Gå till innehåll

Skakig börs och rusande oljepris – så sparar du i orostider

Det har gått mer än två veckor sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kriget får oljepriset att rusa och börsen att skaka. – Investeringar i aktier och fonder bör alltid ses på lång sikt, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

Johan Lundqvist, ekonom på Skandia

Händelseutvecklingen i Ukraina är en mänsklig tragedi, där de politiska, sociala och ekonomiska följderna är svåra att överblicka.

– Priserna på råvaror såsom olja och naturgas har stigit brant, vilket bygger på en osäkerhet kring Rysslands export av energiråvaror. Oljepriset mätt i svenska kronor är nu på den högsta nivån genom tiderna. Det är en hård smäll mot både hushåll och företag, säger Johan Lundqvist.

För Sverige och övriga Europa kommer osäkerheten i kombination med skenande energipriser enligt vår ekonom leda till att konjunkturen försvagas samtidigt som inflationen ökar.

– Helt plötsligt har det gått från att vara ”ganska soligt” på tillväxtsidan, till att bli ett större frågetecken, framför allt i Europa. De mer långsiktiga konsekvenserna kommer bero på hur kriget utvecklas kommande veckor och månader. Världens centralbanker, inklusive Sveriges Riksbank, står inför tuffa beslut, säger Johan Lundqvist.

Fortsatt oro

Det är stora svängningar från dag till dag på världens börser. Stockholmsbörsen, som redan hade gått ned 10-15 procent före invasionen, har nu sjunkit drygt 20 procent sedan årsskiftet. Det är i samma storleksordning som nedgången 2011 då Greklandskrisen tyngde världens börser, men mindre än raset 2020 när pandemin briserade. (Stockholmsbörsen föll då ca 35 procent).

– Som sparare behöver man vara införstådd med att den oroliga stämningen på börsen sannolikt håller i sig. Det går inte att veta vad nästa steg i konflikten blir. Vi kan därför inte veta om nedgången på börsen kommer fortsätta, säger Johan Lundqvist.

LÄS OCKSÅ: Invasionen av Ukraina – hur påverkas Skandia Liv?

Dessutom är historiska jämförelser svåra att göra. När Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 blev förvisso påverkan på börserna kortvarig, men den aktuella konflikten är större och ser ut att bli mer långvarig.

– Jag tror man ska utgå från att den skakiga utvecklingen fortsätter, säger vår ekonom.

”Inga förhastade beslut”

Det traditionella rådet till sparare när det är oroligt på börsen brukar vara att inte ta förhastade beslut. Risken är stor att man rycks med i rådande stämning och gör ogenomtänkta förändringar i portföljen. Dessutom brukar tanken på att sälja sina aktier eller fonder ofta dyka upp först efter att börsen redan har gått ner en hel del.

– Faran är då att man hamnar ”bakom kurvan” och säljer efter att en stor del av nedgången är avverkad och sedan dröjer för länge innan man köper tillbaka sina aktier, säger Johan Lundqvist.

Trots det mycket osäkra läget är vår generella hållning att många sparare gör rätt i att sitta still i båten även den här gången.

– Investeringar i aktier och fonder bör alltid ses på lång sikt. Ju längre tid du planerar att ha dina pengar placerade, desto större svängningar tål portföljen. Samtidigt är det aldrig för sent att se över risknivån i portföljen. Om nedgångarna känns mycket besvärliga och har skapat en oro för den personliga ekonomin behöver det inte vara fel att minska på andelen aktiefonder, säger Johan Lundqvist.

3 tips till dig som sparare

Spara regelbundet i både upp- och nedgång – månad efter månad, år efter år. Ibland köper du på toppen men ibland också precis på botten. Snittkursen blir någonstans däremellan. Över tid blir det ofta en ganska jämn kurva.

Ju längre tid du planerar att ha pengar placerade, desto större svängningar längs vägen tål portföljen. Och som alltid är det viktigaste att ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med.

Skandia Liv (traditionell förvaltning) är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Avkastningen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

LÄS OCKSÅ: Handelsstopp med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter