Gå till innehåll

Hur är det att sitta i Skandias fullmäktige?

Anne Ludvigson är ledamot i Skandias fullmäktige och blev 2020 omvald för ytterligare tre år. Här berättar hon om uppdraget.

Anne Ludvigsson

Valet till Skandias fullmäktige 2020 avslutades den 15 februari och resulterade i högst valdeltagande och antal röster hittills. Sju ledamöter valdes in och tillträder efter bolagsstämman den 6 maj 2020.  

Anne har suttit i fullmäktige sedan 2017, då hon blev nominerad och framröstad som ledamot av Skandias ägare och kunder. Förutom att sitta i fullmäktige är hon familjeföretagare i fjärde generationen som vd för Ludvigson Invest och vice ordförande för AB Ludvigson Svensson. Vidare är hon ordförande för TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB. 

Hur reagerade du när du först blev nominerad till fullmäktige? 

Som familjeföretagare har man ett stort behov av försäkringslösningar, så man kan säga att jag är uppvuxen med försäkringar där Skandia alltid funnits med som försäkrande part för potentiella risker. Därför blev jag blev väldigt glad när jag blev nominerad till Skandias fullmäktige. Jag tyckte att uppdraget lät roligt och intressant eftersom försäkring ett viktigt ämne som jag ville engagera mig mer i.  

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot? 

Som kundägt bolag måste det finnas en struktur för hur kunderna ska representeras, vilket görs av fullmäktige. Vi är valda av Skandias ägare och kunder, och är således rösten för 1,4 miljoner försäkringstagare i moderbolaget. Vårt uppdrag är att säkerställa att bolaget sköts på rätt sätt och att vara en förlängd arm för bolagets ägare och sparare. Fullmäktige påverkar Skandias övergripande riktning, men är inte involverade i det dagliga operativa arbetet utan det sköter vd och styrelse.  

Mer konkret så deltar vi på fullmäktigemöten 3 till 4 gånger per år, inför vilka vi läser bakgrundsmaterial och är uppdaterade om omvärldshändelser. Vidare utser vi styrelsen och fastställer ägarinstruktionen samt fattaandra beslut som tas på bolagsstämman. Vi har löpande kontakt med styrelseordförande, vd och andra personer i organisationen beroende på ämne för att säkerställa att styrelsen leder Skandia på ett effektivt och professionellt sätt.   

Skandia har gjort en stor resa under de senaste åren som resulterat i dagens fina bolag och jag tycker bara att det blir bättre och bättre. 

Vad har fullmäktige jobbat med under 2019? 

Vi får löpande uppdatering från styrelseordförande och vd om verksamheten och vi följer och utvärderar löpande styrelsens arbete. Varje år ser vi också över ägarinstruktionen för att säkerställa dess relevans och att den efterlevs av styrelsen, vilket vi tycker att den gör. Under 2019 utvärderade vi i fullmäktige även oss själva och hur vi som kollektiv fungerar samt var involverade i arbetet med en ny nyckeltalsuppföljning för Skandia som beslutades under våren  

Vad är största utmaningen med att sitta i fullmäktige? 

Den största utmaningen är att få folk att förstå vikten av pensionssparande då det är ett väldigt komplext område som är svårt att nå ut med. Den gamla pensionsmodellen som varit med länge har förändrats och är komplicerad. Det i kombination med att människor kommer ut i arbetslivet allt senare och vill gå i pension tidigt gör att vi inte kan lita på att andra tar hand om våra pensioner, utan vi har själva en viktig del i detDär kommer Skandia in som budskapsspridare – kunskap om pension och vad som behövs. Här vill jag uppmärksamma de rapporter som Skandia släpper och som belyser problem med pensionssystemet.  

Vad är det roligaste med att vara en del av fullmäktige? 

Under de senaste åren har det varit roligt att se att bolagets nya strategi, med fokus på tjänstepension och sparande, tas emot väl. Den känns så rätt för Skandia och vi ser verkligen att affären drivs i den riktningen med goda resultat.  

Vilka frågeställningar kommer att ta störst plats framöver? 

Som tidigare nämnt ser jag att det blir allt viktigare att fortsätta driva pensionsfrågan och större stimulans för privat pensionssparande, för att få gemene man att ta ett större ansvar. Vidare är bolåneerbjudandet riktat till tjänstepensionskunder helt rätt – vi behöver fortsätta att utveckla kärnaffären och knyta ihop den med andra delar av affären som är lättare att ta till sig och som ligger närmare i tiden för den enskilde, såsom bolån. Jag tror även att det kommer bli viktigare att kunna erbjuda ett helhetserbjudande, såsom Skandia gör med hälso- och sjukvårdsförsäkring. 

Här kan du läsa mer om resultatet av valet 2020 och vilka sju som blev invalda 

Läs mer om Skandias bolagsstyrning och fullmäktige här

Samt är det redan nu möjligt att nominera kandidater till 2021 års val vilket du kan göra här

Andra läser om

Fler nyheter