Gå till innehåll

Förnyad press på börsen i oktober

Det må ha varit brittsommar i oktober, men på världens aktiemarknader var höstrusket totalt. Branta nedgångar skickade på nytt en påminnelse om att riskbilden är komplex. I skrivande stund är börshumöret fortsatt svajigt och utmaningarna finns kvar. Sparare behöver därför acceptera förhöjd osäkerhet och vara förberedda på att det kan skaka till igen.

Stigande räntor bakom ökad börsoro

I förra månadens nummer av Placeringsutsikter beskrev vi en ökad, underliggande nervositet bland investerare. I oktober blev denna högst påtaglig i och med de breda nedgångar som drabbade världens börser. Utlösande för börsfallen den här gången var den amerikanska långräntan som steg brant i början av månaden. Även när börsen darrade till i början av året, skedde det efter att den amerikanska långräntan hade stigit mycket på kort tid. Förvisso bidrog andra faktorer också – då som nu – men att räntehotet är centralt för aktiemarknaden råder det inget tvivel om.

Bör vi bli förvånade? Nej. Ända sedan finanskrisen har de finansiella marknaderna eldats på av centralbankernas köp av obligationer samt historiskt låga räntor i den expansiva penningpolitikens spår. Samtidigt har vi vetat att när väl stimulanserna ska plockas bort, så kommer det inte gå obemärkt förbi. Vi har upprepade gånger påmint om att man som sparare behöver vara medveten om den risken.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Stödet har redan minskat

Möjligen kan man tycka att det är konstigt att det är först nu som insikten om att dagarna med billiga pengar i överflöd går mot sitt slut infinner sig hos marknaderna. Centralbankerna har ju trots allt flaggat för den gradvisa omläggningen i god tid. Ett annat sätt att beskriva marknadernas plötsliga uppvaknande är att fram till nyligen har nedtrappade stimulanser och måttligt stigande räntor kunnat tolereras eftersom börsen har fått stöd från annat håll. Förstärkningen av den globala konjunkturen, högre vinsttillväxt bland bolagen och finanspolitiska stimulanser i USA ersatte beroendet av penningpolitiken under de senaste 1-2 åren. Men nu ser vi hur detta stöd också är på väg att minska.

I år har konjunkturförstärkningen övergått i avmattning. Nog för att den amerikanska ekonomin fortsätter att vara glödhet, men i takt med att effekten av skattesänkningen klingar av nästa år samtidigt som stigande räntor, stark dollar och dämpad omvärldsefterfrågan sätter press, räknar vi med att även USA tappar fart framöver. Den globala konjunkturen har därmed nått sin topp. Även vinsttillväxten bland bolagen har eller är på väg att nå sin topp. Dessutom ser vi en tilltagande politisk osäkerhet i form av den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina samt en rad lokala utmaningar. Det är mot denna bakgrund vi behöver se marknadernas oro för stigande räntor.

Få koll på marknaden

”Hur länge kan det här pågå?”

 Kanske behöver vi också lägga till ytterligare en faktor, nämligen börsuppgången i sig. Det har nu gått 9,5 år sedan börserna vände upp efter finanskrisen. Även om vi har haft några avbrott i uppgången längs vägen, så har världens aktiemarknader bjudit på enastående avkastning under mycket lång tid. I USA är den pågående börsuppgången den längsta någonsin. Inte är det konstigt om den insikten ligger och gnager i bakhuvudet på investerare. Förmodligen är det många som frågar sig: Hur länge kan det här pågå? Även om vi vet att börsuppgångar inte har något bäst före-datum och att det är händelser, inte tid, som får dem att ta slut, så kan vi förmodligen inte ignorera den symboliska betydelsen av själva längden på uppgången.

Som vi konstaterade i förra månadens Placeringsutsikter, så är det mycket svårt att avgöra vad som är en tillfällig sättning och vad som är början på en större nedgång. Det är därför vi trycker på vikten av långsiktighet och avråder från förhastade köp- och säljbeslut. Däremot anser vi att sparare behöver acceptera förhöjd osäkerhet och vara förberedda på att det kan skaka till igen. För de utmaningar som ligger bakom oron finns kvar. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.