Gå till innehåll

Oväntad motståndskraft i ekonomin nu – och så blir lågkonjunkturen

Trots dystra rubriker är allt är inte becksvart i ekonomin. Även om sämre tider är att vänta så finns det omständigheter som kan mildra smällen på arbetsmarknaden. Här berättar vår ekonom Johan Lundqvist vad vi kan förvänta oss framåt och hur du kan tänka som sparare.

Johan Lundqvist, ekonom på Skandia

Många svenskar är oroliga för ekonomin, visar vår nya undersökning. Det är lätt att förstå: Köpkraften har kollapsat i den höga inflationens spår, räntorna stiger i en historiskt snabb takt, bostadspriserna sjunker, mat- och elpriser stiger, medan börsen har sjunkit med omkring 25 procent i år. 

– En lång period av behaglig ekonomisk medvind har i år övergått till motvind – med kuling i vindbyarna dessutom, konstaterar vår ekonom Johan Lundqvist i vårt senaste marknadsbrev och tillägger:

– Sällan har en lågkonjunktur varit så förväntad som den som står på tur den här gången. Men den dröjer ett tag till.

Lågkonjunktur – var god dröj 

Även om en lågkonjunktur av allt att döma rycker närmare, så är den inte över oss ännu. Tvärtom har svensk ekonomi överraskat positivt på sistone.

– Under hösten fortsatte ekonomin att växa – tvärtemot förväntningarna. Samtidigt har arbetslösheten minskat stadigt under hela 2022 och antalet vakanser noteras fortfarande på rekordnivåer. Så ser inte en lågkonjunktur ut – tvärtom, säger Johan.

Faktorn som kan mildra 

Trots styrkebesked under hösten är det tyvärr bara en tidsfråga innan tillväxten och arbetsmarknaden ger vika, konstaterar Johan Lundqvist, men en hel del talar för att smällen för jobben trots allt kan bli förhållandevis mild den här gången.

Svensk arbetsmarknad har under de senaste åren nämligen dragits med en utbredd bristproblematik. Många företag har haft – och fortsätter att ha – omfattande problem att kunna rekrytera kvalificerad personal.  

– Det här kan leda till så kallad ”labour hoarding” – att företagen håller kvar anställda i en lågkonjunktur till följd av vetskapen att det kommer vara svårt att återrekrytera personal när väl ekonomin vänder upp igen. Följden kan bli att arbetslösheten stiger mindre än vad som vore förväntat när den ekonomiska aktiviteten sjunker, säger Johan. 

Lågkonjunktur på väg 

Johan betonar att ekonomiska prognoser alltid är osäkra, i dagsläget mer än vanligt. Men av allt att döma är det sannolikt att svensk ekonomi kommer att försvagas under vintern och att vi då går in i en lågkonjunktur av något slag.  

– Hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir, är nära nog omöjligt att svara på idag. Vår bästa bedömning i dagsläget är att svensk ekonomi krymper svagt under 2023 och att arbetslösheten stiger måttligt. Därefter borde vi kunna ha tagit oss igenom de djupaste dalarna, säger Johan och tillägger: 

– Det är ett betydligt mildare scenario än vi såg när pandemin briserade 2020 eller under finanskrisen 2008. Det förutsätter dock att inga ”olyckor” dyker upp längs vägen samt att energikrisen i Europa, som är vår viktigaste handelspartner, inte förvärras ytterligare. 

Tänk långsiktigt 

Osäkerheten är stor och som sparare måste du vara beredd på svängningar, betonar Johan. Att sprida riskerna är viktigt. Samtidigt är detta ett bra läge att hålla i ditt långsiktiga sparande och gärna utöka det om möjligt.

– Man behöver acceptera risken att det blir sämre innan det blir bättre. Kortsiktiga pengar ska inte vara placerade på börsen – särskilt inte under sådana här förutsättningar, säger han och tillägger:

– För den långsiktige gäller det att utnyttja nedgången. Om börsen sjunker ytterligare 10-20 procent innebär det att vi kan köpa aktier till 10-20 procents lägre pris än idag. Det kommer vara värdefullt när väl kurserna vänder upp efter hand. På två till tre års sikt är det både möjligt och troligt att börsen står högre än idag. 

3 tips till dig som sparare

Spara regelbundet i både upp- och nedgång – månad efter månad, år efter år. Ibland köper du på toppen men ibland också precis på botten. Snittkursen blir någonstans däremellan. Över tid blir det ofta en ganska jämn kurva.

Ju längre tid du planerar att ha pengar placerade, desto större svängningar längs vägen tål portföljen. Och som alltid är det viktigaste att ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med.

Skandia Liv (traditionell förvaltning) är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Avkastningen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter