Gå till innehåll

Därför justerar vi återbäringsräntan – frågor och svar

Från och med den 1 juli 2022 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från 4 procent till 3 procent. Här är svaret på några vanliga frågor.

Två blommor på ett bord

Vad är traditionell förvaltning? 

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer. 

– Skandia Liv är en allvädersportfölj som lämpar sig väl för långsiktigt pensionssparande då den har en lägre volatilitet än många andra sparformer. Som sparare är man trygg i Skandia både i uppgång såväl som i tid av ekonomisk turbulens, säger vår koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar. 

Hur fungerar återbäringsräntan? 

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

Varför justerar Skandia återbäringsräntan? 

Turbulensen på kapitalmarknaden har ökat den senaste tiden, och den negativa utvecklingen på börsen globalt har naturligtvis påverkat avkastningen i Skandia Liv. Mot bakgrund av det väljer vi att justera återbäringsräntan från fyra till tre procent. 

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan? 

Som sparare måste du alltid vara förberedd på att återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. I nuläget är vår bedömning att en återbäringsränta på 3 procent är en rimlig nivå mot bakgrund av läget på de finansiella marknaderna. Den traditionella livportföljen är på lång sikt en trygg och stabil sparform som står emot kraftiga rörelser på finansmarknaden, vilket vi exempelvis såg under året 2020 som präglades av volatilitet och oroligheter. 

Är Skandia väl rustat för framtida utmaningar? 

Ja, du som kund kan vara trygg i att vi är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna. Vi förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser.´ 

Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 31 maj till 214 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning. 

Hur placeras pengarna i livportföljen? 

Omkring 25 procent av tillgångarna i Skandias livportfölj är placerade i publika aktier. Resten är utspritt i en väl balanserad mix av bland annat räntebärande papper, fastigheter och infrastruktur. 

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.