Gå till innehåll

Stressad över ekonomin? ”Finns stöd att få”

Känner du stress över skenande mat- och elpriser? Då är du långt ifrån ensam, visar vår nya Novus-undersökning. – Det finns olika typer av bra stöd som faktiskt hjälper oss så att det känns lite bättre, säger vår hälsoekonom Jenny Wiener.

Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia

Vi är alla drabbade på något sätt av det som händer i vår omvärld. Stigande räntor och ökad inflation påverkar inte bara plånboken utan också känslan av stress och oro.

Nästan hälften av alla svenskar (48 procent) känner sig stressade över sin privatekonomi, visar undersökningen. Drygt hälften (53 procent) upplever att de oroar sig mer nu jämfört med ett år tillbaka i tiden.

Höjda matpriser och höga elpriser är det som oroar flest, följt av en ren allmän oro över att pengarna inte ska räcka till.

– Det är väldigt mycket nyheter just nu som är väldigt orosdrivna inom just kopplingen till ekonomi. Så det är tyvärr inte förvånande att vi får se så höga siffror, kommenterar Jenny Wiener.

"Arbetsgivare viktig roll"

Det är enligt Jenny Wiener viktigt att komma ihåg att även om oron och stressen ökar så går situationen att påverka. Genom att se över sin privatekonomi och sparande så kan oro för det oförutsedda minska. 

Den som har en uttalad oro för sitt liv och sin privatekonomi kan också behöva stöd.

– Här har arbetsgivarna en stor och viktig roll att spela och det behövs en plan för att stötta upp. Det ligger både i individen, företagens och samhällets intresse att förebygga sjukdom och ohälsa, säger Jenny Wiener.

Friska Företag – med företagshälsa i fokus

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är att undersöka kopplingen mellan psykisk ohälsa och privatekonomi. 1005 svenskar har svarat på frågorna i undersökningen som är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd. Frågorna är besvarade i oktober 2022.

3 tips till dig som sparare

1. Spara regelbundet i både upp- och nedgång – månad efter månad, år efter år. Ibland köper du på toppen men ibland också precis på botten. Snittkursen blir någonstans däremellan. Över tid blir det ofta en ganska jämn kurva.

2. Ju längre tid du planerar att ha pengar placerade, desto större svängningar längs vägen tål portföljen. Och som alltid är det viktigaste att ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med.

3. Traditionell förvaltning (Skandia Liv) är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer. Avkastningen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser också om

Fler nyheter