Gå till innehåll

”De kommande tio åren blir avgörande”

Tillsammans med investerare i Norden och Storbritannien bidrar vi med  1000 miljarder kronor i klimatinvesteringar.

Växter och vattenkanna

Under gårdagen medverkade Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia, på COP26 för att prata om att Skandia åtagit sig 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar till 2030 genom initiativet Climate Investment Coalition (CIC).

– Vi vet alla att de kommande tio åren blir absolut avgörande för att uppnå Parisavtalets mål om netto noll klimatutsläpp” säger Frans Lindelöw vid klimatmötet.    

Stefan Löfven: ”Ett exempel på en förändring vi behöver se” 

Deltog vid mötet gjorde även Sveriges statsminister. I sitt tal kommenterade Stefan Löfven bland annat Skandias och övriga institutionella investerares satsning, och tackade för de välbehövda privata investeringar som görs. 

Statsministern säger även att engagemanget i branschen är mycket uppmuntrande och ett exempel på en förändring vi behöver se. Vidare hoppas han att det ska inspirera andra att följa efter i arbetet med att bekämpa klimatförändringar. 

Ytterligare pusselbitar i Skandias klimatfärdplan

Fram till 2025 ska vi minska våra fossila innehav med 75 procent och fördubbla våra gröna investeringar, enligt målen i vår klimatfärdplan. I samband med vårt deltagande i COP26 och pågående klimatkris ansluter vi oss även till ytterligare två initiativ för att fokusera på områden som har  en avgörande roll för klimatomställningen. 

Investerarna ställer krav på världens regeringar

Vi ställer oss bakom uppropet ”2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis”, tillsammans med nära 733 investerare världen över, som sammantaget förvaltar 52 000 miljarder dollar, ungefär hälften at världens totala förvaltade kapital.

Investerarna kan bidra med kapital för snabbare klimatomställning

Vi har annonserat vårt investeringsåtagande på minst 40 miljarder SEK (minst 5 miljarder USD) till 2030 i tillgångar som bidrar i klimatomställningen. Detta är vårt bidrag i ett kollektivt investeringsåtagande i syfte att accelerera takten i gröna investeringar.  

Bromsa den snabba avskogningen, en viktig del för att bromsa klimatförändringarna – investerarna agerar

Vi ställer oss också bakom ett nytt investerarinitiativ, ”Commitment on Eliminating Agricultural Commodity-Driven Deforestation” med målet att eliminera avskogning till följd av ökad produktion av framförallt soja, palmolja, nötkött, samt papper och massa.

Här kan du se hela CIC:s live-event från COP26.  

Vad har egentligen dina pensionspengar med en hållbarare värld att göra? Läs mer här 

Andra läser om

Fler nyheter