Gå till innehåll

Skandia i Almedalen 2023

Från trygghet och pensioner till bolån och hälsa – nu fortsätter vi samtalen om hur vi kan lösa vår tids största utmaningar! Häng med Skandia under några fartfyllda dagar tillsammans med några av Sveriges största samhällsaktörer, på plats i Almedalen eller digitalt! Tillsammans skapar vi trygghet för generationer.

Se alla seminarier i efterhand här

Årets program

Onsdag 28 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Under förra året stod pensionsutspelen som spön i backen. Politikerna tävlade i att komma med förslag på pensionsområdet. Samtidigt menar pensionsmyndigheten att hela pensionssystemet skulle behöva ses över och att respektavståndet minskat som en följd av de senaste årens pensionspopulism.

  Utökad information om evenemanget:
  Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Debatten leds av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

  Medverkande:

  • Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
  • Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Isabell Mixter, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
  • Mona Olin, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Malin Danielsson, Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Yusuf Aydin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  • Edward Riedl, Riksdagsledamot, Moderaterna
  • Ola Möller, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Svenska pensionsbolag kan spela en stor roll i elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Samhällsviktig infrastruktur är typexempel på investeringar bolagen letar efter.

  Utökad information om evenemanget:

  Skandia har erfarenheter från andra elmarknader i vår globala infrastrukturportfölj där man reglerat med långsiktighet i fokus för att attrahera investeringar. I fallet med potentiella investeringar på energiområdet i Sverige har det under många år saknats långsiktiga förutsättningar från politiken. Vilka förändringar och beslut krävs för att pensionskapitalet på ett bättre sätt ska kunna vara med och lösa elkrisen? Skulle pensionsspararnas pengar till och med kunna vara med och bygga ny kärnkraft? Diskussionen leds av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

   

  Medverkande:

  • Hans Forssman, Senior Investment Manager, Skandia
  • Tobias Andersson, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Louise Eklund, Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Susanne Stjernfeldt, Områdesansvarig, Energiforsk
  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Unga vuxna har blivit de största förlorarna på svensk bostadsmarknad. På sikt riskerar problemen att förvärras. När ekonomin åter går bättre riskerar en dubbelsmocka träffa unga då priserna på bostäder åter stiger som ett resultat av både bättre ekonomiskt läge och tapp i bostadsbyggandet

  Utökad information om evenemanget:

  Under 2021 byggdes det 8 500 fler bostäder i Sverige än vad behovet ökade med den demografiska utvecklingen. Under 2022 var det 3 000 färre bostäder som byggdes. Under 2023 kan det bli upp till 28 000 färre bostäder som byggs, än vad behovet ökar med. I Skandias rapport Lön utan lägenhet beskrivs problemen på svensk bostadsmarknad och hur det drabbar de unga vuxna. Skandia har sedan tidigare belyst fördelarna med att byta ut dagens amorteringskrav mot en amorteringstrappa. Amorteringstrappan skulle göra det möjligt för unga att amortera mindre, för att sedan öka amorteringstakten senare i livet då man som oftast har bättre ekonomi. Regeringen har nu presenterat en bred utredning för att titta på amorteringskravet. Kan Skandias amorteringstrappa vara en väg att gå? Vilka ytterligare åtgärder krävs?

  Medverkande:

  • Arvid Krönmark, VD, Skandiabanken
  • Douglas Thor, Förbundsordförande, MUF
  • Caroline von Seth, Förbundsordförande, CUF
  • André Nilsson, Bostadspolitisk expert, Mäklarsamfundet
  • Carl Otto Engberg, Moderator, Skandia

   

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  ​Fler barn insocialiseras till kriminella gäng. Unga är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. En kraftig kursändring krävs där förebyggande arbete i tidiga åldrar är avgörande. Vi är många som ser vad som behövs och som kan vara grunden för en nationell strategi.​

  Utökad information om evenemanget:

  ​Samhällets förmåga att tidigt identifiera unga som behöver insatser är för låg och insatserna sker inte med den kraft som behövs. Många platser där barn finns är otrygga. Sverige har flera strategier men inte en sammantagen i en så viktig fråga som trygghet för barn och unga. Ansvar för viktiga områden, som till exempel social brottsprevention, har inte tydliggjorts. Utan en gemensam strategi försvåras möjligheterna till samarbete och insatserna fortsätter att ske i silos. Hur vänder vi samhällstrenden och tar tillbaka tryggheten? Välkommen att ta del av en diskussion där också Idéer för livets förslag till åtgärder presenteras. Vi är många som ser vad som behövs, låt oss dela våra erfarenheter och skapa en plattform för effektivare insatser och samverkan!​

   

  Medverkande:

  • Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten
  • Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna 
  • Diamant Salihu, Journalist och författare
  • Christoffer Bohman, Trygghetsstrateg, f.d polis, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Jon Åsberg, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
 • Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus, Infostat och Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

   

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Hur skapar man en attraktiv kommun för invånarna? Kan lokalpolitiken höja livskvaliteten?

  Utökad information om evenemanget:

  Undersökningen ”Bäst att leva” har rankat landets 290 kommuner i flera kategorier sedan 2006. Under seminariet presenteras resultaten i årets undersökning och vinnarkommunen koras. Därefter följer ett panelsamtal om hur politiken kan skapa en attraktiv kommun.

   

  Medverkande:

  • Erik Slottner, Civilminister, Kristdemokraterna
  • Kommunstyrelsens ordförande från vinnarkommunen
  • Gunilla Glasare, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR
  • Åke Pettersson, VD Skandia Fastigheter
  • Peter Santesson, VD, Infostat
  • Jon Åsberg, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus

Torsdag 29 juni

 • Arrangör: Skandia och Gymnastik och idrottshögskolan GIH
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

   

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Påverkar kön, ålder och livsstil välmående? I vilken utsträckning har arv och miljö inverkan på sambandet mellan det fysiska aktivitetsmönstret och psykisk hälsa. Kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa behövs för att människor ska vara hållbara och friska genom hela livet.

  Utökad information om evenemanget:

  Psykisk ohälsa och nedsatt kognition är vanliga hos unga, vuxna och äldre. Levnadsvanor och i synnerhet fysisk aktivitet har visat sig ha god effekt på många av symptomen. Det finns kunskap, men den behöver fördjupas, om mer exakt vilka typer av aktivitet och hur mycket rörelse som behövs för att få god effekt på en viss funktion. Dessutom skiljer det sannolikt mellan individer. Sådan kunskap är avgörande för att insatser ska vara trovärdiga och effektiva. Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, arbetar tillsammans med bland annat Skandia, med en rad studier kring fysisk aktivitets koppling till ”hjärnhälsa”, dvs goda kognitiva förmågor och psykisk hälsa. Professor Örjan Ekblom presenterar kunskapsområdet, data från genomförda studier och beskriver hur dessa har betydelse för arbetsliv och privatliv.

   

  Medverkande:

  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Christina Wahlström, moderator, Skandia/Idéer för livet
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  2000 kr mindre i pension per månad riskerar bli resultatet för så många som 100 000 svenskar. Detta då personer födda år 1957 av staten betraktas som pensionärer från 65 år men tvingas betala skatt som om de inte vore pensionärer under 2023. Hur stort problem är egentligen skatteorättvisan?

  Utökad information om evenemanget:

  Eftersom inga övergångsregler finns det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957 innebär det att årskullen tvingas betala skatt som icke-pensionärer under hela 2023 – trots att de betraktas som pensionärer i alla andra avseenden. Många har dessutom pensionsplanerat utifrån att det skulle finnas en övergångslösning på plats. Hur stort problem är egentligen skatteorättvisa för en hel årskull? Hur kan den här typen av politiska klavertramp påverka synen på pensionsplanering framöver? Vad kan 57:orna själva göra och hur kan de få sin rättvisa tillbaka?
   

  Medverkande:

  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna
  • Pia Blank Thörnroos, Skattejurist, Skatteverket
  • John Mellkvist, Rådgivare Kreab och opinionsbildare i åldersfrågor
  • Ole Settergren, Chef Analysavdelningen Pensionsmyndigheten
  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Höga energi- och drivmedelspriser. Bolåneräntor som kan närma sig fem procent. Det senaste året har varit ett omtumlande wake-up call för många svenskar som under årtionden vant sig vid låga räntenivåer och goda reallöneökningar.

  Utökad information om evenemanget:

  Många ekonomer beskrev kring millennieskiftet penningpolitikens fördelar men blev det egentligen som vi tänkt oss när vi blickar i backspegeln? Är riksbankens penningpolitik den enskilda anledningen till att den svenska kronan varit så svag? Hur bör balansen mellan inflationsbekämpning och finansiell stabilitet hanteras? Är det penningpolitikens uppgift att ensamt lösa det eller behöver också finanspolitiken dra sitt strå till stacken? Vilken finanspolitik ser vi runt hörnet när den värsta inflationen bedarrrat och vilka mer långsiktiga och strukturella reformer skulle Sverige behöva? Samtalet leds av Jon Åsberg, chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus.

   

  Medverkande:

  • Frans Lindelöw, Koncernchef och VD, Skandia
  • Annika Winsth, Chefekonom, Nordea
  • Klas Eklund, Nationalekonom och författare
  • Andreas Bergh, Nationalekonom och välfärdsforskare
  • Jon Åsberg, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Det pågår en debatt om skolan, kunskapskrav, läskunnighet, digitalisering och betygsinflation. Men många andra viktiga perspektiv uteblir i diskussionen, nämligen den om skolans uppdrag motsvarar arbetsmarknadens önskemål på framtidens arbetskraft. Det finns ett gap och det behövs nya lösningar.

  Utökad information om evenemanget:

  Matchar skolans uppdrag den efterfrågan som arbetsgivare har på sina framtida medarbetare? Många elever har fantastiska förmågor som inte ryms i skolans format men som kan vara nyckelkompetenser för arbetsgivare. Hur blir samspelet när skolan bygger på att lära barn att besvara frågor och arbetsgivare vill ha medarbetare som ser lösningar? Hur kan skolan uppmuntra till kreativt tänkande, med motivation och självledarskap som drivkraft, där kompetenser och förmågor utvecklas och uppskattas av morgondagens arbetsgivare. Vad behöver barnen? Det är viktigt att synliggöra fler perspektiv på det gap som finns mellan skolan och arbetsliv. Hur ändrar vi detta? Kan ett tvärpolitiskt kompetensforum bestående av experter med olika erfarenheter vara den resurs som skolan behöver för att tillmötesgå efterfrågan på nästa generations medarbetare. Ett forum med ett långsiktigt uppdrag att stötta och komplettera skolans kunskapskrav med konkreta exempel för skolan att använda, kopplade Läroplanen.

  Medverkande:

  • Monica Sonde, Chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKR
  • Gustav Blix, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
  • Morgan Roos, Partneransvarig, Unga innovatörer
  • Jana Söderberg, Verksamhetschef, Motivationslyftet
  • Terese Lundberg, Chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionen
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christina Wahlström, Moderator

   

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Ny forskning kan visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Faktorer som är grunden för ungas välmående och framtidstro. Hur tar vi forskningsresultaten vidare till konkreta insatser och aktiviteter och en agenda för friskare unga 2030?

  Utökad information om evenemanget:

  Ensamhet har tidigare förknippats med äldre och singlar. Men allt fler unga upplever ensamhet vilket påverkar deras mående. Före pandemin upplevde ca 300 000 personer i Sverige en ensamhet. En studie från Gymnastik och idrottshögskolan under 2021 visade att en av tre elever i årskurs 7 upplever sig som ensamma. För att få fler välmående unga så är ensamhet ett område att agera på. Vi behöver stärka skyddsfaktorerna. Forskning har nu kunnat visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Vi bjuder in till samtal där vi med utgångspunkt i forskning kan sätta agendan för en bättre hälsa för unga före och efter 2030.

   

  Medverkande:

  • Jakob Forssmed, Socialminister, (KD)
  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Gisela Nyberg, Docent, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Karin Schulz, Generalsekreterare Mind
  • Anna Sarkadi, PhD Uppsala universitet
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christina Wahlström, Moderator
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  En kvinnlig operationssjuksköterska kan förvänta sig omkring 600 000 kronor mindre i pensionskapital än en manlig kollega i samma ålder även om hon utfört samma arbete som sin manliga kollega. Utvecklingen mot mer jämställda pensioner går för långsamt.

  Utökad information om evenemanget:

  Trots trenden med minskat lönegap dröjer det många år tills män och kvinnors pensioner är jämställda. Det har Skandia visat i ett antal rapporter om ojämställda pensioner. Kan och vill vi jämna ut pensionsgapet? Vilka är fällorna i karriären? Vilka livsbeslut kan man som individ själv fatta och vilka politiska initiativ behövs? Hör jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i ett samtal om livsekonomi och om hur livsbeslut kan påverka pensionerna. Hör även Skandias pensionsekonom Mattias Munter presentera Skandias rapport Lika arbete – olika pension. Samtalet modereras av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

   

  Medverkande:

  • Paulina Brandberg, Jämställdhetsminister, (L)
  • Irene Wennemo, Generaldirektör, Medlingsinstitutet
  • Therese Svanström, Ordförande, TCO
  • Michaela Berglund, VD, Feminvest
  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus

Fredag 30 juni

 • Arrangör: Skandia och Cancerfonden
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Cancer innebär stort lidande för alla som drabbas. Antalet som insjuknar har ökat under lång tid och ökningen ser ut att fortsätta. Idag insjuknar nära 70 000 personer i cancer varje år, men från 2040 antas hela 100 000 personer få cancer varje år.

  Utökad information om evenemanget:

  Samtidigt vet vi att 3 av 10 cancerfall varje år går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. Dessa fall kallas ofta för påverkbara och motsvarar 15 000 cancerfall i Sverige årligen. Att förändra levnadsvanor i mer hälsosam riktning är ofta lättare sagt än gjort. Individen kan göra mycket, men inte allt utan samhället behöver ta ett större ansvar. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, kommer med anledning av detta presentera det aktuella kunskaps- och forskningsläget inom preventionsområdet.

   

  Medverkande:

  • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
  • Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia
 • Arrangör: Sveriges Annonsörer, KOMM, IAB och Sveriges Mediabyråer
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Tillsynes ofarliga jobb har visat sig vara riktiga sjukskrivningsfällor, en kommunikatör har tre gånger så stor risk att råka ut för en längre sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa än en jordbrukare. Hur kan vi med förbyggande insatser göra riskfaktorerna till friskfaktorer?

  Utökad information om evenemanget:

  Inom yrken som kräver högskoleutbildning domineras sjukskrivningarna av stressrelaterade diagnoser och utmattningssyndrom. Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och längden på sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har dessutom ökat över tid. Detta i sin tur innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Men det går att motverka med förebyggande insatser och vinsterna att minska sjukfrånvaron är många. Kommunikatörer toppar listan på psykisk ohälsa – hur kan vi med förbyggande insatser göra riskfaktorerna till friskfaktorer.
   

  Medverkande:

  • Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
  • Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad Skandia
  • Johanna Alanko, Byråchef Ad-On
  • Camilla Thunved, VD och Generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer
  • Linda Corsvall, Kommunikationsdirektör Socialstyrelsen
  • Anders Hult, Managing Partner & Head of Client Direction NORD DDB
  • Helena Westin, moderator