Gå till innehåll

"Arbetsgivaren spelar viktig roll"

Hela sex av tio svenskar uppger att de har oroat sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia. – Arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Kristina Hagström, hälsostrateg
Kristina Hagström, hälsostrateg

Vi är nog många som då och då känner oss otillräckliga. Tiden räcker inte. Energin tar slut. Måstena bygger bo i huvudet – och tycks trivas utmärkt där uppe. Till slut känns det som att den accelererande stressen i vardagen, de ökade prestationskraven och det ständiga informationsflödet nästan får hjärnan att kortsluta.

Nära sex av tio svenskar (58 procent) har oroat sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger det gångna året. Var tredje (33 procent) har oroat sig flera gånger eller hela tiden. Samtidigt svarar fyra av tio svenskar satt de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående.

– Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadlig. Arbetsgivarna kan spela en mycket viktig roll för att motverka detta genom satsningar på förebyggande åtgärder, säger Kristina Hagström.

Arbetsgivaren viktig

Svenskarna är optimistiska när det gäller hälsan inför 2018. Men var femte känner sig samtidigt redan nu orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker på nästa år. 

Nästan var fjärde svensk (36%) upplever att de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående. Kvinnor och äldre personer tycker i högre utsträckning att de inte får stöd än män och yngre individer. Bland tjänstemän uppger över hälften (55%) att de får tillräckligt stöd och 35 procent att de inte får det. Bland traditionella arbetaryrken är siffrorna nästan omvända – bara 37 procent upplever att de får tillräckligt stöd medan 43 procent uppger att de inte får det. Det är ingen skillnad på privat och offentlig sektor.

De främsta hälsoutmaningarna, enligt Skandias Novus-undersökning, är i tur och ordning motion, sömn och kost. Även nedstämdhet/depression och brist på återhämtning hamnar högt upp på listan.

– Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, säger Kristina Hagström.

Har du koll på varnings­signalerna?

1. Huvudvärk. Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Sömnproblem. En av de första varningssignalerna, enligt överläkaren Anders Hansen. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera. 

3. Glömmer och tappar ord. Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.

4. Spänningar och värk. Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

5. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

6. Oro och ångest. Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

7. Irritation och nedstämdhet. Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

9. Magproblem. Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken.  

10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Upplever du ovanstående tecken på långvarig stress bör du kontakta läkare. Ett uteslutande av annan sjukdom förutsätter en medicinsk undersökning. Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Via Skandias hälsosluss får du och dina medarbetare kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. 8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning. Läs mer om Skandias hälsoförsäkring

Samhällsförlusten av sjukskrivningar

Sjukskrivningar är ett stort och växande problem i Sverige. Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora samhällskostnader.

Läs artikeln