Gå till innehåll

Tre spartips när det svänger på börsen

Det kan gå fort när det svänger på börsen. Efter fjolårets branta nedgångar har det gått kraftigt upp – och sedan lite ned. Här ger vår pensionsekonom Mattias Munter tre smarta spartips för dig som tänker långsiktigt.

 

Efter höstens stora börsnedgång vände aktiemarknaden kraftigt upp.

Men en bräcklig konjunkturbild och ökad oro för handelskonflikt mellan Kina och USA, har den senaste tiden fått köparna att tveka.

I vårt senaste nummer av vårt Marknadsbrev, skriver vi att det finns flera positiva tecken som kan bidra till ytterligare börsuppgång.

Dels har det dykt upp vissa positiva signaler i den ekonomiska statistiken även om de än så länge är ganska få. Dels har världens centralbanker intagit en mer försiktig position. Vidare har företagens delårsrapporter för första kvartalet överlag slagit förväntningarna.

Tillsammans bidrar detta till att minska oron för den globala konjunkturen som tyngde börserna i höstas.

Men en bräcklig konjunkturbild och ökad oro för handelskonflikt mellan Kina och USA, har den senaste tiden fått köparna att tveka. Ett fullskaligt handelskrig mellan världens största ekonomier är något av det sista den globala ekonomin och världens börser behöver just nu.  

– Rådet till alla långsiktiga sparare är att försöka bortse från läget här och nu och istället lyfta blicken. Det förutsätter dock att man valt en risknivå som man är bekväm med utifrån när pengarna ska användas, säger Mattias Munter. 

Här är Mattias tre tips på hur du kan passa på att se över ditt långsiktiga sparande. Den som vill ha rådgivning utifrån sina personliga förutsättningar kan med fördel kontakta en rådgivare.

1. Spara regelbundet

Den långsiktiga spararen, som sparar till exempelvis pensionen, gör generellt sett bäst i att avstå försök att ”tajma” börsrörelser. Det är helt enkelt för svårt. Att spara regelbundet på månadsbasis sprider risken och jämnar ut börsens svängningar över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar i händelse av att börsen går ned.

2. Tänk långsiktigt

Risknivå är a och o i varje långsiktig sparportfölj. Det är lätt att svepas med i både upp- och nedgång, men oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen. Att tänka långsiktigt är särskilt viktigt i och med den långa börsuppgång vi har bakom oss sedan finanskrisen.

3. Spara med garanti

Vill du spara långsiktigt i allt från mer traditionella aktier till spännande startups, miljöteknik, höghastighetståg och solenergi? Då kan Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning vara en bra bas i ett långsiktigt sparande.

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt.Tack vare den så kallade återbäringsräntan fördelas avkastningen jämnare över tiden, till skillnad från börsen som har en mycket mer rörlig utveckling med upp- och nedgångar.

Eftersom man aldrig kan veta vad som händer i framtiden ger sparformen dig även en trygghet i form av en garanti. Du kan aldrig få tillbaka mindre än det garanterade beloppet!

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter