Gå till innehåll

Frågan om ”57:orna” engagerar stort – se Skandias seminarium

2 000 kr mindre i månaden i pension. Det blir den genomsnittliga effekten för de omkring 100 000 svenskar födda 1957 som genom ett riksdagsbeslut med kort varsel fick veta att deras skatt blir mycket högre än förväntat. ”Jag hade faktiskt förväntat mig att frågan skulle vara löst redan, det är orimligt att ingenting har hänt”, sa vår pensionsekonom Mattias Munter vid Skandias seminarium i Almedalen.

Medverkande: Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket, opinionsbildaren John Mellkvist på Kreab, Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna samt Ole Settergren från Pensionsmyndigheten.

I samband med införandet av riktålder för pensionen beslutade riksdagen om ändrade åldersgränser för rätt till förhöjt grundavdrag men i beslutet fanns inga övergångsregler för det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957. Det innebär att årskullen tvingas betala skatt som icke-pensionärer under hela 2023 – trots att de betraktas som pensionärer i alla andra avseenden. 

– Många har dessutom pensionsplanerat utifrån att det skulle finnas en övergångslösning på plats och jag har förståelse och sympati för alla 57:or som hamnat i kläm, säger Mattias Munter.  

Huggsexa om förändring

Vid seminariet deltog också Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna, Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket, opinionsbildaren John Mellkvist på Kreab samt Ole Settergren från Pensionsmyndigheten. 

John Mellkvist var ändå försiktigt hoppfull om ett lyckligt slut. 

– Det är en bisarr situation. När det här flyter upp till ytan i debatten än mer, kommer det att bli en huggsexa om att göra förändringar, sa han. 

Under seminariet gick ordet till Thoralf Alfsson, som idag är aktiv i 57:ornas Facebookgrupp.  

– Man har hört från politikerna att det är för komplicerat, att det är för omständligt och svårt att göra något. För mig framstår det inte som så svårt att göra någonting retroaktivt, sa Thoralf. 

Skattereglerna kan även påverka de födda 1958 och 1959 negativt, även om årskullarna får längre framförhållningen och bättre förutsättningar att planera än vad 57:orna har fått.

Se Skandias samtliga seminarier under Almedalsveckan.

Andra läser om

Fler nyheter