Gå till innehåll

Så får vi unga att må bättre – 5 kraftfulla åtgärder 

Våra unga mår allt sämre, visar en ny alarmerande rapport. Skandias stiftelse Idéer för livet lanserar nu fem kraftfulla åtgärder som vi alla kan använda i kampen för att öka ungas välmående och framtidstro. – Vi behöver agera nu! säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet. 

Två ungdomar ligger på ryggen på en basketplan

Skandias stiftelse Idéer för livet har i över 30 år agerat för ökad trygghet och bättre hälsa för barn och unga i Sverige.

Arbetet är kanske viktigare än någonsin. Rapporteringar om skjutningar och gängvåld är bara toppen av pyramiden. Svenska barn och unga känner sig alltmer otrygga, visar en ny rapport.

Ett av fem barn mellan 11 och 15 år är mobbade och närmare hälften av alla niondeklassare har under det senaste året utsatts för brott i skolan. Nästan var tredje tjej och nära var femte kille i högstadiet känner sig mycket otrygga i klassrummet.

Rapporten visar även att mobbing och utsatthet på nätet har gått ner i åldrarna och blivit allt vanligare. Unga är dessutom mer utsatta än andra åldersgrupper för hot, personrån och misshandel.

Agera tillsammans

Rapporten är den första rapport i sitt slag som tar ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågan. 

– Vi som har arbetat med dessa frågor länge märker att samverkan måste till för att insatser ska få effekt. Vi behöver alla tillsammans – offentliga sektorn, näringslivet, akademin och civilsamhället – mobilisera våra resurser för att med gemensam kraft öka ungas välmående och framtidstro, säger Stina Liljekvist.  

Hon får medhåll av Christoffer Bohman, polischef och styrelseledamot Idéer för livet.  

– Det är dags att vi agerar för att bryta utvecklingen. I mitt dagliga arbete som polis blir det tydligt att en viktig nyckel är samverkan. Samarbeten mellan den offentliga sektorn, näringslivet, civilsamhälle och akademi behöver utökas och insatser behöver sättas in tidigt, säger han. 

Idéer för livet efterfrågar en nationell trygghetsstrategi.  

– Våra unga förtjänar bättre och vi är övertygade om att en nationell trygghetsstrategi är en viktig pusselbit för att vi tillsammans ska kunna skapa ett tryggare samhälle, säger Stina Liljekvist.

5 åtgärder för att få unga att må bättre

1. Kartlägga problem och ungas behov.

Att kartlägga problemets omfattning och orsaker ger oss bättre kunskap om ungas psykisk ohälsa. Det i sin tur innebär att vi kan bekämpa psykisk ohälsa mer effektivt. Idag saknas det tyvärr befolkningsstudier som över tid mäter alla dimensioner av psykisk hälsa hos unga.  

2. Prioritera rätt förebyggande insatser.

Det är viktigt att sätta in rätt insats, till rätt individ i rätt tid. För att veta vad som är ”rätt” bör prioriterade förebyggande insatser vara baserade på forskning eller beprövade metoder.

3. Motivera till delaktighet  och ansvarstagande.

För att insatser ska blir framgångsrika krävs att mottagaren är motiverad till en förändring och själv vill vara delaktig och att ta ansvar för sig själv och sitt eget handlande. Detta gäller inte bara individen själv utan även vuxna i individens närhet.  

4. Agera tillsammans.

Psykisk ohälsa är ett brett och komplext område med många olika påverkande faktorer. För att kunna minska den psykiska ohälsan krävs att många olika aktörer koordinerar sina insatser och samverkar med varandra.  

5. Mäta och utvärdera alla insatser.

I ett samhälle med knappa resurser prioriteras de sociala insatser som ger störst värde. Därför bör beslut om vilka insatser som ska genomföras baseras på löpande mätning och utvärdering av de insatser som redan är gjorda. 

Läs hela rapporten här

Andra läser om

Fler nyheter