Gå till innehåll

Marknadsfinansiering

Skandiabanken finansierar sin verksamhet primärt via inlåning från kunderna. Sedan våren 2012 har Skandiabanken löpande emitterat certifikat och icke säkerställda obligationer (MTN). Under hösten 2013 emitterade banken sina första säkerställda obligationer.

Fördelning av bankens finansieringskällor, 2018-09-30

 

Löptidsfördelning marknadsfinansiering i MSEK, 2018-09-30

Stapeldiagram Löptidsfördelning marknadsfinansiering

 

Utestående skuldtransaktioner MTN i SEK, 2018-09-30
ISINEmissionsdagFörfallodagNominellt belopp, MSEK
SE0009548555 2017-01-25 2019-01-25 300
SE0009548506 2017-01-25 2019-04-25 500
SE0006342713 2014-09-30 2019-05-27 603
SE0009548514 2017-01-25 2019-10-25 300
SE0010714550 2017-12-27 2019-12-27 500
SE0006504726 2014-11-28 2020-02-28 935
SE0010948075 2018-02-28 2020-02-28 500
SE0009994205 2017-05-26 2020-05-26 600
SE0010325613 2017-09-14 2020-09-14 300
SE0009662711 2017-02-22 2021-02-22 100
SE0011061977 2018-03-22 2021-03-22 500
SE0010832725 2018-03-20 2021-09-20 800
SE0010297267 2017-08-29 2022-08-29 300
    Summa 6 238
Utestående skuldtransaktioner Säkerställda obligationer i SEK, 2018-09-30
ISINEmissionsdagFörfallodagNominellt belopp, MSEK
SE0009606783 2017-02-13 2019-02-13 500
SE0005676343 2014-01-24 2019-05-24 2 500
SE0010323790 2017-09-06 2019-09-06 500
SE0008293989 2016-04-21 2019-10-21 2 500
SE0009662984 2017-02-21 2020-02-21 250
SE0006965927 2015-04-07 2020-04-07 800
SE0009889827 2017-05-05 2020-09-08 2 500
SE0008992226 2016-09-13 2021-09-13 300
SE0008963714 2016-08-31 2021-09-15 2 950
SE0009665011 2017-03-02 2022-03-02 2 750
SE0011205236 2018-05-11 2023-03-15 2 700
SE0009580475 2017-02-02 2027-02-02 250
    Summa 18 500

 

Upplåningsprogram 

Certifikat

Bankcertifikat Informationsbroschyr

Icke säkerställda obligationer

Grundprospekt 2018-02-21

Tilläggsprospekt 2018-05-09

Tilläggsprospekt 2018-08-01

Tilläggsprospekt 2018-10-26

Grundprospekt 2017-01-18

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Tilläggsprospekt 2017-05-16

Tilläggsprospekt 2017-08-07

Tilläggsprospekt 2017-11-06

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Grundprospekt 2014-12-23

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12

Tilläggsprospekt 2015-08-12

Tilläggsprospekt 2015-10-26

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-12-11

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Säkerställda obligationer

Grundprospekt 2016-01-18

Tilläggsprospekt 2016-02-25

Tilläggsprospekt 2016-05-03

Tilläggsprospekt 2016-08-15

Tilläggsprospekt 2016-11-22

Tilläggsprospekt 2017-02-28

Tilläggsprospekt 2017-05-16

Tilläggsprospekt 2017-08-07

Tilläggsprospekt 2017-11-06

Tilläggsprospekt 2018-03-07 

Tilläggsprospekt 2018-05-09

Tilläggsprospekt 2018-08-01

Tilläggsprospekt 2018-10-26

Grundprospekt 2015-10-09

Tilläggsprospekt 2015-11-11

Grundprospekt 2013-09-11

Tilläggsprospekt 2013-11-05

Tilläggsprospekt 2013-12-04

Tilläggsprospekt 2014-02-05

Tilläggsprospekt 2014-02-18

Tilläggsprospekt 2014-05-09

Tilläggsprospekt 2014-08-04

Tilläggsprospekt 2014-11-10

Tilläggsprospekt 2015-01-21

Tilläggsprospekt 2015-02-24

Tilläggsprospekt 2015-05-12 

Tilläggsprospekt 2015-08-12 

 

Investerarpresentation

Presentation Skandiabanken 2018-02-19

Presentation Skandiabanken 2017-02-22

Presentation Skandiabanken 2016-12-02

Presentation Skandiabanken 2016-05-03

Presentation Skandiabanken 2015-06-17

Presentation Skandiabanken 2014-04-11

Presentation säkerställda obligationer 2013-09-10