Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Svensk säkerhetsmassa, 2016-09-30

Diagram svensk säkerhetsmassa

 

Känslighetsanalys av den svenska säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2016-09-30
Pool: Sverige, MSEKNuläge-5 %-10 %-15 %-20 %-25 %-30 %
Summa tillgångar 19 702 19 383  19 167 18 877 18 500 18 026 17 459
Säkerställda obl. 15 103 15 103 15 103 15 103 15 103 15 103 15 103
OC, nominellt 4 599 4 280 4 064 3 774 3 397 2 923 2 356
OC, % 30 % 28 % 27 % 25 % 22 % 19 % 16 %