Gå till innehåll

Handelsstopp med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina är en tragedi. Det kommer att dröja innan vi ser hela omfattningen av det mänskliga lidandet som kriget för med sig. Omvärldsläget förändras nu i snabb takt och osäkerheten är stor. Det fattas löpande beslut från ledare runt om i världen som får stora ekonomiska konsekvenser, på kort och på lång sikt.

Världskarta

Skandia stoppar handel med fonder exponerade mot Ryssland och Östeuropa

På grund av den generella osäkerhet som råder stoppar Skandia tills vidare all handel med vissa fonder som har hög exponering mot Ryssland och Östeuropa.

Skandia kommer att tillåta försäljning i de berörda fonderna så snart det går att säkerställa att fondbolagen kan erbjuda handel i fonderna. För närvarande har fondbolagen stängt all handel i de berörda fonderna och Skandia kan inte ge besked om när handel inklusive försäljning kan återupptas.

Kunder som har någon form av sparande i aktuella fonder kommer att informeras särskilt.

Osäkerhet på världens marknader

Oron och svängningarna på världens börser är i nuläget mycket stor. De ekonomiska sanktioner som nu införs kommer att påverka ekonomin och vi får vara förberedda på en tid av fortsatt turbulens med snabba svängningar. Skandia bevakar detta noga, och inte minst hur detta påverkar finansmarknaden.

 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter