Gå till innehåll

Höjd skatt på sparande: Så påverkas du – vi listar effekten i kronor och ören

När regeringens budget nyligen presenterades saknades den tidigare aviserade sänkningen av skatten på sparande. Faktum är att skatten i stället förväntas bli nästan den trippla nästa år. Vi har räknat ut effekten i kronor och ören för olika storlekar på sparkapital, se hur du påverkas här.

I Tidöavtalet, som ingåtts mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, utlovades: ”Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri.”

Men när finansminister Elisabeth Svantesson nyligen presenterade regeringens budgetproposition för 2023 lyste den aviserade sänkningen av skatten på investeringssparkonton (ISK) med sin frånvaro.

– Många sparare hade förväntat sig att ett skattefritt ISK-belopp skulle införas. Det är tråkigt att skattesänkningen skjuts upp då vi behöver incitament för sparande, det är för lågt hos stora grupper, säger Johanna Cerwall, vd Skandiabanken.

ISK-skatten närapå tripplas

I stället för vinstskatt betalar du på ISK en årlig schablonskatt på värdet av dina tillgångar. Den bestäms utifrån statslåneräntan per den 30 november året innan. Eftersom statslåneräntan höjts kommer nu i stället skatten på ISK att höjas nästa år. Som det ser ut nu blir den nästan tre gånger så hög, från 0,38% till 0,98%. Läs mer om ISK här.

– Besvikelsen blir stor nu, eftersom man inte heller agerar när höjd statslåneränta automatiskt ökar skatten. Den årliga skatten blir nu mer än dubbelt så hög jämfört med 2022. Vi förutsätter att man likställer kapitalförsäkring med ISK när ett fribelopp väl införs. Men där har vi inte sett några signaler, säger Johanna.

Vi har beräknat skattehöjningens faktiska effekt i kronor och ören för sex olika storlekar på sparkapital:

Skattens effekt vid olika stort sparande på ISK

 

2022

2023

 

Skatt vid sparande på 100':

375 kr

978 kr

 

Skatt vid sparande på 200':

750 kr

1 956 kr

 

Skatt vid sparande på 300':

1 125 kr

2 934 kr

 

Skatt vid sparande på 400':

1 500 kr

3 912 kr

 

Skatt vid sparande på 500':

1 875 kr

4 890 kr

 

Skatt vid sparande på 1 000':

3 750 kr

9 780 kr

 

Spara i ISK eller värdepappersdepå?

Med ISK betalar du en låg skatt på kapitalet varje år, oavsett om dina tillgångar ökat eller minskat i värde.  Med en värdepappersdepå betalar du 30 % skatt när du säljer värdepapper med vinst, men kan också dra av för förluster i deklarationen. Du betalar även en låg skatt på själva fondinnehavet (0,12 % på värdet på din värdepappersdepå vid starten av skatteåret).

Om du ska ha ett investeringssparkonto eller en värdepappersdepå beror alltså på hur aktiv du vill vara och vilken avkastning du tror att du ska få. Om du till exempel har räntefonder med låg avkastning är kanske en värdepappersdepå mer lämplig för dig. Men vill du vara aktiv och slippa tänka på deklaration av dina affärer så passar ett investeringssparkonto bra.

Läs mer om våra olika konton för fondsparande här!

Så här har vi räknat:

Statslåneräntan och skatt på ISK

 

%

Statslåneränta 4 november:

2,26%

Schablonintäkt:

3,26%

Skatt 2023:

0,98%

Skatt 2022:

0,38%

Ökning X ggr:

2,61

 

Våra olika sparkonton

Sparkonto

När du vill spara pengar på kort sikt, t.ex. buffert.

  • Fria uttag
  • Ingen bindningstid
  • Insättningsgaranti

Fasträntekonto

Genom att binda dina sparpengar på 1 år får du en högre ränta än på ett vanligt sparkonto.

  • 3,40 % i ränta
  • Samma höga ränta under hela bindningstiden
  • Insättningsgaranti

Investerings­sparkonto

Investera på längre sikt i aktier och fonder.

  • Kostar 0 kr att öppna på webben
  • Stort utbud av fonder, aktier m.m.
  • Enkelt att sätta in och ta ut pengar

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter