Gå till innehåll

Därför är din bostad ingen smart pensionsförsäkring

2018-01-16 I Skandia

Priserna på bostadsmarknaden backar, visar ny statistik. Samtidigt ser nästan sex av tio sin bostad som en pensionsförsäkring, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia. Men att se boendet som pension är ett vågspel, menar vår pensionsekonom Mattias Munter.

Många säger, nästan slentrianmässigt, att bostaden är ett sparande. Men vad många inte tänker på är att det kan vara svårt att planera för sin bostadssituation flera decennier framåt i tiden.

– Den stora uppgången som vi haft på fastighetsmarknaden under 2000-talet riskerar att forma en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande, säger Mattias Munter.

Statistik från Valueguard och Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostäder fortsatte att backa i december. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter i landet backat med 6,5 procent medan villapriserna ligger på samma nivå som för ett år sedan.

Mest har priserna fallit i Stockholm, där bostadsrätterna nu ligger 9 procent lägre än de gjorde för ett år sedan. 

– Tron på bostaden som pensionsförsäkring bygger såklart på att vi haft en mycket lång period av uppgång, där många trots en skakig period fortfarande ligger kraftigt på plus. Problemet är bara att man måste sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengarna, säger Mattias Munter, som tycker att pensionsparande istället bör ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden.

Räkna ut själv! Så mycket bör du spara till pensionen.

Närmare hälften av de tillfrågade i Skandias Novus-undersökning uppger att de inte kan tänka sig att flytta till mindre eller enklare boende för att få mer pengar att röra sig med som pensionär. 

− Du måste sälja huset för att få loss kapital, och riskerar då att drabbas av vinstskatt. Samtidigt behöver vi alla någonstans att bo. Det är svårt att få tag i en hyresrätt och vill man istället bo kvar är det inte givet att man beviljas ett nytt banklån som pensionär, säger han.

Bostaden som kapital att leva av i framtiden blir för de allra flesta en illusion, menar Mattias Munter.

− Boendet bör i första hand ses som konsumtion och inte som en pensionsförsäkring, säger han.

Amortering ska däremot vara en naturlig del av den totala privatekonomiska kalkylen. Det är ett bra sätt att spara och det du framförallt får på lång sikt är lägre boendekostnader. Det är inte minst viktigt för livet som pensionär, säger pensionsekonomen.

− Med nya regelverk blir man tvingad till amortering i större utsträckning men det får inte ersätta det långsiktiga sparandet som man ska leva livet för som pensionär. Ser man bostaden som ett pensionssparande i sig självt är man snett ute. För hur ska du leva av värdet på din bostad som pensionär? avslutar Mattias Munter.

Totalt har 1121 intervjuer genomförts i åldrarna 50-79 år.  Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel.

Hur mycket ska du spara till pensionen?

Få en uppskattning av hur mycket du behöver månadsspara privat för att få den pension du önskar, baserat på din ålder och inkomst.

Jag är född och har en månadsinkomst på kr före skatt.

Det är bra att du funderar på ditt sparande, men du behöver inte börja spara just till pensionen än – kanske vill du spara till en bostad, resor eller liknande? Här får du koll! 

Det är helt rätt att se över pensionen, men det är bättre att optimera det du redan har än att fundera på om ditt månadssparande ligger på rätt nivå. Vi guidar dig genom pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd för att du ska få en så bra pension som möjligt.

Räkna ut
Jag vill gå i pension när jag är
65
år gammal...
...och jag vill ha
 
kr/mån att leva för.
Då behöver jag spara
 
kr i månaden.

Så har vi räknat

Önskad pension

Vi har räknat med 80 % av lönen (före skatt) som önskad pension, men är medvetna om att alla har olika förutsättningar. Du kan alltid testa att fylla i ett eget belopp.

Så mycket behöver du spara

Beräkningen baseras på hur mycket en person i din ålder och med din månadsinkomst beräknas få i pension, vilket i sin tur bygger på:

 • angivet födelseår och önskad pensionsålder
 • den angivna månadslönen (före skatt), utan löneökning utöver den som följer inflationen
 • att du har en kollektivavtalad tjänstepension (ITP) och tar ut pensionen så länge du lever (sk livslångt uttag)
 • att du började arbeta vid 25 års ålder
 • att du har allmän pension
 • att du får en genomsnittlig avkastning på alla delar i pensionen med 2,1 % där det är möjligt att göra ett antagande (utöver inflation och andra påverkande faktorer); 2,1 % följer svensk prognosstandard och är samma avkastning som antas på Minpension.se

Vi har räknat med att du väljer en kapitalförsäkring för det som du ytterligare behöver spara för att nå önskad pension (det finns givetvis andra sätt att spara – läs mer i nästa steg) samt

 • att du sparar i kapitalförsäkringen fram till önskad pensionsålder
 • att du sedan väljer att ta ut pengarna under 20 år
 • att kapitalförsäkringen är utan avgift  
 • att avkastningsskatt betalas under hela försäkringstiden

Beloppen är avrundade till närmaste hundratal, lägsta belopp som visas är 100 kr.

Beräkningen ska ses som en ungefärlig uppskattning och är ingen garanti för just din pension. Du kan gå in på minpension.se för att få en individuell prognos, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ditt sparande. 

Det här är inte en prognos för din individuella pension. Resultatet i beräkningen bygger på grova uppskattningar och antaganden, t.ex. har vi räknat med en person som har allmän pension och tjänstepensionsavtalet ITP (läs mer under Så har vi räknat). För en individuell prognos för hur mycket du beräknas få i pension rekommenderar vi att du loggar in på minpension.se.

Nästa steg: Börja spara till pensionen

Pensionsekonomens tips för att höja din pension

 • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
 • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
 • Löneväxla – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
 • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
 • Se över ditt fondval och riskspridning i premiepensionen.
 • Amortera på bostaden! Det du framförallt får är lägre boendekostnad.
 • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.

Så mycket måste du amortera med nya skärpta kravet

Finansinspektionen inför nya skärpta amorteringskrav, efter beslut av regeringen. Men vad innebär de nya reglerna? Vem påverkas och hur? – Nu blir det ännu viktigare att ha koll på lånet inför bostadsköp eller renovering, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Läs mer

Vi har Sveriges nöjdaste pensionskunder

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. Och vi hamnar vi på första plats på privatsidan.

Läs mer om utmärkelsen

Tänk på

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form, vill vi påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid en placering i en traditionell förvaltad kapitalförsäkring, en produkt som har en garanti i botten, får du dock inte ett lägre belopp än det garanterade beloppet. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare i Skandia.