Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Svensk säkerhetsmassa, 2016-06-30

Diagram svensk säkerhetsmassa

 

Känslighetsanalys av den svenska säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2016-06-30
Pool: Sverige, MSEKNuläge-5 %-10 %-15 %-20 %-25 %-30 %
Summa tillgångar 18 300 18 058  17 890 17 653 17 336 16 925 16 421
Säkerställda obl. 14 054 14 054 14 054 14 054 14 054 14 054 14 054
OC, nominellt 4 247 4 004 3 836 3 600 3 282 2 871 2 367
OC, % 30 % 28 % 27 % 26 % 23 % 20 % 17 %