Gå till innehåll

Vi ansluter oss till grönt initiativ – målet att investera tiotals miljarder

I höstas sjösatte vi en ny offensiv klimatfärdplan som fokuserar på hur våra sparares pengar ska investeras för att bidra i klimatomställningen. Vi har nu som första svenska aktör anslutit oss till ett grönt initiativ som ska påskynda klimatomställningen ytterligare. – Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för klimatet, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Växter och vattenkanna

– Genom Climate Investment Coalition kan vi tillsammans öka tempot och fokuset på förnybar energi och andra klimatlösningar. Vi är första svenska aktör som ansluter oss till initiativet och uttalar ett investeringsåtagande, men förhoppningsvis ansluter fler svenska pensionsförvaltare, säger Frans Lindelöw.

Climate Investment Coalition och anslutna bolag har hittills åtagit sig att gemensamt investera 50 miljarder dollar i förnyelsebar energi och andra klimatinvesteringar fram till år 2030. Flera nordiska investerare kommer nu att bidra till att CIC:s investeringsram kan utökas. Där är vi med och bidrar. Målet? Att investera tiotalsmiljarder kronor för att påskynda klimatomställningen och möta Parisavtalets mål.

Finns ingen tid att vänta

– Investeringar för det långa perspektivet måste göras nu och det finns inte tid att vänta med att allokera kapital till klimatomställningen. Vi tror att många gröna investeringar kan ge både god avkastning och samtidigt finansiera klimatomställningen. Finanssektorn har fått en nyckelroll och hela branschen måste vara med i det skiftet på marknaden, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

Om Climate Investment Coalition

Climate Investment Coalition (CIC) är ett offentlig-privat partnerskap mellan Danish Ministry of Climate, Energy & Utilities,Insurance & Pension Denmark, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Finance Denmark and World Climate Foundation.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter