Gå till innehåll

Månadsspara till pensionen? Räkna här...

Hur mycket ska du spara till pensionen?

Få en uppskattning av hur mycket du behöver månadsspara privat för att få den pension du önskar, baserat på din ålder och inkomst.

Jag är född och har en månadsinkomst på kr före skatt.

Det är bra att du funderar på ditt sparande, men du behöver inte börja spara just till pensionen än – kanske vill du spara till en bostad, resor eller liknande? Här får du koll! 

Det är helt rätt att se över pensionen, men det är bättre att optimera det du redan har än att fundera på om ditt månadssparande ligger på rätt nivå. Vi guidar dig genom pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd för att du ska få en så bra pension som möjligt.

Räkna ut
Jag vill gå i pension när jag är
65
år gammal...
...och jag vill ha
 
kr/mån att leva för.
Då behöver jag spara
 
kr i månaden.

Så har vi räknat

Önskad pension

Vi har räknat med 80 % av lönen (före skatt) som önskad pension, men är medvetna om att alla har olika förutsättningar. Du kan alltid testa att fylla i ett eget belopp.

Så mycket behöver du spara

Beräkningen baseras på hur mycket en person i din ålder och med din månadsinkomst beräknas få i pension, vilket i sin tur bygger på:

 • angivet födelseår och önskad pensionsålder
 • den angivna månadslönen (före skatt), utan löneökning utöver den som följer inflationen
 • att du har en kollektivavtalad tjänstepension (ITP) och tar ut pensionen så länge du lever (sk livslångt uttag)
 • att du började arbeta vid 25 års ålder
 • att du har allmän pension
 • att du får en genomsnittlig avkastning på alla delar i pensionen med 2,1 % där det är möjligt att göra ett antagande (utöver inflation och andra påverkande faktorer); 2,1 % följer svensk prognosstandard och är samma avkastning som antas på Minpension.se

Vi har räknat med att du väljer en kapitalförsäkring för det som du ytterligare behöver spara för att nå önskad pension (det finns givetvis andra sätt att spara – läs mer i nästa steg) samt

 • att du sparar i kapitalförsäkringen fram till önskad pensionsålder
 • att du sedan väljer att ta ut pengarna under 20 år
 • att kapitalförsäkringen är utan avgift  
 • att avkastningsskatt betalas under hela försäkringstiden

Beloppen är avrundade till närmaste hundratal, lägsta belopp som visas är 100 kr.

Beräkningen ska ses som en ungefärlig uppskattning och är ingen garanti för just din pension. Du kan gå in på minpension.se för att få en individuell prognos, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ditt sparande. 

Det här är inte en prognos för din individuella pension. Resultatet i beräkningen bygger på grova uppskattningar och antaganden, t.ex. har vi räknat med en person som har allmän pension och tjänstepensionsavtalet ITP (läs mer under Så har vi räknat). För en individuell prognos för hur mycket du beräknas få i pension rekommenderar vi att du loggar in på minpension.se.

Nästa steg: hitta din sparform

Välj en trygg bas för ditt sparande till pensionen

Person med uppfällt paraply

Kapitalförsäkring Traditionell

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform med en garanti i botten som passar bra som bas till ditt pensionssparande. Du gör ett enda val och vi sköter resten. 

Du får:

 • En aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras.
 • Placeringar på utvalda delar av världens marknader och i t.ex. cancersjukvård, infrastruktur, vindkraftverk och i onoterade bolag som Klarna och Spotify. Vi förvaltar 400 miljarder och kan göra långsiktiga investeringar som gör skillnad.
 • Återbäringsräntan är just nu 6 %. Den kan variera över tid; de senaste 15 åren har den varit 5,1 % i genomsnitt, även om det inte är någon garanti för framtida avkastning.
Börja spara tryggt nu

Krydda din bas – spara i fonder, aktier och värdepapper

Person bygger torn med kapplastavar
Person bygger torn med kapplastavar

Kapitalförsäkring Depå

Passar dig som vill krydda ditt pensionssparande med lite mer risk och aktivt välja placeringar som kan ge möjlighet till lite högre avkastning på lång sikt.

 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Kostar 0 kr i årsavgift och du betalar bara för själva handeln
 • Köp och sälj hur mycket du vill utan vinstskatt och deklarationskrångel. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt
Börja spara aktivt nu

Läs mer och jämför

Vi har samlat några vanliga frågor om Kapitalförsäkring Traditionell (den du kan teckna på webben heter Kapitalförsäkring Allt i Ett) och  Kapitalförsäkring Depå. Allt för att göra det enklare för dig att hitta den sparform som passar dig bäst.


 • Kapitalförsäkring  Allt i EttKapitalförsäkring Depå
  Vad kan jag spara i?

  Våra experter sköter placeringarna åt dig

  Fonder, aktier, och andra värdepapper

  Är jag garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning? 

  Ja (efter 15 år men inte om du tar ut i förskott) 

  Nej 

   När kan jag ta ut pengarna?
  Efter 15 år (tidigare mot en avgift men då gäller inte garantin) När du vill
   Kan jag välja en utbetalningsstjänst som t.ex. utbetalningar varje månad? 
  Ja Nej
  Kan jag själv välja vem som får mina pengar om jag dör i förtid?
  Ja, försäkringsskydd ingår och du kan välja förmånstagare Ja, försäkringsskydd ingår och du kan välja förmånstagare
  Vad är den årliga kapitalavgiften?
  0,5 % (f.n.) 0 kr
  Vad är kostnaden för kapitalförvaltningen?
   0,045 % på försäkringskapitalet per år (2017)

  Vanliga fondavgifter (se fondens faktablad) och eventuellt courtage tillkommer vid aktiehandel. Se alla priser

  Dras avkastningsskatt? (schablonskatt)
   Ja Ja

  Läs mer om Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning »

  Läs mer Kapitalförsäkring Depå» 

Tänk på

En placering i aktier, fonder och andra värdepapper är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Vid varje fond i fondlistan hittar du faktablad om fonden och dess risker. Läs mer om egenskaper och risker med finansiella instrument här.

Tips! Löneväxla – för dig som tjänar lite mer


 • Löneväxling innebär att du sparar en del av din bruttolön (lön före skatt), till en tjänste­pensions­försäkring.

  Ett intressant alternativ för dig som har en månadslön på minst 41 359 kr (2017) efter avdraget för löne­växlingen. Fråga din arbets­givare om de erbjuder löneväxling. Boka råd­givning, så kan vi hjälpa dig.

  Läs mer om löneväxling

Ring oss, vi kan se över ditt pensions­sparande

kontakta oss 0771-55 55 05

 "Han var lugn. Trevlig och lyssnade. Gav utrymme till frågor." 

Vill du få hjälp med ditt sparande? Vi ringer upp dig

 • Tillsammans går vi igenom din ekonomi och tar fram en sparplan utifrån dina behov och önskemål
 • Ta chansen och prata med våra rådgivare som får toppbetyg enligt egna undersökningar (4,4 av 5)

Det här får du när du sparar hos oss

Socialt hållbart samhälle, kundinflytande och ansvarsfulla investeringar. Det här tror vi på.


Kapitalförsäkring Traditionell

En bra bas för ditt sparande till pensionen med en garanti i botten. Vi sköter placeringen åt dig.

Börja spara tryggt

Kapitalförsäkring Depå

Krydda ditt pensionssparande med placeringar där du själv väljer fonder, aktier och värdepapper.

Börja spara aktivt