Gå till innehåll

Så kan din pension påverkas av deltidsarbete

Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet och trenden går mot en mer jämställd arbetsmarknad. Men pensionsgapet mellan kvinnor och män är fortfarande stort – drygt 30 procent är skillnaden i genomsnitt. Något som bland annat kan förklaras av att kvinnor i större utsträckning än män går ner i arbetstid efter att man skaffat barn.

Händer bygger pyramid med klossar

I vår senaste rapport Lika arbete – olika pension 2021” har vi undersökt hur löneutvecklingen under karriären, och därmed också den framtida pensionen, påverkas av att gå ner i arbetstid efter föräldraledigheten. Vi har räknat på pensionseffekterna för olika yrkesgrupper och vad som krävs för att nå jämställda pensioner. Vad kan då vara bra att tänka på för dig som kommit en bit på väg i karriären?   

– Pensionssystemet i sig är faktiskt jämställt. Det är konsekvensen av ett arbetsliv som inte är helt jämställt, där även små löneskillnader idag kan leda till stora pensionsskillnader imorgon. Att arbeta så mycket heltid som möjligt är grunden för att få en bra pension, säger vår pensionsekonom Mattias Munter. 

Räkna på din framtida pension

Eget sparande viktig pusselbit

Pensionen påverkas i stort sett lika mycket oavsett vem som går ner i arbetstid, men det är vanligast bland kvinnor där 3 av 10 idag jobbar deltid jämfört med 1 av 10 bland männen 

– Att gå ner i arbetstid för att ta hand om barn handlar såklart om större värden än de ekonomiska. Men om någon av er går ner i arbetstid för att bättre lösa familjens livspussel behöver ni ta snacket om hur den ekonomiska biten bäst kan lösas, säger Mattias Munter  

Genom att starta ett privat pensionssparande från det år då första barnet föds och fram till pensionen kan den ekonomiska effekten av deltidsjobb kompenseras.  

 Då det kan kännas tufft att spara extra på en deltidslön, är det klokt att prata om att den som fortsatt jobbar heltid kan kompensera sin partner för den pensionsförlust som deltidsarbete innebär, säger Mattias Munter, och lägger till att de som är gifta eller har registrerade partnerskap också kan föra över sin premiepensionsrätt till den andra föräldern som har mindre inkomst.  

– För sambos är alternativet ett extra pensionssparande, fortsätter Mattias Munter. 

Hur mycket behöver du spara? Räkna här

Tjänstepensionen superviktig!

Eget sparande till pensionen kan vara ett viktigt komplement, men tjänstepensionen ökar allt mer i betydelse och är mycket viktig för att pensionen ska gå att leva gott på i framtiden 

 Se till att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig, säger Mattias Munter.  

Så funkar tjänstepension

Pensionsekonomens 5 bästa tips till dig som är mitt i karriären

  1. Jobba så mycket heltid som möjligt – varje år och varje lön räknas.

  2. I samband med familjebildning, prata med din partner om hur ni vill fördela föräldradagar och om någon av er eventuellt ska gå ner i arbetstid efter föräldraledigheten. Diskutera hur era val kommer att påverka er ekonomi. Kanske behöver den ena partnern kompensera den andra genom sparande eller överföring av premiepensionsrätt? 

  3. Tjänstepension är superviktigt! Se till att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även under föräldraledighet.  

  4. Deltidsarbete efter föräldraledigheten påverkar pensionen olika mycket. Se över vilket tjänstepensionsavtal du har och prata med din arbetsgivare om hur mycket deltidsarbetet kan påverka just din inkomst.   

  5. Spara privat till pensionen genom en kapitalförsäkring eller ett ISK. 

Läs hela rapporten här

Läs hela rapporten för att se fler exempel på hur mycket lägre pensionen blir och hur mycket extra sparande som behövs.

Det här vill jag läsa mer om

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter