Gå till innehåll

Fortsatt premierabatt för över 20 000 företag

Vi fortsätter att rabattera premien för alla våra företagskunder. Rabatteringen gäller sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring inom tjänstepensionslösningen TPS.

Två men pratar vid fikabordet

I fjol halverade vi premien under ett år för alla våra företagskunder med hopp om att kunna bidra i en tuff situation. Den tillfälliga halveringen av premien upphör den 30 juni i år. Vårt goda resultat gör att vi kan fortsätta att rabattera premien.  

Överskott går alltid till våra kunder

Tack vare god börsutveckling, stark kapitalförvaltning och att våra sjukförsäkrade kunder blir allt friskare med en minskad sjukfrånvarohar vi kunnat bygga upp ett överskott. I egenskap av att vi är ett kundägt pensionsbolag går eventuella överskott alltid tillbaka till våra kunder genom exempelvis rabattering av premien.   

– Vi lämnar återbäringen genom att ge rabatt på premier till våra företagskunder, säger Jan Karlsson, affärschef för Risk & Hälsa.  

Nivå på rabatten beror på hur länge företaget har haft försäkringarna hos oss. 

– Det innebär att vi kommer att kunna fortsätta att rabattera premien för företagens försäkringar hos oss. Rabatten är på 5-80 procent och vilken nivå just ditt företag får beror bland annat på hur länge ni har haft försäkringarna hos oss och vilken typ av försäkring det gäller, säger Jan Karlsson 

Sker automatiskt

Rabatten dras av automatiskt från ordinarie premie varje månad.  

– Som kundägt pensionsbolag ger vi tillbaka överskott som vi har lyckats bygga upp under goda tider. Vi är glada över att kunna fortsätta ge rabatter på våra premier, fortsätter Jan Karlsson 

Har du frågor om din premierabatt?

Kontakta gärna vår kundservice på 0771-55 55 00.  

Få ett friskare företag

Vi är ensamma i Sverige om vår Hälsokedja – försäkringar och kompletterande tjänster som bidrar till friskare medarbetare och ökad lönsamhet.

Det här får du hos oss

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet