Gå till innehåll

Ny rapport: Kvinnors deltidsarbete efter föräldraledigheten en pensionsfälla

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag drygt 30 procent och sett till trenden kan det dröja ytterligare 80 år innan vi ser jämställda pensioner. Även om kvinnors och mäns inkomster har blivit mer jämställda över tid, visar vår ny rapport att familjebildning kan förklara en del av pensionsgapet. Kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än män efter föräldraledigheten och riskerar därmed att förlora tusentals kronor i pensionsinkomst.

Händer bygger pyramid med klossar

I rapporten ”Lika arbete – olika pension 2021 har vi studerat hur inkomstutvecklingen under karriären och därmed pensionen påverkas av att gå ner i arbetstid efter att ha skaffat barn. Den generella bilden är att kvinnor tappar i inkomst, befordras till chefer i mindre utsträckning och får högre sjukfrånvaro från arbetet efter att första barnet har föttsLägre löner och frånvaro på arbetsmarknaden leder till att kvinnors pensioner i snitt är lägre än männens. En kvinnlig gymnasielärare med ett barn som går ner till 85 procents arbetstid efter föräldraledigheten får till exempel 3 100 kronor mindre i pensionsinkomst per månad, jämfört med om hon skulle ha arbetat heltid.  

– Även små löneskillnader idag leder till stora pensionsskillnader imorgon. Det är konsekvensen av ett arbetsliv som inte är helt jämställt. Vi har en lång väg kvar för att sluta pensionsgapet mellan män och kvinnoroch att arbeta så mycket heltid som möjligt är grunden för att få en bra pension, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.  

Pensionsförlusten av att gå ner i arbetstid efter föräldraledighet 

Att gå ner i arbetstid för att ta hand om barn påverkar pensionen i stort sett likartat oavsett kön visar rapporten. Däremot är effekten i kronor räknat större för män, på grund av att de har något högre inkomst för de olika yrkena som har undersökts. Deltidsarbete är dock vanligast bland kvinnor. 3 av 10 kvinnor arbetar idag deltid, jämfört med 1 av 10 män. Den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete för kvinnor (förutom att inte lyckas få ett heltidsjobb) är vård av barn (1). Deltidsarbete leder till lägre inkomst, men ofta också en sämre löneutveckling fram till en återgång till heltidsarbete. 

För en kvinna med ett barn som går ner i arbetstid efter föräldraledigheten (85 procent arbetstid tills barnet är 8 år och därefter återgår till heltid) handlar det i genomsnitt om 3 000 kronor mindre i pensionsinkomst per månad jämfört med om hon skulle fortsättjobba heltid efter föräldraledigheten. Om kvinnan istället går ner i arbetstid för att ta hand om två barn efter föräldraledigheten (75 procent arbetstid tills yngsta barnet är 8 år, sedan 90 procent tills yngsta barnet är 15 år) blir pensionsinkomsten i genomsnitt istället omkring 4 000 kronor mindre i månaden. För en man som på samma sätt går ner i arbetstid med två barn handlar det i genomsnitt om 4 400 kronor mindre i månaden. Mannen förlorar därmed cirka 400 kronor mer.  

– Deltidsarbete är idag tre gånger så vanligt hos kvinnor vilket gör att de också löper en större risk att  i denna pensionsfällaAtt gå ner i arbetstid för att ta hand om barn handlar såklart om större värden än de strikt ekonomiska. Men om någon går ner i arbetstid för att bättre lösa familjens livspussel behöver föräldrarna ta snacket om hur den ekonomiska biten kan lösassäger Mattias Munter.  

Extra sparande runt 1000-lappen som kompensation  

Genom att komplettera med ett privat pensionssparande från året då första barnet föds och fram till pensionen, kan den ekonomiska effekten av att deltidsjobb för att ta hand om barnen kompenseras. För en kvinna med ett barn behövs i genomsnitt ett extra pensionssparande på 800 kronor i månadenVid exemplet med två barn handlar det om drygt 1 000 kronor i månaden för kvinnan och knappt 200 kronor mer i månaden om det istället är en man med två barn som går ner i arbetstid. 

– För många kan det nog kännas tufft att behöva spara extra i samband med som ger en lägre inkomst. Det är därför klokt att prata om att den som fortsatt jobbar heltid kan kompensera sin partner för den pensionsförlust som deltidsarbete innebär. De som är gifta eller har registrerade partnerskap kan föra över sin premiepensionsrätt till den andra föräldern som har mindre inkomst. För sambos är alternativet bara ett extra pensionssparandesäger Mattias Munter.

Läs hela rapporten för att se fler exempel på hur mycket lägre pensionen blir och hur mycket extra sparande som behövs.

Öppna hela rapporten

Våra tips för jämställda pensioner:

  1. Jobba så mycket heltid som möjligt.  
  2. I samband med familjebildning, börja med att prata med din partner om hur ni vill fördela föräldradagar och om någon av er eventuellt ska gå ner i arbetstid efter föräldraledighetsperioden. Diskutera i det sammanhanget hur era val kommer att påverka er ekonomi. Kanske behöver den ena partnern kompensera den andra genom sparande eller överföring av premiepensionsrätt. 
  3. Tjänstepension är extremt viktigt. Se till att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även under föräldraledighet 
  4. Deltidsarbete efter föräldraledigheten påverkar pensionen olika mycket. Se över vilket tjänstepensionsavtal du har och prata med din arbetsgivare om hur mycket deltidsarbetet kan påverka din inkomst.  
  5. Spara privat till pensionen genom en kapitalförsäkring eller ett ISK.  

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.