Gå till innehåll

Årets klimattoppmöte är igång — och vi är med!

FN:s klimatkonferens 2022, även kallad COP27, är igång. Via ett digitalt framförande under toppmötet i Egypten berättar vår hållbarhetschef Helena Hagberg bland annat om arbetet och framstegen med vår klimatfärdplan och om våra gröna investeringar. — Vi har kommit en bra bit på vägen men de investeringar som gör mest konkret skillnad är de mest komplexa, säger hon.

Läs mer om vår klimatfärdplan

Under dryga två veckor möts viktiga ledare från hela världen med fokus på anpassning till klimat-förändringarna och hur man ska säkra en minskad sårbarhet mot ett förändrat klimat. 

Investeringar med konkreta effekter

I inledningen av COP 27 uppmanades världens ledare att gå från ord till handling. Med rådande omvärld blir investeringar i klimatomställningen alltmer viktig, att bidra med finansiering i utbyggnad av grön infrastruktur, miljöanpassning av fastigheter och annan finansiering som driver minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivisering. Investeringar med konkreta effekter.

COP 27 har också ett särskilt fokus på olika åtgärder för att stötta klimatomställningen i utvecklingsländer. En del av lösningen handlar om att styra mer privat kapital till dessa länders utbyggnad av förnybar energi. Tillsammans med en extern fondförvaltare inom infrastruktur har Skandia Liv investerat i fyra stora solkraftparker i Senegal som möjliggör för ren och billig energi till cirka 1 miljon Senegaleser.

— Vi gör också investeringar via obligationer från utvecklingsbanker i Afrika, Asien och Latinamerika, säger Helena Hagberg.

— De investeringar som gör mest konkret skillnad, som investeringar i nya infrastrukturprojekt, är dock även de mest komplexa. Exempelvis kan det finnas höga politiska risker.  Vårt budskap till beslutsfattarna på plats i Egypten är därför att fortsätta utveckla investeringsmöjligheter anpassade för oss som långsiktiga investerarna så att vi kan investera mer och inom ramen för våra riskmandat, fortsätter Helena. 

Klimatinvesteringar för 40 miljarder

Under förra året anslöt vi oss, som första svenska aktör, till det internationella offentliga privata initiativet Climate Investment Coalition (CIC), med mål om ytterligare klimatinvesteringar för 40 miljarder kronor fram till år 2030.

År 2020 sjösatte vi vår klimatfärdplan med målsättning om att fram till 2025 minska våra fossila innehav med 75 procent och fördubbla våra gröna investeringar.

— Investeringar i fossila bränslen har sedan 2018 halverats och vi har idag uppskattningsvis 48 miljarder kronor investerade i olika gröna tillgångar, säger Helena Hagberg.

Läs mer om vår Kapitalförvaltnings hållbarhetsarbete

Andra läser om

Fler nyheter