Gå till innehåll

Vi investerar 1 miljard i jobb och utbildning 

Vad har dina pensionspengar att göra med jobb och utbildning? Svar: mer än du kanske tror! Skandia investerar nu 1 miljard kronor i en social obligation som ska stärka unga människor genom utbildning och arbete i Latinamerika och Karibien.

Bord med jordglob och växter på

Detta är den senaste i en lång rad investeringar, som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld. Sociala obligationer innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. 

Förutom jobb och utbildning i Latinamerika och Karibienkan det handla om att modernisera tågtrafiken i Europarena Östersjön, bekämpa corona, skapa hållbara städer och förebygga diabetes i Stockholmsregionen. 

För att nämna några exempel. 

– Att vara del av investeringar med mätbara positiva utfall på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning för våra kunder är mycket viktigt för Skandia, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall. 

"Extra intressant"

Den 5-åriga obligationen emitteras av Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och syftar till att finansiera insatser som ger vinster i form av stärkta lokalsamhällen och bättre förutsättningar för enskilda individer i Latinamerika men också Karibien. Obligationen, som heter ”EducationYouthEmployment Bond" (EYE Bond) fördelas framförallt i Skandia Liv men även i Skandias fonder. 

– Investeringen ligger helt i linje med Skandias ambition att vara ett föredöme inom hållbarhet. Den här sociala obligationen är extra intressant då den styr riktade medel som möter väldefinierade kriterier och har tydlig uppföljning, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på vår  kapitalförvaltning. 

Så jobbar dina pensionspengar

I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv och Skandia Link har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. 

IDB har en lång erfarenhet av att stötta människors genom livets olika skeenden, genom skolgången och in på arbetsmarknaden. På sätt skapas förutsättningar för människor att kunna ta jobb, få egen försörjning och få förutsättningar att bygga välstånd för sig själva och samhället. 

Den nya obligationen har en trippel-A rating av Standard and Poor’s respektive Moody’s och är den första obligationen under EYE Bond-programmet på den svenska marknaden.  

Mer om hur dina pensionspengar bidrar till en mer hållbar värld

Andra läser om

Fler nyheter