Gå till innehåll

Marknadsfinansiering

Skandiabanken finansierar sin verksamhet primärt via inlåning från kunderna. Sedan våren 2012 har Skandiabanken löpande emitterat certifikat och icke säkerställda obligationer (MTN). Under hösten 2013 emitterade banken sina första säkerställda obligationer.

Fördelning av bankens finansieringskällor, 2020-06-30

Löptidsfördelning marknadsfinansiering i MSEK, 2020-06-30

 

Utestående skuldtransaktioner MTN i SEK, 2020-08-31
ISIN Emissionsdag Förfallodag Nominellt belopp, MSEK
SE0010325613 2017-09-14 2020-09-14 300
SE0012013019 2019-02-08 2021-02-08 500
SE0009662711 2017-02-22 2021-02-22 100
SE0011061977 2018-03-22 2021-03-22 500
SE0010832725 2018-03-20 2021-09-20 900
SE0011869742 2019-03-20 2021-12-20 500
SE0012193852 2019-09-18 2022-03-18 300
SE0010297267 2017-08-29 2022-08-29 300
SE0013103686 2019-09-19 2022-09-19 500
SE0012675882 2019-11-04 2022-11-04 500
SE0013359536 2020-02-10 2023-05-10 500
    Summa 4 900
Utestående skuldtransaktioner Säkerställda obligationer i SEK, 2020-08-31
ISIN Emissionsdag Förfallodag Nominellt belopp, MSEK
SE0009889827 2017-05-05 2020-09-08 1 000
SE0012013100 2019-05-24 2020-05-24 500
SE0008992226 2016-09-13 2021-09-13 300
SE0008963714 2016-08-31 2021-09-15 2 950
SE0009665011 2017-03-02 2022-03-02 2 750
SE0011643212 2019-03-28 2022-08-24 3 600
SE0011205236 2018-05-11 2023-03-15 3 500
SE0011063023 2018-10-15 2023-09-20 5 400
SE0011869635 2019-02-13 2024-02-22 700
SE0011869783 2019-04-24 2024-04-24 5 500
SE0012013183 2019-09-24 2024-09-24 4 300
SE0012676039 2020-03-17 2025-04-24 450
SE0012676096 2020-06-24 2025-06-24 800
SE0012676179 2020-08-25 2025-09-24 800
SE0013359577 2020-02-28 2026-04-23 1 250
SE0009580475 2017-02-02 2027-02-02 250
    Summa 34 050

 

Upplåningsprogram 

Certifikat

Bankcertifikat Informationsbroschyr

Icke säkerställda obligationer

Grundprospekt 2020-06-29

Tilläggsprospekt 2020-07-23

Grundprospekt 2019-07-10

Tilläggsprospekt 2019-07-26

Tilläggsprospekt 2019-10-25

Tilläggsprospekt 2020-02-21

Tilläggsprospekt 2020-04-30

Grundprospekt 2019-03-06

Tilläggsprospekt 2019-04-29

Grundprospekt 2018-02-21

Tilläggsprospekt 2018-05-09

Tilläggsprospekt 2018-08-01

Tilläggsprospekt 2018-10-26

Grundprospekt 2017-01-18

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Tilläggsprospekt 2017-05-16

Tilläggsprospekt 2017-08-07

Tilläggsprospekt 2017-11-06

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Grundprospekt 2014-12-23

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12

Tilläggsprospekt 2015-08-12

Tilläggsprospekt 2015-10-26

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-12-11

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Säkerställda obligationer

Grundprospekt 2020-06-29

Tilläggsprospekt 2020-07-23

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Tilläggsprospekt 2017-05-16

Tilläggsprospekt 2017-08-07

Tilläggsprospekt 2017-11-06

Tilläggsprospekt 2018-03-07 

Tilläggsprospekt 2018-05-09

Tilläggsprospekt 2018-08-01

Tilläggsprospekt 2018-10-26

Tilläggsprospekt 2019-02-26

Tilläggsprospekt 2019-04-29

Tilläggsprospekt 2019-07-26

Tilläggsprospekt 2019-10-25

Tilläggsprospekt 2020-02-21

Tilläggsprospekt 2020-04-30

Grundprospekt 2015-10-09

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-09-11

Tilläggsprospekt 2013-11-05

Tilläggsprospekt 2013-12-04

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12 

Tilläggsprospekt 2015-08-12 

 

Investerarpresentation

Presentation Skandiabanken 2020-09-01

Presentation Skandiabanken 2020-06-05

Presentation Skandiabanken 2020-02-14

Presentation Skandiabanken 2020-01-27

Presentation Skandiabanken 2019-12-09

Presentation Skandiabanken 2019-10-21

Presentation Skandiabanken 2019-05-21

Presentation Skandiabanken 2019-02-19

Presentation Skandiabanken 2018-02-19

Presentation Skandiabanken 2017-02-22

Presentation Skandiabanken 2016-12-02

Presentation Skandiabanken 2016-05-03

Presentation Skandiabanken 2015-06-17

Presentation Skandiabanken 2014-04-11

Presentation säkerställda obligationer 2013-09-10