Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Så fungerar din tjänstepension hos oss

Du som har tjänstepension hos oss får ett smidigt sparande med traditionell förvaltning, fond- eller depåförvaltning. Kontakta din rådgivare om du vill se över dina valmöjligheter.

 • Vi har bra sparformer och valmöjligheter för din tjänstepension
 • Du kan enkelt byta sparform för framtida inbetalningar – beroende på vilken ram din arbetsgivare har valt 
 • Placera din tjänstepension själv eller låt oss sköta allt åt dig
Kontakta din rådgivare

Arbetsgivaren sätter ramen men du kan ha valmöjligheter

Det är din arbetsgivare eller kollektivavtalet (om ditt företag är anslutet) som sätter ramarna för tjänste­pensionen. Tjänstepensionen utgör för många ca 25–50 % av den totala pensionen därför kan dina val göra stor skillnad på sikt. Tjänar du 25 000 kr/mån kan det röra sig om uppåt 2 000 kr/mån som betalas in av din arbetsgivare.

Boka tid för rådgivning

Tjänstepension via Skandia

Vi har bra sparformer för dig som har din tjänstepension via oss. 

 1. Skandia Liv (traditonell förvaltning) – spara med garanti
 2. Skandia Link (fondförvaltning) – noga utvalda fonder
 3. Depåförvaltning– spara i fonder, aktier och andra värdepapper

Du kan också kombinera Skandia Liv med antingen Skandia Link eller depåförvaltning.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj bland ett 90-tal utvalda och kvalitetsgranskade fonder
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till våra utvalda fonder
Kulor i en skål

Depåförvaltning – spara i fonder, aktier och andra värdepapper

 • Du bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras – i fonder, aktier eller andra värdepapper
 • Brett sortiment och alltid bra courtage
 • Vi gör det lätt för både nybörjare och rutinerade att handla med värdepapper 

Att spara i värdepapper innebär att kapitalet är beroende av värdepapprenas avkastning.

Till fondlistan

Tillvalet Rebalansering kan automatiskt hålla din fondportfölj i balans

Vårt kostnadsfria tillval Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Läs mer om fördelarna med vårt kostnadsfria tillval Rebalansering.

 • Tillvalet Rebalansering kostar: 0 kr
 • Fonder köps och säljs automatiskt för att återgå till den fondfördelning du en gång valde för ditt sparande efter risk, tid och sparmål – din strategiska fördelning
 • Du kan välja tillvalet för fondförvaltning

Har du frågor om Rebalansering? Ring oss på telefon, 0771-55 55 00, tryck 3 för Försäkring & Pension.

Logga in och anslut dig till tillvalet Rebalansering

Pengar till din familj om du dör?

Om det finns ett efterlevandeskydd i din försäkring får din familj större ekonomisk trygghet om du dör men skyddet gör samtidigt att din pension blir lägre.

Ditt efterlevandeskydd kan upphöra när pensionen börjat betalas ut och din familj får inte dina pensions­pengar om du skulle dö i förtid. Om du vill ha ett efterlevandskydd även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet. 

Vad händer om du dör, får rätt person pengarna?

Dina familjeförhållanden och behov av efterlevandeskydd kan förändras så det är viktigt att du ibland kontrollerar vilka du valt som förmånstagare och hur ditt efterlevandeskydd ser ut. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.  

Vem kan vara förmånstagare till efterlevandeskyddet?

Efterlevandeskydd kan betalas ut till:

 • make, partner och sambo,
 • tidigare make, partner och sambo
 • barn till någon av dessa

Med barn menas även adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn men inte barnbarn. Det är genom ett så kallat förmånstagarförordnande som du bestämmer vem som ska få efterlevandeskyddet. I vissa fall behöver du namnge personen men du kan aldrig välja någon utomstående till förmånstagare.

Är du ensamstående?

Om du är ensamstående utan barn behöver du troligen inte något efterlevandeskydd eftersom det finns särskilda regler för vem som får dina pengar.

Bra att veta om du vill göra ändringar

Om du vill göra några ändringar i ditt befintliga skydd så kan vi i vissa fall behöva arbetsgivarens godkännande och att vi måste göra en hälsoprövning av din hälsostatus vid tillfället. Vill du bara göra ändringar av vilka som ska få efterlevandeskydd så går det oftast bra.

Vill du se över dina val? Kontakta vår kundservice.

Vill du få hjälp med ditt sparande? Kontakta din rådgivare.

Ta ut din pension

Planera i förväg hur du ska ta ut din pension på bästa sätt, så att den räcker hela livet. I vår guide kan du se vad som påverkar din pension. Planera dina pensionsutbetalningar i god tid.

Vanliga frågor om tjänstepension utan kollektivavtal

 • Kolla om du har tjänstepension och vilket avtal du tillhör. 

  Gör så här: 

 • Om du valt oss för att ta hand om din tjänstepension behöver du bara logga in med ditt BankID till pensionsöversikten för att få en överblick. 

  Om du inte har din tjänstepension hos oss kan du få koll på var du har den genom att logga in hos minPension.

 • Det är oftast inga problem att flytta till oss, men börja med att prata med din arbetsgivare som behöver känna till att du vill flytta din tjänstepension.

  Du har dessutom rätt att beställa flyttblad innan du bestämmer dig. Med hjälp av det kan du jämföra din befintliga försäkring med Skandias alternativ för att se vilken som passar dig bäst.

  Hör av dig till oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

 • Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

Alla frågor och svar

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.