Gå till innehåll

Valet till fullmäktige avgjort

Våra ägare och kunder har sagt sitt. I årets val till Skandias fullmäktige har sju ledamöter valts in i bolagets högsta beslutande organ. Tack alla ni som engagerat er och röstat – det har resulterat i det högsta valdeltagandet hittills i Skandias fullmäktigeval!

Två personer delar på en tårta

I år har 29 353 röstberättigade kunder röstat, vilket är det högsta valdeltagandet som uppmätts till Skandias fullmäktige. För varje röst skänker Skandia 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet, vilket i år alltså blir 293 530 kronor. 

Vi är kundägda

Fullmäktiges sammansättning och roll

Årets valresultat innebär att Bertil Carlsén, Helena Nelson, Lena Sellgren och Ingela Tengelin tar plats som nya ledamöter. Samtidigt sker omval av Karin Eliasson, Anne Ludvigson och Alexander Wong. Ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 6 maj.

Skandias fullmäktige består av sammanlagt 21 personer, som alla är kunder i Skandia. Varje år väljer våra kunder sju fullmäktigeledamöter som sitter i fullmäktige i tre år. När de tre åren gått är omval möjligt. Målet är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Fullmäktige är Skandias högsta organ som tillsätter styrelsen och beslutar om ansvarsfrihet för densamma. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, det ekonomiska resultatet samt för hur förvaltningen och försäljningen utvecklas.

Kunderna äger bolaget

Att Skandias livbolag är ömsesidigt innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömsesidiga bolag, som styrs av representanter från intresseorganisationer, så styrs Skandia helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Läs mer om Skandias fullmäktige

Är du med och delar på 24 miljarder?

24 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2019 till våra kunder med traditionell förvaltning. Återbäringsräntan blev 6,1 %. 

Så går det till i praktiken

Andra läser om

Fler nyheter