval utan kostnad

Alla fördelar med Kapitalförsäkring inom Skandia Link

Man leder cykel

Utvalda fonder

Historiskt sett har våra kvalitetsgranskade och utvalda fonder presterat över förväntan. Det är förstås ingen garanti för framtida avkastning, men vi är stolta över att vår urvalsprocess ger resultat.

Man håller barn i famnen

Skydd till dina nära

Försäkringen du får med en kapitalförsäkring säkrar att 101 % av sparkapitalet går till dina nära och kära om du dör.

Kvinna med paraply

Enkelt pensionsspar

Anpassa portföljen med våra kostnadsfria tillval, t.ex. regelbunden balansering av innehavet och nedtrappning av risknivå inför utbetalning.

Välj utbetalningstakt

Med Skandia Link kan du välja utbetalningstakt. Det är guld värt oavsett om du sparar till pension eller något annat.

Du väljer förmånstagare

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör, till skillnad från exempelvis ett investeringssparkonto.

Tillval utan extra kostnad

Stapeldiagram

Behåll din risknivå

Med Rebalansering behålls din önskade risknivå automatiskt.

Håll din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. För att din portföljs risknivå inte ska förändras, återställs den automatiskt och med jämna intervall till ursprungligt skick.

Paraply

Trygga ditt sparande

Mildra konsekvenserna på din portfölj om börsen går ner med Placeringplan Entré.

Hela investeringen placeras i fonden Skandia Försiktig för att sedan omplaceras till de fonder du valt. På så sätt kan konsekvenserna på din portfölj mildras vid evt. kursfall.

Pajdiagram

Anpassa inför uttag

När du vill ta ned risken i din portfölj, t.ex. inför pensionen.

Placeringsplan Exit hjälper dig att successivt träda ur aktieplaceringar till förmån för ränteplaceringar för att trappa ned risknivån fram till sista utbetalningsdagen.

Se filmen om Skandia Link (fondförvaltning)

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring inom Skandia Link

 • Om du väljer vårt tillval Placeringsplan Exit till din Kapitalförsäkring inom Skandia Link så kommer fondbyten att starta automatiskt vid en bestämd tidpunkt före utbetalningen från din fondförsäkring. Du väljer om du vill placera dina pengar i en fond med hög eller medelhög risk. Från denna fond kommer sedan en överföring göras successivt till en fond med måttlig risk för att trappa ner risknivån fram till sista utbetalningsdagen. 

   

   

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Schablonskatten är 0,375 % av försäkringens värde (2022) samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring inom Skandia Link gör du en begäran om återköp eller påbörjar en periodisk utbetalning. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna kan betalas ut som ett engångsbelopp eller månadsvis och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Vid helt återköp så upphör försäkringen att gälla. Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. 

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på den återstående delen av värdet. Försäkringen kan delåterköpas till max 90 % av värdet.

  För närvarande tas ingen återköpsavgift ut.

 • I Kapitalförsäkring inom Skandia Link är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper (t.ex. fonder) innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Om du har en kapitalförsäkring med angiven slutdag så kommer du att få ett brev inför utbetalning och i samband med det kan du meddela Skandia att du vill låta pengarna stanna kvar i Skandia.

Alla frågor och svar

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i fondurvalsprocessen för Kapitalförsäkring inom Skandia Link. Skandia arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. På Skandias fondtorg finns även en rad verktyg som hjälper dig att sortera alla fonder som du kan köpa på skandia.se utifrån hållbarhetskriterier.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet inom ramen för Kapitalförsäkring finns att läsa i produktens Förköpsinformation.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på hållbarhetssidorna som du finner här.

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Tänk bara på att faktablad och informationsbroschyrer inte är samma sak som investeringsrekommendationer eller rådgivning. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.

 

Har du redan en Kapital­försäk­ring inom Skandia Link?

Då kan du ringa kund­service på 0771-55 55 00 (öppet 8–16.45) för att få hjälp med att komma igång med ditt månadssparande.

Tycker du informationen på sidan är enkel och vägledande?

Något gick fel när formuläret skulle skickas.