Gå till innehåll

Marknadsfinansiering

Skandiabanken finansierar sin verksamhet primärt via inlåning från kunderna. Sedan våren 2012 har Skandiabanken löpande emitterat certifikat och icke säkerställda obligationer (MTN). Under hösten 2013 emitterade banken sina första säkerställda obligationer.

Fördelning av bankens finansieringskällor, 2017-03-31

 

Löptidsfördelning marknadsfinansiering i MSEK, 2017-03-31

Stapeldiagram Löptidsfördelning marknadsfinansiering

 

Utestående skuldtransaktioner MTN i SEK, 2017-03-31
ISINEmissionsdagFörfallodagNominellt belopp, MSEK
SE0008348312 2016-05-20 2017-11-20 400
SE0008374433 2016-05-23 2018-02-23 500
SE0007131693 2015-05-21 2018-05-21 1 200
SE0009548555 2017-01-25 2019-01-25 300
SE0009548506 2017-01-25 2019-04-25 500
SE0006422044 2014-09-30 2019-05-27 800
SE0009548514 2017-01-25 2019-10-25 300
SE0006504726 2014-11-28 2020-02-28 300
SE0009662711 2017-02-22 2021-02-22 100
    Summa 4 400
Utestående skuldtransaktioner Säkerställda obligationer i SEK, 2017-03-31
ISINEmissionsdagFörfallodagNominellt belopp, MSEK
SE0007048467 2015-05-05 2017-05-05 100
SE0006994687 2015-04-16 2017-10-16 2 540
SE0007665682 2015-10-22 2018-01-22 1 510
SE0006887105 2015-03-12 2018-03-21 500
SE0005423779 2013-09-24 2018-09-28 3 500
SE0009606783 2017-02-13 2019-02-13 500
SE0005676343 2014-01-24 2019-05-24 2 150
SE0008293989 2016-04-21 2019-10-21 2 500
SE0009662984 2017-02-21 2020-02-21 250
SE0006965927 2015-04-07 2020-04-07 800
SE0008992226 2016-09-13 2021-09-13 300
SE0008963714 2016-08-31 2021-09-15 2 950
SE0009665011 20117-03-02 2022-03-02 2 500
SE0009580475 2017-02-02 2027-02-02 250
    Summa 20 350

 

Upplåningsprogram 

Certifikat

Bankcertifikat Skandiabanken

Icke säkerställda obligationer

Grundprospekt 2017-01-18

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Grundprospekt 2014-12-23

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12

Tilläggsprospekt 2015-08-12

Tilläggsprospekt 2015-10-26

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-12-11

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Säkerställda obligationer

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Grundprospekt 2015-10-09

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-09-11

Tilläggsprospekt 2013-11-05

Tilläggsprospekt 2013-12-04

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12 

Tilläggsprospekt 2015-08-12 

 

Investerarpresentation

Presentation Skandiabanken 2017-02-22

Presentation Skandiabanken 2016-12-02

Presentation Skandiabanken 2016-05-03

Presentation Skandiabanken 2015-06-17

Presentation Skandiabanken 2014-04-11

Presentation säkerställda obligationer 2013-09-10