Gå till innehåll

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Dan Brännström, ordförande
Dan Brännström, ordförande 

Födelseår: 1958 
Invald: 2021
Utbildning: Ekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.  
Andra uppdrag: Oberoende rådgivare i eget bolag. Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt valberedning till styrelse- och revisorsval. Styrelseledamot i ett antal företag och organisationer i näringslivet.
Bakgrund: Auktoriserad revisor och delägare i EY samt generalsekreterare i branschorganisationen FAR. 

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Födelseår: 1961
Invald: 2014 (omvald 2017 och 2020)
Utbildning: Fil. kand. vid Mittuniversitet.
Andra uppdrag: Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet i Nordic Paper Holding AB, styrelseledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB, Nordic Paper Holding AB, Ruter Dam samt Novus Group International AB.
Bakgrund: Tidigare medlem av koncernledningen och personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc., Telia Sonera och SCA. Styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti.

Elisabeth Nilsson, vice ordförande
Ulf Troedsson, vice ordförande

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018 och 2021)
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive advisor Vargas Holding och EIT InnoEnergy. Styrelseordförande Hermes Medical solutions. Styrelseledamot Cellfion AB, Klimatet Invest, Ligna Energy AB, Corpower Ocean AB, Kromnigon AB och Vätgas Sverige.
Bakgrund: VD och koncernchef Siemens Norden och Baltikum. Ledamot i Siemens globala Top 50 ledningsgrupp, styrelseledamot eller ordförande i Siemens AB, Siemens OY, Siemens Turbomachinery AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark,  Siemens Mobility AB. Styrelseordförande Swedish Medtech. Vice ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Anki Ahrnell, ledamot 

Födelseår: 1953
Invald: 2022
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Smarta Samtal.
Bakgrund: Chief Digital Officer på Bonnier AB, chef för digital utveckling på Swedbank och ledande befattningar inom Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM lokalt och globalt. Utsågs till årets intraprenör i Sverige 2013, till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i tekniksektorn i Norden 2016 och erhöll Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2020. Tidigare styrelseuppdrag i Bonnier Publications, Bookbeat AB, Lexly AB, Bonnier Magazines & Brands, Avanza AB, If Svenska AB och Dataföreningen i Stockholm.

Lars O Anderson, ledamot

Födelseår: 1953
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Examen från Handelshögskolan i Stockholm, reservofficersexamen från Sjökrigsskolan och studier vid Harvard Business School. 
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Plusius AB och Crosskey Banking Solutions AB/Ltd.
Bakgrund: Operativt förvärvsansvarig på Tieto för finansiell sektor. Grundare av två konsultbolag Corda Consulting AB och Canvisa Consulting AB inom finansbranschen i rollen som VD. Ledande befattningar inom IBM såväl lokalt, regionalt som globalt. Tidigare styrelseuppdrag i Nasdaq Broker Services, Credo Capital Partners, FOREX Bank AB, Transcendent Group AB och Biocool AB.

Monica Caneman

Monica Caneman, ledamot

Födelseår: 1954
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseproffs. Styrelseordförande i Euroclear Sweden AB samt Almi Företagspartner AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i SAS AB, styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet i Qliro AB samt ordförande i Nasdaq Sveriges bolagskommitté. 
Bakgrund: Har i över 20 år arbetat i olika nordiska bolagsstyrelser, som ordförande eller ledamot. Ledande befattningar inom SEB-koncernen, bland annat som medlem i koncernledningen och ställföreträdande koncernchef.

Bertil Carlsén, ledamot

Födelseår: 1960
Invald: 2020
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Berkeley Graduate School of Business i USA.
Andra uppdrag: Rådgivare inom finans- och förvärvsfrågor. Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Samhall AB.
Bakgrund: Finansdirektör Anticimex, Polygon Group, BillerudKorsnäs och Acando. Ordförande Anticimex Försäkring AB och Svenska Sjö AB samt flertalet poster inom AGA-koncernens ledning.

Göran Fjällborg, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2022 som ersättningsledamot
Utbildning: Företagsekonomi vid Umeå universitet.
Andra uppdrag: Rådgivningsuppdrag inom familjejuridik och företagsekonomi. Styrelseledamot Jukkasjärvi Byallmänning, styrelseledamot i Jukkasjärvi Förvaltning AB och styrelsesuppleant för Fjäder Redovisning AB.
Bakgrund: Tidigare vd i Norrfinans-koncernen, försäljningschef i Folksam. Under sina aktiva år som försäkringsförmedlare var han licensierad inom Swedsec och Insuresec. 

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Stiftelsen Europaskolan.
Bakgrund: Professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Kristina Hirschfeldt, ledamot 

Födelseår: 1984
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomie magisterexamen vid Uppsala universitet. 
Andra uppdrag: Internrevisionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Bakgrund: Internrevisor på Finansinspektionen och Riksbanken samt revisor på Deloitte. Ordförande i Uppsala Studentkår samt styrelseledamot vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Alexander Kristiansen, ledamot

Födelseår: 1976
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Systemvetare samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg.
Bakgrund: Projektledare hos internationella konsultfirmor kring bolagsetablering samt expansion på den kinesiska marknaden.

Lena Larsson
Lena Larsson, ledamot

Födelseår: 1966
Invald: 2021
Utbildning: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: CFO på OKQ8 samt styrelseledamot i Bilprovningen. 
Bakgrund: Har tidigare varit tf CFO i PostNord, haft ekonomichefsbefattningar inom Länsförsäkringar och arbetat som controller och ekonomichef i Bonnier Affärsinformation. Har arbetat inom revision och Corporate Finance på PriceWaterhouseCoopers.

Anne Ludvigson, ledamot

Födelseår: 1962
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Williams College, MA, USA och London School of Economics, UK.
Andra uppdrag: Vd Ludvigson Invest, vice ordförande AB Ludvig Svensson, ordförande TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB.
Bakgrund: Tidigare ledamot Sparbanken Sjuhärad.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB, styrelseledamot i ett antal bolag och stiftelser i Carnegiekoncernen samt styrelseledamot i Qliro AB.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefsjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Cecilia Sandberg, ledamot 

Födelseår: 1968
Invald: 2022
Utbildning: Filosofie magisterexamen med sociologi som huvudämne vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Personaldirektör på Atlas Copco och ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Tidigare haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express.

Sofie Schough, ledamot 

Födelseår: 1971
Invald: 2018 (omvald 2021)
Utbildning: Magister i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Kingston University i London
Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB.
Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DG XXIII.

Lena Sellgren, ledamot

Födelseår: 1969
Invald: 2020
Utbildning: Fil. lic. i nationalekonomi från Lunds universitet. Har även studerat politisk ekonomi vid universitetet i Konstanz i Tyskland.
Andra uppdrag: Chefekonom och chef för CEO Office Business Sweden. Sitter i Dagens industris skuggdirektion till Riksbanken och är ledamot i Advisory Board till Forum for Global Business, ordförande i SCB:s användarråd för ekonomisk statistik och ledamot i industrins ekonomiska råd.
Bakgrund: Styrelseledamot Norges forskningsråd (Skatteforskningsprogrammet), chefsanalytiker Nordea, chef Offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, biträdande enhetschef och ämnesråd vid Finansdepartementet. Expert eller sekreterare i ett flertal offentliga utredningar.

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Försäkringsdirektör Stena AB. Ordförande Juridiska och Ekonomiska kommittén Svensk Sjöfart, vice ordförande Insurance and Documentary Committe Intertanko, styrelseledamot Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och Stena Insurance AG.
Bakgrund: Tidigare skadereglerare, underwriter och chef för sjö- och transportavdelningen Skandia.

Christer Wachtmeister

Christer Wachtmeister, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2021 (omvald 2022)
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Investerare, entreprenör med stor styrelsevana. 
Bakgrund: Lång erfarenhet från finansbranschen, senast som Chief Investment Officer vid Kåpan pensioner och Chief Executive Officer i Alfred Berg/ABN AMRO Kapitalförvaltning.

Rose Marie Westman, ledamot 

Födelseår: 1960
Invald: 2022
Utbildning: Ekonomexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden.
Bakgrund: Chefsekonom på Burenstam & Partners, senior finansanalytiker och portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Tidigare styrelseuppdrag som styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019 (omvald 2022)
Utbildning:Civilekonom internationell inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag:Grundare och partner People Horizon AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. som Chief Human Resource Officer på Intrum AB, HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.