Gå till innehåll

Börsoro och stigande räntor – så kan du tänka som sparare

Den svängiga utvecklingen på världens börser fortsätter.Framför allt är det fortsatt oro för inflation och räntehöjningar som håller uppe nervositeten. I det nya numret av vårt marknadsbrev, spår Skandias ekonomer att det är ungefär lika sannolikt att börsen slutar året på plus som att den går ner ytterligare.

Det globala börsindexet har hittills i år gått ner omkring 17 procent.

– Det är inte ovanligt med sättningar i den storleksordningen. För svenska sparare handlar det dessutom om mer måttliga -9 procent till följd av försvagningen av svenska kronan, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

– Skulle resten av året utvecklas som de första fyra månaderna handlar det dock om nedgångar på nästan 40 procent på årsbasis – det skulle vara något helt annat. Men om det skulle stanna här, skulle våren 2022 snarast betraktas som ett tillfälligt hack i kurvan, framhåller Johan.

Flera faktorer påverkar

En rad olika faktorer kommer att avgöra ifall börserna repar mod, eller om nedgångarna forsätter. Det handlar om hur mycket mer räntorna fortsätter att stiga, hur tvär inbromsningen i konjunkturen blir och hur kriget i Ukraina utvecklas.

– Även om kriget är oändligt många gånger värre än stigande räntor ur ett mänskligt och socialt perspektiv, så är vår bedömning att för aktiemarknaden så har räntorna större påverkan på sentimentet just nu, säger Johan.

Global BNP förväntas växa

Under årets första månader har utsikterna för världsekonomin sänkts kontinuerligt. Men trots alla utmaningar, så väntas global BNP växa i en takt i år som får anses vara normal. Samtidigt blir den höga inflationen alltmer kännbar.

– På lite sikt kan vissa centralbanker hamna i ett läge där de tvingas välja mellan att bekämpa inflationen eller värna om konjunkturen och jobben. Det är en ytterst besvärlig avvägning som det var länge sedan vi ställdes inför säger Johan.

LÄS OCKSÅ: Riksbankens höjning – så påverkas ditt bolån

Navigera förbi fallgropar

Så hur ska man tänka som sparare? Svagare tillväxt, högre inflation och räntor samt en dramatisk försämring av det geopolitiska läget manar till fortsatt försiktighet, enligt Johan.

– Klimatet för aktier har onekligen försämrats i år. Det bör samtidigt påminnas om att det oftast är enklare att identifiera utmaningar än möjligheter. Börsen har dock en enastående och beprövad förmåga att navigera förbi de fallgropar som ständigt dyker upp. Att börskurserna inte har fallit mer än de har gjort och att vinstprognoserna visar på motståndskraft tyder på att investerare prisar in någon form av mjuklandning för ekonomin, säger han.

Under ett normalår är det högre sannolikhet att börsen stiger än att den går ned.

– I dagsläget äri dock vår bedömning att det är ungefär lika sannolikt att börsen slutar året på plus som att den går ner ytterligare. Det behöver man acceptera som sparare, säger Johan.

Läs senaste numret av vårt marknadsbrev här.

3 tips till dig som sparare

Spara regelbundet i både upp- och nedgång – månad efter månad, år efter år. Ibland köper du på toppen men ibland också precis på botten. Snittkursen blir någonstans däremellan. Över tid blir det ofta en ganska jämn kurva.

Ju längre tid du planerar att ha pengar placerade, desto större svängningar längs vägen tål portföljen. Och som alltid är det viktigaste att ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med.

Skandia Liv (traditionell förvaltning) är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Avkastningen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

 

LÄS OCKSÅ: Handelsstopp med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter