Gå till innehåll

Så kan fler unga köpa sin första bostad

Genom justeringar i dagens amorteringskrav skulle fler unga med jobb och stabil inkomst kunna köpa sin egen första bostad. Det visar en ny rapport från Skandia, som belyser hur flexiblare amorteringskrav kan vara en lösning. – På så vis kan vi underlätta för våra unga att köpa sin egen lägenhet – även i storstadsregioner, säger Johanna Cerwall, vd för Skandiabanken.

Två kvinnor flyttar inredning

Att det är tufft för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden är välkänt och omdiskuterat. Drömmen om en första bostad grusas inte sällan av snabba budgivningar efter intensiva visningshelger. Men också av trösklar som bolånetak, bankernas krav på kalkylränta – och amorteringskrav.  

– Som amorteringskraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekostnader, säger Johanna Cerwall.  

Svårt köpa bostad i storstäderna

I rapporten Amorteringstrappa – en lösning för unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden jämförs dagens situation för 25-åringar inom fem olika yrkeskategorier och deras möjlighet att köpa sin första lägenhet i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten visar bland annat att ingen av typfallen, med dagens villkor där många unga betalar 3 procent i amortering, har råd att köpa en bostad i centrala Stockholm. Det skulle däremot vara möjligt för fyra av typfallen med den amorteringstrappa som använts i räkneexemplen, där kraven för de unga som köper sin första lägenhet sänks till 1 procent. Kraven ökar sedan successivt med åldern.  

– En amorteringstrappa skulle kunna sänka tröskeln för många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i attraktiva storstäder och där jobben finns, säger Johanna Cerwall.  

– Det ger dem också möjligheten att, i till exempel Malmö där priserna är lägre, även få lite lägre löpande kostnader för lägenheten.  

"En paradox som behöver ses över"

Amorteringstrappan går alltså ut på att unga amorterar mindre och att amorteringstakten sedan ökar senare i livet.  

– Att unga ska behöva betala som mest i en fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boendeutgifter är en paradox som behöver ses över. En amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från unga år till senare i livet då inkomsterna generellt är högre och privatekonomin är i större balans, säger Johanna Cerwall.  

Se tabell på "Antal kvadratmeter som en 25-åring har råd att köpa" i rapporten här 

Så här har vi räknat

Fem olika typfall har studerats för 25-åringar som jobbar inom fem olika sektorer och deras möjlighet att köpa en första lägenhet i fyra geografiska storstadsområden: Stockholm, Göteborg, Malmö och Stockholms län. ​I beräkningarna har rådande villkor med en typisk amortering för unga på 3 procent jämförts med en amorteringstrappa där amorteringen för typfallen har sänkts till 1 procent (denna nivå gäller för personer upp till 35 år) för att underlätta för unga att köpa en första bostad. Samtliga typfall antas ha kreditkort med 25 000 kronor i blancolån utan amortering, och vid sidan av detta inga övriga lån. Samtliga är singelhushåll. 
 
Scenarier som undersöks i rapporten

  • Dagens amorteringskrav kvarstår (3 % amortering) 
  • En amorteringstrappa för unga som köper sin första egna bostad (1 % amortering) 

Definition av olika lägenhetsstorlekar 

  • Minilägenhet: 29 kvadratmeter 
  • Normalstor lägenhet: 39 kvadratmeter 
  • Rymlig lägenhet: 53 kvadratmeter 

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet