Gå till innehåll

Därför justerar vi återbäringsräntan – frågor och svar

Från och med den 1 maj 2022 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från 5 procent till 4 procent. Här är svaret på några vanliga frågor.

Två blommor på ett bord

– Vi bedömer att en sänkning av återbäringsräntan till 4 procent är rätt nivå i dagsläget och reflekterar bättre den långsiktiga förväntan på avkastning över de närmaste åren, säger vår vd och koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar.

Den traditionella livportföljen är en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, vilket vi exempelvis såg under året 2020 som präglades av volatilitet och oroligheter.

– Våra ägare och kunder kan vara trygga i att Skandia är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna, säger Frans Lindelöw.

 

Frågor och svar

Varför justerar Skandia återbäringsräntan?

Till följd av nedgångar på de finansiella marknaderna justerar vi återbäringsräntan. Justeringen av återbäringsräntan innebär en sänkning från nuvarande 5 procent till 4 procent.

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 4 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, vilket vi exempelvis såg under året 2020 som präglades av volatilitet och oroligheter.

Är Skandia väl rustat för framtida utmaningar?

Ja, du som kund kan vara trygg i att vi är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna. Vi förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser.

Vad är traditionell förvaltning?

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer.

Hur placeras pengarna i livportföljen?

Omkring 25 procent av tillgångarna i Skandias livportfölj är placerade i publika aktier. Resten är utspritt i en väl balanserad mix av bland annat räntebärande papper, fastigheter och infrastruktur.

Hur fungerar återbäringsräntan?

Avkastningen på livportföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Läs gärna mer om sparformen traditionell förvaltning.

 

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.