Gå till innehåll

Riksbankens höjning – så påverkas du och ditt bolån

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter. Det är den första höjningen sedan december 2019. Vad blir effekterna av höjningen och vad ska du vänta dig framöver?

Procenttecken

Varför höjer Riksbanken räntan nu och hur ser prognosen ut framåt?

I februari aviserade Riksbanken att reporäntan först skulle höjas i slutet av 2024, trots en hög inflation. Därefter har inflationen ökat ytterligare och vi har sett prisökningar på bred front på bland annat drivmedel och livsmedel. Även kriget i Ukraina har förstärkt pressen uppåt ytterligare. Och som flera experter siat så höjdes därmed reporäntan redan idag med 0,25 procentenheter. Den höga inflationen innebär att Riksbanken tvingas strama åt penningpolitiken snabbare än man tidigare förutspått.

Ekonomiska prognoser är alltid svåra, och i dagsläget, på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är det särskilt svårt. De stigande långa marknadsräntorna och den höga inflationen bör föranleda flera höjningar av reporäntan. Det är dock i nuläget omöjligt att veta exakt vilka nivåer man ska förbereda sig för. En rimlig utgångspunkt är att räntan höjs igen i år, men överraskningar i inflationssiffror kan ändra den bilden.

LÄS OCKSÅ: Börsoro och stigande räntor – så kan du tänka som sparare

Kommer bolåneräntorna stiga?

Historiskt har rörliga bolåneräntor följt reporäntan ganska väl. Givet detta så bör bolånetagare ha med sig att ökade boräntor hör till det nya ekonomiska landskapet. Det är troligt att bolånekunder kan behöva räkna med både högre rörliga och bundna räntor.

När banker beviljar sina kunder bolån räknar man alltid med att bolånetagaren ska klara en högre ränta i det fall ränteläget förändras. Men högre boendekostnader kommer innebära mindre i plånboken till annat.

Se vilken ränta du kan få hos oss

Hur ska man tänka som bolånetagare?

Dagens höjning av reporäntan antas som sagt innebära att de rörliga räntorna höjs i närtid. För bolånetagare blir det viktigt att förbereda sig genom att stresstesta den egna plånboken. Räntorna för längre bindningstider har redan stuckit iväg under de senaste månaderna och det är tveksamt att det därmed fortsatt är fördelaktigt att binda sitt bolån.

Det viktigaste är dock att alltid utgå ifrån sina egna ekonomiska förutsättningar och sin egen boende- och livssituation. För de hushåll som har mindre buffert kan det finnas goda skäl att binda om man värderar tryggheten och förutsägbarheten högt. Oavsett räntebindningsstrategi är det en god idé att förbereda sig för ett nytt ekonomiskt landskap och att rusta sig med en extra buffert.

Hur påverkas bostadsmarknaden av räntehöjningen?

Färska siffror från svensk mäklarstatistik visar på en svag uppgång av bostadspriserna trots höga el- och bensinpriser samt minskad köpkraft. Därmed har stigande räntor inte helt stoppat prisutvecklingen. Ännu finns alltså inga tecken på prisfall. Att nu även den rörliga boräntan spås höjas efter Riksbankens besked idag antas dock innebära lugnare budgivningar och därmed en inbromsning av prisutvecklingen på bostäder.

LÄS OCKSÅ: Börsoro och stigande räntor – så kan du tänka som sparare

Fler nyheter