Gå till innehåll

Vad har ditt sparande med klimatomställningen att göra?

Ganska mycket faktiskt! Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. – Vi kan inte vänta, detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Till 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen Skandia Liv ha minskat med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Dessutom har vi förbundit oss att investera ytterligare minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

– Vi har redan kommit en bit på vägen! Skandia Liv innehåller en mängd olika byggstenar sett till tillgångsslag vi investerar i. Varje tillgångsslag ger olika möjlighet att göra investeringar som främjar den hållbara utvecklingen. Under 2022 har vi bland annat varit med och finansierat projekt som bidrar till att minska klimatförändringen och som bidrar till positiv samhällsutveckling i Norden och Baltikum, berättar Helena Hagberg.

– Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen, säger hon.

Ökat kraftigt

Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar.

Under det senaste året har vi utökat antalet fonder med hållbarhetsfokus* kraftigt i vårt utbud i Skandia Link. Inte minst Skandia Mix Exponering, tre fonder med 30, 60, respektive 100 procent aktier. Aktieandelen består av svenska och utländska aktiefonder med hållbarhetsfokus. I de fonder med ränteexponering strävar vi efter en hög andel gröna och sociala obligationer utgivna av kommuner, företag, utvecklingsbanker och andra organisationer. På detta vis bidrar fonderna med öronmärkt finansiering, till exempelvis ökad biologisk mångfald i Göteborgs Stad och modernisering av tågtrafik.

Nya vinnare

Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning.

För bara tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens högst värderade bolag. Idag har de ersatts av bolag inom teknik och innovation.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Den globala ekonomin står inför en stor omställning. För att klara de mål som finns uppsatta behöver investeringarna vara en kraft i själva omställningen, där det verkligen behövs. Det gör att vi som pensionsbolag kan ge möjlighet till god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg.

 

* Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden benämns fossilfri eftersom fonden väljer bort energibolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen men får investera i s.k. omställningsbolag dvs energibolag med stor andel av förnybara energikällor och med tydliga åtaganden om att bli fossilfria. Fonden utesluter även bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter