Gå till innehåll

3 tjänstepensionsfrågor du kan få från medarbetare just nu - och svaren du behöver

Hur hållbart är mitt tjänstepensionssparande? Kan jag samla mitt pensionssparande? Vad innebär det att löneväxla och är det fördelaktigt? Varsågod: Vi har samlat svaren på tre aktuella frågor kopplat till tjänstepension som du kan få från dina medarbetare just nu.

Man sitter vid skrivbord

Får du frågor från dina medarbetare kring tjänstepensionen? Lugn, här är svaren på tre högaktuella frågor just nu, bara att kopiera och skicka.

Kan jag flytta mitt pensionssparande? 

Från och med den 1 juli utökades flytträtten, vilket nu gör det möjligt att flytta Fond- och depåförsäkringar som tecknats före 2007. Rätt använt är detta en möjlighet att skapa bra förutsättningar för din framtida pension. Samla din pension och få bättre överblick och koll. Genom en flytt kan du få fler förvaltningsalternativ eller bättre anpassade försäkringsskydd för just dig.

Ta först reda på hur ditt försäkringskapital förvaltas idag, vilka avgifter som gäller, vilket försäkringsskydd som ingår och om pensionsutbetalningarna omfattas av någon garanti i dina nuvarande avtal innan du flyttar. Genom att logga in på minPension.se kan du se alla delar av din pension och ta gärna kontakt med en rådgivare hos Skandia om du behöver hjälp. 

Eller, låt oss på Skandia hjälpa dig samla din pension hos oss och skapa de bästa förutsättningarna för den – det kan göra stor skillnad på sikt. Hos oss kan du välja ett sparande som passar dig, får smidigare utbetalningar och även rabatt på ditt bolån. Samla din pension hos oss – vi hjälper dig, enkelt och snabbt.

Tänk på att ju mer försäkringsskydd du behöver och redan har i din nuvarande försäkring, desto svårare kan det vara att få något motsvarande i en ny lösning. 

Här är pensionsekonomens tips på hur du ska tänka – och 4 fördelar med att flytta till oss.

 

Hur hållbart är mitt tjänstepensionssparande? 

Hur hållbart vill du spara? Hos oss på Skandia kan du enkelt göra ditt val! Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi maximerar värdet för våra kunder i alla våra sparformer samtidigt som vi följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och bidrar till de globala hållbarhetsmålen. 

Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling. 

Under 2020 antog vi en ambitiös klimatfärdplan för den traditionella livportföljen samt för våra fonder, med syftet att spegla och stödja de globala klimatmålen i Parisavtalet. Skandia Liv har gjort ett åtagande att öka gröna investeringar med hela 40 miljarder kronor fram till 2030 för att bidra till klimatomställningen. Vi har också målet att minska innehav i fossila bränslen med 75% till 2025. 

Vi har även 29 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Dessa hittar du i vår fondlista genom att klicka i boxen ”hållbarhetsfokus”. 

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondernas investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonderna är fossilfria, det vill säga väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonderna väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet här.  

 

Vad innebär det att löneväxla och är det fördelaktigt? 

Tjänar du över 47 748 kronor i månaden (för 2022) är löneväxling ett förmånligt sätt för dig att pensionsspara lite extra. Det innebär att du som anställd avstår en del av din bruttolön, som arbetsgivaren i stället betalar in till en pensionsförsäkring. 

Premien är avdragsgill för din arbetsgivare. Arbetsgivaravgiften för pensionsavsättningar är dessutom lägre än för lön vilket ger möjlighet för arbetsgivaren att sätta in även de extra procenten till din framtida pension. Företaget kan räkna upp pensionspremien med omkring sex procent utan att det kostar något extra. 

Skattemässigt kan det också vara en fördel att löneväxla. Eftersom du placerar en del av bruttolönen i tjänstepensionssparande betalar du ingen inkomstskatt på beloppet du sparar. När du sedan går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna, som kan bli lägre än vad du i dag betalar i skatt på lönen.  

Prata med din chef om vilka möjligheter som finns för dig.   

Läs mer om hur löneväxling fungerar - och om det passar dig - här.

Här kan du som arbetsgivare läsa mer om löneväxling - trumfkortet som gör det lättare att behålla talangerna

3 fördelar med löneväxling för dig som arbetsgivare

  • Attraktiv arbetsgivare – ett sätt att både behålla och rekrytera talangfulla medarbetare.
  • Löneväxling påverkar inte den ordinarie lönestrukturen.
  • Sparandet för medarbetaren blir högre än löneminskningen.
Läs mer om löneväxling

Prata med en företagsrådgivare

  • Företags­råd­giv­ning som utgår från ditt företags behov och önskemål
  • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
  • Våra kunder ger vår rådgivning 5,5 av 6 i betyg*
Boka tid

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet